Всички новини

Какво стана на форума "Младите хора и Западните Балкани"?

Rate this item
(0 votes)

В периода 11-12 юли в град Триесте, Италия се проведе форумът "Младите хора
и Западните Балкани". Конференцията се вписа и в съществуващия дневен ред на
Срещата на върха на Световната банка 6, като се предадоха основните заключения и
резултати от форума. Основни теми са младежкото участие, предприемачеството като
възможност за младежка заетост, мобилността и социалното включване чрез
превъзмогване на обществените стереотипи към младите хора от различни социални
групи. На форума присъстваха представители на Европейската комисия, Европейски
младежки форум и младежки лидери от всички балкански страни. От страна на
България там бяха Райчо Райчев - член на УС на НМФ, който беше в уъркшопа за
социалното включване, Михаела Асенова от младежката мрежа на КТ "Подкрепа",
която бе в уъркшопа за младежко участие, както и Мая Донева, която беше
фасилитатор на същата работна група.

Предоставяме ви материал, изготвен от Райчо Райчев, който разказва какво бе постигнато
на форума и какви са важните изводи за участниците в дискусиите:

Участниците обединиха усилията си в 4 паралелни групи, работещи по
следните теми:

Мобилност /обмен/ и разширяване на хоризонтите 

Мобилността е важна тема за региона на Западните Балкани, тъй като мобилността
подобрява уменията на младите хора, обединява младите хора, повишава културното
разбирателство и улеснява обмена на най-добри практики за справяне с общите
предизвикателства, пред които са изправени младите хора. Дискусията проучи
начини за увеличаване на достъпа за всички до различни възможности за мобилност и
за премахване на пречките за участие. Въпросите, които се разгледаха включват:

Как да се достигне до повече млади хора с по-малко възможности? 
Как да се гарантира справедлив дял от участието? 
Как да се разшири хоризонта на младите хора?

Социално включване / преодоляване на стереотипите

Включването на групи в неравностойно положение и уязвими групи е друг важен
аспект на овластяването на младите хора в региона. Младите хора с по-малко
възможности имат по-малко социални мрежи и са по-малко активни в политическия
живот. Тези различия застрашават да подкопаят социалната структура и
устойчивия дългосрочен икономически растеж на региона. Всички млади хора
заслужават справедливо и равно третиране, но това изисква дългосрочни
инвестиции. Трябва да се намали броя на социално изключените младежи и да се
насърчат равните възможности за личностно развитие и активно участие в обществото.
Въпросите, които се обсъждаха в този workshop бяха:

Как да се насърчи социалното включване? 
Как да властимащите и младежките организации да се запознаят с концепцията за
социално приобщаване? 
Как да се премахнат пречките пред включването? 
Как да се избегне отчуждаването от обществото и неговите ценности? 

Предприемачество

Друг важен аспект за пригодността за заетост на младите хора в Западните Балкани е
развиването на предприемачески ум. Това може да повиши конкурентоспособността,
заетостта и да създаде работни места, особено за младите хора. 

Въпросите, които се обсъдиха от тази работна група са:

Как да се подтикне предприемаческия ум на младите хора в Западните Балкани? 
Как да се разработят и приложат политики, които насърчават младежкото
предприемачество? 
Как да подобрим бизнеса и цифровите си умения чрез практическо обучение и
обучение? 
Как да се подобри въздействието на младежките мрежи.

Участие на младите хора

Младите хора често се наричат "бъдещо поколение" - роля, в която често се налага те
да бъдат възпитавани от образователните и политическите институции. Те обаче са и
актьори на днешната демокрация.
В същото време широк спектър от скорошни проучвания показа, че избирателната
активност, членството в политически партии, интересът към политиката и доверието в
политическите институции са в спад особено сред младите хора. Съществува
нарастващо убеждение сред младите хора, че официалните политически структури не
работят. Когато гласуването не променя нищо, гласуването се оказва неефективно и
обезкуражаващо.
Изправени пред политическа система, която не ги отразява, младите хора са заловени в
един порочен кръг на отчаяние. Когато младите хора не гласуват, политиците смятат,
че те могат да бъдат пренебрегвани и политиката отразява това. Изключването на
младите хора от вземането на решения се увеличава и легитимността на нашата
демокрация е подкопана.
Решения на горепосочените проблеми бяха изведени чрез работа по
следните опорни точки:
• Дали младите хора са по-разединени от предишните поколения и ако да,
защо? 
• Как да се направи, така че нашите политически и обществени структури за
вземане на решения по-приобщаващи към младите хора?
• Как да се даде възможност на младите хора да станат по-активни
граждани?

 

Read 1003 times
More in this category:

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.