Всички новини

EYE 2014   Национален младежки форум, като част от Европейски младежки форум, взе участие на Европейското младежко събитие 2014 (EYE 2014) и YO!Fest. Събитието се реализира в партньорство с Европейския парламент и тази година беше проведено в Страсбург, Франция в периода 9-11 май.   Повече от 5000 млади хора от цяла Европа се включиха в множество активности под мотото „Идеи за по-добра Европа“. През 2014 г. освен изнесените активности на Yo!Fest пред сградата на Парламента, се проведоха  и политически дебати, образователни сесии и културни дейности по пет ключови подтеми – младежка безработица, дигитална революция, бъдеще на Европейския съюз, устойчиво развитие и европейски ценности.   Национален младежки форум беше единственият представен със собствено пространство Национален младежки съвет, където членове на Управителен съвет, представители на  организации членове и доброволци активно популяризираха дейностите на организацията през изминалата година. Щандът на НМФ беше един от най-атрактивните и привлекателните за посетителите благодарение и на представянето на Варна – кандидат за младежка столица 2017, с което НМФ официално заяви подкрепата за кандидатурата на морския град.   Фактът, че национална организация припознава кандидатура за младежка столица като важен фактор при развитието на младежки дейности в Българи и Европа, беше отчетено като изключително добра практика от представители на различни международни организации. Посланието, отправено от екипа на Варна и доброволците, подкрепящи инициативата беше ясно комуникирано с посетителите: „Варна – Европейска младежка столица 2017 е кауза от национално значение за развиване капацитета на младежкия сектор в България“.   Темата, с която Варна се състезава във финалния етап с още 4 европейски града, е социални иновации. За първи път в историята на европейската инициатива концепцията на кандидат е публична и достъпна за всички. С това Варна демонстрира прозрачност в рамките на процеса и желание за обмяна и разпространение на добри практики и идеи.   Освен в активностите на Yo! Fest представители на НМФ взеха участие и в различни панели и дискусии на теми като: предприемачество, заетост, развитие на градска среда, работилница за генериране на идеи за бъдещето на Европа, ролеви игри. Беше дадено началото на бъдещи ползотворни контакти с международни организации. Проектът South R-evolution на НМФ в партньорство с Южните съвети за валидиране на уменията и компетенциите от неформалното учене получи широка гласност и беше добре приет в контекста на набиращите скорост процеси за валидиране на европейско ниво.   Трябва да се отбележи, че контактите изградени до момента от представители на НМФ, са устойчиви във времето и националната организация се възприема с висока оценка и качествена работата в областта на младежта. Някои от организациите изявиха желание да работят със звеното от треньори, като ги включват в техни проекти. От друга страна всеки един от представителите на организациите имаше възможността да организира своята собствена кампания за популяризиране на дейността на организацията, в която членува, като с това спомогне и за развиване капацитета на организациите членове.   Екип на АлмаМатер ТВ неотлъчно и професионално отрази участието НМФ и Варна по време на EYE 2014. Очакваме с нетърпения техния материал!   Признанието на младежката мотивация и съзидателна сила са важна част от работата на Национален младежки форум, особено в контекста на структурния диалог и воденето на младежки политики и в процесите на разрешаване и идентифициране на проблеми от младите за младите. Именно затова участието на Европейското младежко събитие в партньорство с екипа на Варна е от голямо значение и има голяма добавена стойност за работата на НМФ на национално и европейско ниво.   Повече информация за събитието очаквайте в списание Младежки фокус.
Национален младежки форум и Фондация “Фридрих Еберт” Ви канят на обучителен семинар на тема „Валидиране на неформалното учене”, която ще се проведе на 12-14 юни 2014 г. в гр. Бургас.   През 2012 г. и 2013 г. Националне младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт” организираха поредица от кръгли маси, обучения и  Национална младежка конференция. Тематичните линии, които дискутираха събитията бяха съсредоточени върху младежката безработица, гражданскa активност, обучения за изработване на социални политики и стратегиране. Всяко едно съвместно мероприятие проведено в партньорство с фондация „Фридрих Еберт” имаше добавена стойност. Заключенията от кръглите маси и националната младежка конференция бяха включени в политическите документи на НМФ, а младежите участвали в проведените обучения взеха активно участие след това както в тематичните работни групи на НМФ, така и в звеното от треньори на НМФ.   През 2014 година НМФ би желало съвместно с фондация „Фридрих Еберт” да организира семинари обучение по стратегически приоритета на НМФ заложени в „Стратегически приоритети 2011- 2018”, приети от Общото събрание на НМФ на 28. 04.2011г., гр. Стара Загора. Приоритетни линии, по които ще бъдат проведени семинарите през 2014 година са :

