Всички новини

Създаване на трейнърски пул на НМФ

  Щастливи сме, че получихме над 25 кандидатури за пула от трейнъри на Национален младежки форум в България. Ще се радваме да се видим с някой от тях по време на Националната среща за неформланото образование във Варна. Организаторите на срещата, заедно с община Варна селектираха част от кандидатите, които поканиха за срещата. Ако сте сред тях вече сте получили информация за това. Ако не сте получили покана за Варна това не значи, че няма да станете част от обучителите на Национален младежки форум.Вижте какво следва...  

Какво ни предстои от тук насетне

  Селекция на кандидатурите Ви в рамките на следващите две седмици - получихме много кандидатури и ще ни трябва повече време за детайлна селекция и подбор спрямо основните ни критерии: селекция на по-опитни обучители и младежи с по-малко опит, наличие на релевантен опит в теми близки до приоритетите на НМФ, участие в предишни мероприятия на НМФ, опит, като обучители и фасилитатори (водени от кандидатите обучения).   Ще получите информация за селекцията до средата на месец юни.   Обучение за селектиране на пула с вероятни дати средата на месец юли - 12-14 или 19-21 юли.   Финална селекция на 15 обучители, които ще съставят ПУЛА на НМФ.
[caption id="attachment_854" align="alignnone" width="300"]НМФ НМФ[/caption] [gallery type="slideshow" ids="860,859,857,856,855,854,853,852,851,850" orderby="rand"]

Структурен диалог и младите хора с МОМН

  В 10 часа на 28 май започна срещата на младите хора с политически отговорните лица, част от проекта на Национален младежки форум: „Влючването на младите в процеса на вземане на решения. Структурният диалог и младите”. Срещата се провежда по време на Европейската седмица на младежта (27 – 31 май 2013 г.) в хотел Хемус, гр. София. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Програма ”Mладежта в действие“ на Европейската комисия. Националната младежка среща си поставя за цел да събере заедно политически отговорните лица, изработващи държаваната политика за младежта и лидери на младежките организации от цялата страна, които да намерят най-краткия път за взаимодействие помежду си и практическа реализация на Структуркия диалог. Срещата беше открита от Лили Еленкова - председател на НМФ, Яничка Труева - директор на дирекция "Младеж" към МОМН и Тодор Чобанов - заместник кмет "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" на Столична община. Лора Любенова представи Европейската младежка седмица и кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица. От 14.30 часа заедно с представители на Министерството на образованието, младежта и науката младите лидери обсъждаха темата "Структурен диалог" на Европейско и национално равнище.
ДОКЛАД
  [caption id="attachment_780" align="alignleft" width="300"]Откриване на събранието Откриване на събранието[/caption]     От Мария Младенова Славова, член на УС на НМФ за провеждане на ОС на НМФ в град Казанлък, 18-20.05.2013 г.     В периода 18-20.05.2013 г. се проведе редовно Общо събрание на НМФ в гр. Казанлък. На 18-ти май започна настаняване на участниците, след което срещата продължи с работна група с модератори Лилия Еленкова и Теодор Василев по позиция на организацията за Неформалното образование, която да се приеме на следващия ден на Общото събрание на НМФ. По време на групата се дискутира какво точно е формално и неформално образование и какви методи се използват в тях. Дискусията продължи 1 час и половина. След кратка почивка участниците се включиха във втора работна група, този път относно Ролята на младите в Структурния диалог с ООН и дискусия за образователните политики. Илияна Лазарова и Боряна Зарева разказаха за различни практики, които са научили, както и дадоха по-пълна информация за Структурния диалог. Освен посочените работни групи в същия ден се проведе и среща между УС и КК на НМФ, на която можеха да присъстват и всички делегати, които желаят. Тя беше насочена към обсъждане на Отчета за дейността на НМФ за първото шестмесечие на 2013 г. На 19-ти май се проведе Общото събрание на НМФ в град Казанлък. То протече по предварително изготвената програма, като основен акцент в него бе отчетът за дейността на НМФ през първото шестмесечие на годината. Представители на Управителния съвет обобщиха свършеното до момента от тях. В заседанието се наблегна на проектната и партньорската дейност на НМФ и финансов отчет на НМФ. Организация-членка премина от асоцииран в пълноправен член на националната организация. Нямаше предложения по точката за промени в Устава на НМФ. Гореща дискусия протече преди гласуването на позиция на организацията относно Неформалното образование. На 20-ти май продължи участието на част от делегатите на среща за откриване на Стена на доброволчеството в град Казанлък, под патронажа на Негово Превъзходителство д-р Хенсел Лешек, посланик на Полша в Република България. Церемонията започна с представяне на „МЦР-Взаимопомощ”, организация с 9-годишна история и опит със 7 проекта по Европейска доброволческа служба, като посрещаща организация. По време на Откриването на Стената на доброволчеството бяха представени всички 31 доброволци от Литва, Латвия, Турция, Франция, Унгария, Македония, Полша, Словакия и Италия по Европейска доброволческа служба и 6 доброволци, изпратени от България. Събитието продължи с откриване на Стената и неформален обяд с Негово Превъзходителство Д-р Хенсел Лешек. На обяда присъстваха заместник-областният управител на Областна управа Стара Загора г-н Петко Карагитлиев и заместник-кметът г-жа Лилия Цонкова, които изявиха желание за бъдещи партньорства с НМФ. Следобедът бе посветен на изложба от снимки за трагичните събития в Катин, открита от посланика. Изложбата предизвика интерес у местните хора и ще бъде достъпна до 24.05.2013 г. Като цяло, организацията премина в рамките на планираното, за което като член на УС на НМФ благодаря на всички, които спомогнаха за провеждането на Общото събрание в Казанлък!

