Всички новини

Покана за Общо събрание на НМФ - 16-17 декември 2017 Featured

Rate this item
(0 votes)

ДО    

ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НМФ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение ”Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет от 09.09.2017 г.  се свиква Общо събрание на Национален младежки форум на 16 и 17 декември (събота и неделя) 2017 г. с начален час 14.00 часа на 16.12.2017 г. и 10.00 часа на 17.12.2017 г., в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:


16-ти декември 
(събота) от 14.00 часа:

ОБЩО СЪБРАНИЕ:

ДНЕВЕН РЕД:


 1. Отчет на УС за дейността на НМФ през 2017 г.
 2. Стратегически приоритети
 3. Годишен план за работа за 2018 г.
 4. Промени в Устава
 5. Прием на позиции и становища.

 

17 декември (неделя) от 10.00 часа:

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Освобождаване на Председателя, членовете на Управителен съвет и Контролна комисия
 2. Избор на Председател
 3. Избор на Заместник-председатели
 4. Избор на членове на на Управителния съвет
 5. Избор на членове на Контролна комисия
 6. Приемане на нови организации-членове
 7. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.

 

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

 

16 септември 2017 г.                                    ИЛИНА МУТАФЧИЕВА

гр. София                                                      Председател на УС  

                                                                       Национален младежки форум

 

 

 Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Официална покана и документите може да откриете и на следния линк на сайта на НМФ - http://nmf.bg/index.php/news/user-blog/item/249-17-december 

 

 

Прикачено ще откриете следните бланкови документи:

 1. Официална покана
 2. Форма за регистрация на делегати за ОС;
 3. Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ;
 4. Форма за предложения за промени в Устава на НМФ;
 5. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения);
 6. Пълномощно – за студентски съвети;
 7. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 8. Номинация за Председател;
 9. Номинация за зам. председател;
 10. Номинация за член на УС;
 11. Номинация за член на КК.
 12. Постъпили предложения за промени в Устава на НМФ от АПАО;
 13. Протокол от заседание на УС от 09.09.2017 г.

 

За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.

Read 1041 times
More in this category:

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.