 - образование;

- младежка заетост;

- демографска политика, социално включване и борба с бедността;

- гражданска активност;

- устойчиво развитие;

  На 12-14 юни ще се проведе първият обучителен семинар по приоритет образование на тема „Валидиране на неформалното учене” в гр. Бургас. Участници в обучителния семинар са млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са: - председатели, заместници, членове на УС и КК, или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.) -  представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната и проектна дейности на организациите   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/ ), не по-късно от 3 юни (вторник) 2014 г.   Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Участниците ще бъдат настанени в двойни стай. Пътните разходи са за сметка на участниците!   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията и мотивацията за участие).   Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 4 юни 2014 г. Ще се радваме на Вашето участие!  
Четвъртият конкурс на Медиакафе за есе, фотография и кратко видео ще се проведе с тема „Свободата няма граници“. В него могат да участват деца и младежи на възраст до 30 години, които да интерпретират по свой начин темата с една от трите медии.   Целта е да обясните как младите хора разбират свободата, какво се включва в това понятие. Като предложения участниците могат да разсъждават над концепцията "Специални Моменти за Специални Хора" – всяка от идеите да бъде представена чрез видео, есе или снимка. Друга опция е „Има ли общо Качеството на живот със свободата“.   По време на конкурса ще се организират и анкети сред участниците.   За всяко от трите изразни средства е осигурена награда от Медиакафе и спонсори за победителя, оценен от жури – първенецът във „фотография“ ще спечели Планински велосипед от Макском, наградата за „видео“ е уикенд за двама в хотел Дипломат Плаза, а най-доброто есе ще получи парична награда от 150 лева.   Как и къде ще бъдат наградените ще разберете като следите сайта mediacafe.bg   Участниците в раздел Фотография трябва да изпращат снимки с минимална резолюция 1200 px по дългата страна. Есето трябва да бъде не по-дълго от 1500 символа, а видео материалите трябва да са във формат mp4, avi, wmv или avc  с резолюция между 720p и 1080p. Фото и текстовите материали изпращайте на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., а видеоматериалите може да качвате на облак или друго произволно избрано място от вас място в интернет с регулиран достъп (например заключен файл в youtube), като на горния имейл ни изпращате само линк към него.   Конкурсът ще продължи до 25 юли.   „Свободата няма граници“ се организира от Медиакафе, с помощта на Община Пловдив и фондация „Пловдив 2019“ – Кандидат за Европейска столица на културата и спонсорството на Дипломат (генерален спонсор), Матраци ТЕД, Lingua Mundi, net365, Totalsport и партньорствово на AIESEC, Graffiti.BG, БГ Радио и Радио 1 Рок, клуб Библиотеката.
ДО ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ   ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НМФ В ГР. БУРГАС НА 14-15.06.2014 г. УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 14 юни 2014 г. /събота/ с начален час 14.00 часа, в Конферентния център на хотел „Плаза“ - Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул.Алеко Богориди 42, при следния Дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2014 г.; 2. Промени в Устава на НМФ; 3. Приемане на позиции и становища; 4. Приемане на нови членове в НМФ; 5. Други. Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.    

Лилия Еленкова, Председател на Управителния съвет на Национален младежки форум

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ!