Документи приети от ОС на НМФ в гр. Казанлък

Разгледайте междинен отчет за дейността на НМФ за 2013 г. Позиция за неформалното образование в България-19.05.2013 Решение за участие в Национален консултативен съвет за младежта към МОМН
Това е галерията от първата част на Общото събрание на НМФ в град Казанлък на 19 май 2013 г. На събранието присъстват 20 организации с право на глас и над 30 представители на младежки организации от цялата страна.   [gallery type="slideshow" ids="780,779,778,777,776,771,772,774,839,838"]
OS na NMF_Kazanlak   На 19 май 2013 г. в град Казанлък се провежда Общо събрание на Национален младежки форум. Заседанието беше открито от председателя на НМФ Лилия Еленкова точно в 10 часа.
Програмата на събранието съдържа следните точки
  10 - 11 часа - Първа сесия Откриване на общо събрание - Лилия Еленкова - председател на НМФ Проверка на кворум - 19 организации в залата - 18 с право на глас - кворум има Представяне на процедурите - Лилия Еленкова - зам. председател на НМФ Представяне на дневен ред на ОС - Калоян Димитров - главен секретар на НМФ Гласуване на дневния ред - приет с пълно единодушие Представяне на междинен отчет на НМФ - дискусия 11 - 11.30 - Кафе пауза 11.30 - 12.30 часа - Втора сесия Представяне на междинен отчет на НМФ - дискусия. По време на дискусята се фокусирахме върху работния план и неговото изпълнение, проекта дейност на НМФ, партньорска дейност на НМФ и финансов отчет на НМФ Проверка на кворум - 20 организации в залата Гласуване на междинния отчет на НМФ - приет с пълно единодушие. 12.50 - 14 часа - Обедна пауза 14 - 15 часа - Трета сесия Дискусия за Позия на НМФ за неформалното образование Дискусия за дефиницията на НМФ за неформалното образование, неговото признаване и развитие на система за качество в сферата. Дискусията продължи над три часа, като финала имаме консенсус по документа. Събранието завърши с приемане на предложението Национален младежки форум да кандидаства за член на Консултативния съвет към МОМН, формулиран в Закона за младежта. Направихме и серия от снимки и флашмоб в центъра на гр. Казанлък.

Свързани документи разгледани и приети на ОС на НМФ

  Разгледайте междинен отчет за дейността на НМФ за 2013 г. Позиция за неформалното образование в България-19.05.2013 Решение за участие в Национален консултативен съвет за младежта към МОМН

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.