Print this page
Представители на Национален младежки форум бяха панелисти в дискусия за младежкото участие в Италия

Представители на Национален младежки форум бяха панелисти в дискусия за младежкото участие в Италия

Rate this item
(0 votes)

На 20 и 21 януари 2018 година в Рим се проведе събитието “Gli Stati Generali delle politiche giovanili”, организирано от Forum Nazionale Giovani - италианския младежки съвет. Целта на събитието бе да дискутира младежкото участие в политическия, демократичния и социалния живот на Италия.

Форумът включи общо шест панела с високопоставени представители на институции, университети, политически партии, младежки асоциации, синдикати, както и 250 млади хора от цялата страна. Във фокуса на дискусиите бяха предстоящите парламентарни избори в Италия на 4 март и по-специално – участието на младите хора в процеса.
Учaстници в събитието от името на НМФ бяха Найден Рашков, зам.-председател на НМФ, и Александра Мирчева - координатор Структурен диалог, заедно с представителите на други южни младежки съвети като тези на Кипър, Словения, Румъния, Гърция, Македония и Малта. По време на дискусията относно изборните процеси в Европа участниците представиха ситуацията в своите страни относно младежкото включване, активността на младите хора в избирателния процес, както и в процесите на вземане на решения. Нашите представители наблегнаха на данните от проучването на Национален младежки форум относно нагласите на младите хора в 10 общини в България по отношение на процесите на вземане на решения. През опита на организацията те споделиха факторите, които стоят зад високите проценти на недоверие към институциите в България, ниските нива на запознатост на младите хора с гражданските им права, както и участието им в цялостния процес на създаване, изпълнение и оценка на политики.

Read 958 times