Всички новини

ПОКАНА за Годишно Общо събрание на НМФ - 16-17.12.2016г., гр. София, ЦПУО

Rate this item
(0 votes)
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет, се свиква Общо събрание на 17 декември (събота) 2016 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:

16-ти декември (петък) от 14.00 часа
Панелни дискусии по теми, свързани с приемането на годишен работен план, политически документи, запознаване с процедури на Общото събрание и др.

17-ти декември (събота) от 10.00 часа
ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2016 г.;
2. Освобождаване на Председателя, членовете на УС и КК
3. Промени в Устава на НМФ
4. Избор на Председател
5. Избор на Заместник-председатели
6. Избор на членове на Управителния съвет
7. Избор на членове на Контролната комисия
8. Приемане на нови организации-членове
9. Приемане на годишен план за работа през 2017г.
10. Приемане на позиции и становища
11. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.


С уважение,
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
Председател на УС на НМФ
Read 1423 times
More in this category:

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.