Всички новини

Между 10.06.2017г. и 11.06.2017г. във Варна - Европейска младежка столица за 2017 година – се проведе Общо събрание на Национален младежки форум.

Общото събрание и съпътстващите го мероприятия се проведоха в ХАЛЕ 3 и Социалната чайна – две от младежките пространства на град Варна.

През първия ден се проведоха работни групи с организациите-членове на НМФ. 

На втория ден по време на Общото събрание се прие отчет за дейността на Управителния съвет за първите шест месеца от мандата. 

В рамките на събранието бяха изготвени и приети с пълно мнозинство четири политически документа и комуникационна стратегия на НМФ. Политическите документи бяха свързани със сферите на младежката заетост, работата с уязвими групи и групата на NEETS, младите хора и устойчивото развитие и гражданското образование.

Можете да намерите политическите документи и Комуникационна стратегия (2017-2022) като прикачени файлове под тази статия.

Делегатите на Общото събрание обсъдиха и гласуваха приемането на седем нови организации за членове на НМФ. 

С радост искаме да обявим, че след обсъждане и гласуване, семейството на Национален младежки форум се увеличи със седем нови организации!

Приветстваме Фондация „Булгари”, Сдружение „Фуутура”, Сдружение „Крачка напред”, Съвет за младежка политика – Пазарджик, Студентски съвет на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна, Международна награда на Херцога на Единбург и Асоциация дебати София и си пожелаваме Национален младежки форум да продължи да се развива и увеличава с още организации, работещи от и за младите!

На 29-ти и 30-ти май в София се проведе международна конференция на тема "Качествена заетост за устойчиво развитие", с млади участници от Европа и България, организирана от партньорите ни Фондация "Фридрих Еберт" и Европейския младежки форум. 

 Отскоро София може да се поздрави с приетата Стратегия за младите хора на Столична община (2017 - 2027 г.).

Национален младежки форум работи активно за съставянето на Консултативен съвет по политиките за младежта към Кмета на Столична община като първа стъпка от изпълнението на Стратегията за младите хора. 
 
В продължение на няколко месеца проведохме срещи с представители на младежки организации, организации, работещи с млади хора, ученически и студентски съвети и представители на Столична община. Национален младежки форум изготви и становище по темата.
 
Желанието за сътрудничество между вземащите решения и младежкия сектор доведе до приемането на Заповед за сформиране на Консултативен съвет по политиките за младежта. 
 
А сега? Сега сме на ход ние! Ако искаш да бъдеш част от КСПМ към Кмета на Столична община, трябва да изпратиш съответните документи, които можеш да намериш тук, в срок до 18.06.2017г. 
 
Стани част от младежкото овластяване! 

 Днес младите хора по света сме повече от 1.8 милиарда, което означава, че на Земята живее най-голямото младежко население за всички времена.

Днес, младите хора са ключов партньор на правителства, междуправителствени организации и бизнеса за изграждането на един по-добър свят. Напук на всички мнения за това, че младите са неактивни и не ни интересува какво се случва със света, ние сме готови да поемем отговорността за бъдещето на човечеството. Точно поради тази причина вярваме в Глобалните Цели за Устойчиво Развитие и ще ги постигнем заедно, без да оставяме никого назад.

 

Целите за устойчиво развитие са програмата на човечеството за изграждането на по-добър свят до 2030 година.

"Глобалните цели" не са много познати в България, рядко се среща млад човек, компания, че дори и правителствена институция, която да е чувала за тях. Това е нашата първа задача - КОЙ, ако не НИЕ ще разпространим Целите за устойчиво развитие и ще ги поставим на челно място по важност за нашето общество. Не е достатъчно само да знаем, че Глобалните цели са за по-добро бъдеще на света. Трябва да имаме цялостно разбиране за всяка една цел – какви са подцелите и индикаторите свързани с тях. Но ние знаем, че приказките и хубавите статии нямат значение, ако не предизвикат действия! Какво правиш ТИ, за да постигнем Целите за устойчиво развитие?

 

Научи повече за целите за устойчиво развитие тук:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/

 

Можеш да се запознаеш с целите и в прикачения файл по-долу!

:УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ), чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и решение на Управителния съвет, гр. ​Варна се свиква Общо събрание при следната Програма и Дневен ред:

1​0-ти юни (събота)

ДИСКУСИИ ПО ТЕМИ, свързани с приемането на политически документи, групи по интереси и други, запознаване с процедури на Общото събрание и др.

11-ти юни (неделя)

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Начален час за регистрация 9:30.

Локация: ХАЛЕ3 Варна, адрес: бул. „Христо Ботев“ 3, 9000 Варна

Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2017 г.;
  2. Промени в Устава на НМФ;
  3. Приемане на позиции и становища;
  4. Приемане на нови членове в НМФ;
  5. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

С уважение,

​Илина Мутафчиева

Председател на на УС на НМФ

Кореспонденцията по въпроси, свързани с ОС на НМФ се осъществява посредством следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,а​ за кореспонденция с Контролната комисия на НМФ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

В периода 3-4 май 2017 г. в Брюксел се проведе европейска конференция „Бъдещето на Европейската стратегия за младежта“. Датите не са случайни и съвпадат с Европейската седмица на младежта (1-7 май), а събитието събра на едно място десетки младежки представители от цяла Европа, както и млади хора, припознати като „двигатели на промяна“ (change makers) в своите общности.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.