Всички новини

Покана за Общо събрание на НМФ - 10 септември 2017, 10:00 часа, Център за подготовка на ученици за олимпиади - София

Rate this item
(0 votes)

ДО    

ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НМФ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет от 07.08.2017 г.  се свиква Общо събрание на 10 септември  (неделя) 2017 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:

10-ти септември
(неделя)


ОБЩО СЪБРАНИЕ:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на статута на организации-членoве
2. Отмяна на решенията от Общо събрание от 11.06.2017 година
3. Отчет за дейността на УС и КК в периода януари-август 2017 година
4. Промени в Устава
5. Прием на документи, становища и позиции
6. Освободжаване на членове на УС
7. Прием на нови членове
8. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

09 август 2017 г.                                            ИЛИНА МУТАФЧИЕВА

гр. София                                                      Председател на УС  

                                                                     Национален младежки форум                                                                        

 
Уважаеми участници, моля да се запознаете с информацията в изпратените Ви документи, спазвайки посочените изисквания и срокове!

Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обръщаме внимание, че е необходимо в деня на заседанието на представите актуално състояние и пълномощно в случай, че делегатът се различава от представляващия.

Прикачено ще откриете следните бланкови документи:

 1. Официална покана
 2. Техническа информация за ОС
 3. Форма за регистрация на делегати за ОС;
 4. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения);
 5. Пълномощно – за студентски съвети;
 6. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 7. Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ;
 8. Форма за предложения за промени в Устава на НМФ;
 9. Предварителна работна програма
 10. Отчет за дейността на УС за периода януари-август 2017 година
 11. Отчет за дейността на УС за периода януари-август 2017 година
 12. Предложения за промени в Устава от страна на КК  и подкрепиени от  УС на НМФ.
 13. Позиции и становища както следва:
 • Позиция относно ролята и приноса на младите хора и младежките организации в изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие
 • Позиция относно състоянието на младежите от уязвими групи и младежи, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)
 • Декларация относно стандартизирането на неформалното учене и нуждата от създаване на система за валидиране на придобитите знания, умения и компетенции
 • Комуникационна стратегия 2017-2022
 • Позиция относно младежката заетост в България и препоръки за нейното повишаване
 1. Протокол от заседание на УС от 07.08.2017 

 За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.

Read 1006 times
More in this category:

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.