Всички новини

Снимка: istockphoto Снимка: istockphoto Stock photo ID:519189026

Национален младежки форум обявява отворена покана за Главен секретар. Кандидатстване до 14 април

Rate this item
(1 Vote)

ОБЯВА ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ

ГЛАВЕН СЕКТРЕТАР

 

ЗА НАС:

Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени организации и представляваща над 110 000 млади хора, и пълноправен член на Европейски младежки форум (European Youth Forum).

 

НМФ търси нов Главен секретар, който да се включи във всички работни процеси на организацията, функционираща и развиваща се в един от динамичните и творчески сектори в страната – младежкия сектор. Основните предизвикателства на работата са свързани с осъществяване и поддържане на активна комуникация с всички заинтересовани страни, координация и изпълнение на дейности по различни проекти, изготвяне и публично отстояване на младежки политики на местно, регионално, национално и европейско ниво. Работата ще се извършва в офиса на организацията в град София.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за ежедневното функциониране на организацията под ръководството на Председателя на НМФ и решенията на Управителния съвет, съгласно Работния план на организацията;
 • Подготвя, води и съхранява документация по текущи дейности на НМФ;
 • Ръководи работата на секретариата и се грижи за имуществото на НМФ;
 • Представлява организацията пред трети лица - държавни, общински, обществени и частни организации, съгласно дадените му пълномощия от Председателя на УС.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Да води функционална кореспонденция с държавни институции, организации, партньори и други заинтересовани лица;
 • Да осъществява ефективен вътрешен диалог между организациите-членове на НМФ и органите на управление на организацията;
 • Да осигурява координацията и безпрепятственото протичане на организационни дейности и инициативи на НМФ;
 • Да участва в изработването и развитието на политически документи (становища, позиции, доклади и др. анализи) в изпълнение на целите и задачите на НМФ;
 • Да контролира актуалността на информацията на интернет страницата на НМФ.

 

КАКВО ТЪРСИМ:

 • Доказан лидерски капацитет - стратегически умения за планиране и управление на дейности с различни приоритети и срокове за изпълнение; способност за предвиждане на потенциални рискове и възможности за развитие в ежедневната работа; способност за преодоляване и управление на междуличностните различия; умения за осъществяване на ефективен мониторинг; способност за аналитично, системно и критично мислене; умение за управление на процеси чрез мотивация;
 • Доказани организационни компетенции - административно-управленски опит в младежката работата (младежки неправителствени организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.); участие в подготовка и изпълнение на проектни дейности и младежки инициативи; способност за работа с документация и анализ; готовност за решаване на проблеми и отговорност за взетите решения; компетентности за учене и предаване на знания; умения за иновативност и инициативност;
 • Отлични социални компетенции – комуникационни умения и култура (устна и писмена, на роден и чужд език); мобилност и адаптация към различни култури и стилове на общуване; умения за контакт с млади хора; ефективно управление на времето и анжираността;
 • Отлични дигитални компетенции – умения за работа със съвременни информационни и комуникационни технологии, в т.ч. Microsoft Office пакет, програми за електронна поща и управление на социални мрежи;
 • Ценностни ориентации и нагласи - висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите; лоялност към организацията; междуличностни, социални и граждански компетенции; готовност и стремеж към учене през целия живот; работа в екип в нееднородна среда; проявяване на грижи и изграждане на колективен дух на доверие; доброволчество;
 • Други - Образование: завършено Средно образование; Език/Езици: владеене на Английски език – B2 / C1; Правни и счетоводно познания: на базово ниво.

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Заплатено работно място по граждански договор с гъвкаво работно време - 4 часов работен ден / 500-600 лв заплата;
 • Динамична работна среда за личностно и професионално развитие на млад човек;
 • Работа с мотивирани млади хора, развиващи се в различни сектори на младежката работа и политики в България и по света;
 • Възможност за пряко участие в реализирането на младежки политики в България;
 • Работа с представители на различни младежки НПО-та от национални, европейски и световни организации;
 • Възможност за създаване на международна мрежа от контакти с активни млади хора;
 • Възможност за участие в събития на НМФ – конференции, обучения, програми, и др.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Може да изтеглите поканата в pdf формат от тук.

Read 7674 times
More in this category:

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.