  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ: СРОК ДО 04.06.2014 г. Национален младежки форум ще осигури нощувки и храна на делегати, попълнили и изпратили електронната форма за регистрация в ОС не по-късно от 04.06.2014г. 18.00ч. на адрес: http://isic.bg/apps/nmf/org/delegat.php   За делегати непопълнили в срок форма за участие НМФ не поема отговорност и не покрива разходи, свързани с нощувки и храна!     Нощувки: 14 юни – хотел „Плаза" - Бургас   Храна: 14.06 –обяд и вечеря в ресторанта на хотел „Плаза“ 15.06 – закуска в ресторанта     Бюджетът на Общото събрание е ограничен – НМФ поема разходите за настаняване в двойна стая и хранене за 14 и 15 юни 2014 г., кафе-паузи и конгресно обслужване на един делегат от всяка организация-член, членовете на УС и КК. Разходите за транспорт се поемат от делегатите!     Присъствието на допълнителни делегати е разрешено, като НМФ не покрива разходи за настаняване, изхранване и транспорт. Допълнителните делегати също изпращат регистрация за участие. За допълнителна информация, моля свържете се с нас!   Напомняме ви, че Национален младежки форум осигурява финансирането на дейността си чрез проектна дейност и членски внос. Съгласно чл. 18 от устава на организацията: членският внос е годишен и членовете на НМФ са длъжни да плащат членския внос най-късно до 31 март на текущата година и губят правото си на глас в Общото събрание до заплащането му. И според чл. 45, ал. 3 Контролната комисия ще констатира обстоятелствата по неплащане на членски внос от всеки член на НМФ !!!   Провеждането на ОС на НМФ Общото събрание ще се проведе в гр. Бургас по покана на Сдружение за демократично образование „ФАР“ и Сдружение „Младежки Глас“. Всички представители на членове на НМФ се очакват да пристигнат в х-л „Плаза“ на 14.06.2014 преди обяд.   В ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: За да бъдат допуснати до Общото събрание, участниците следва да представят в деня на събранието:   ®  Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние за организацията, която представляват. В случай, че участникът не е законният представител (председател) на съответното сдружение, следва да представи и оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана) с подпис на законния представител и печат на сдружението.   ®  Членовете, които не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (например Студентските съвети), представят само оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана), в случай че не участват в Общото събрание със своя председател.   ®  В случай, че член на НМФ-младежки представител, участва в събранието чрез свой пълномощник, участникът следва да представи оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана).   Описаните документи се представят пред Контролната комисия на НМФ при регистрацията на делегатите на Общото събрание, непосредствено преди началото му.   Промени в Устава на НМФ Още от учредяването на Национален младежки форум беше ясно изразено желанието на учредителите за гъвкавост на Устава на организацията, на база опит в процеса на нейното развитие. Затова Управителният съвет на НМФ взе решение за включване на промени в Устава, съгласно Вашите предложения. За тази цел УС сформира работна група за промени в устава на НМФ, която да се координира от Председателя на Контролната Комисия – Байчо Георгиев, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Окончателните предложения за промени в Устава могат да бъдат внесени не по-късно от 08.06.2014 г. Членовете на ОС ще могат да се запознаят с предложенията на 14.06.2014, когато ще ги получат заедно с всички материали за събранието.   Кандидатури за членство в НМФ Организациите, кандидатстващи за членство в НМФ, следва не по-късно от 09.06.2014 г. да подават пакет от документи, които могат да бъдат изискани от Контролната комисия. Моля, отправяйте своите въпроси към КК на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   УС НА НМФ ПРЕПОРЪЧВА ДА ЗАПОЗНАЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ С ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА ПРИЕТИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРИЕМЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ!   Предложения за позиции, резолюции, становища и други политически документи В рамките на Общото събрание членовете на НМФ могат да предлагат приемането на политически документи. Според формата си тези документи определят общата позиция на НМФ по теми от особен интерес и значение за младите хора. Утвърждаването на тези документи от Общото събрание е акт на най-висшия орган на организацията и носи висока политическа стойност. След утвърждаването си органите на НМФ изпращат документа на съответните институции и лица и следят за получаването на обратна връзка. Политическите документи подпомагат работата и на управителния съвет на НМФ давайки му власт и аргументи да промотира мнението на членовете на НМФ по всички възможни начини сред институциите и обществото.   Членовете на НМФ могат да предлагат документи на ОС в следния ред:

- Проекта на документ се изпраща до Секретариата на НМФ в установения срок, като изразява мотивацията си за неговото предлагане (до 08.06.2014г.);

- Секретариата обобщава и изпраща документите до КК за съгласуване спрямо принципите и правилата от устава на НМФ (09.06.2014г.);

- След съгласуване с КК, УС на НМФ изпраща проекта на документ до своите членове по електронна поща (13.06.2014г.);

- УС на НМФ предоставя пространство за обсъждане на документа, както и внасяне на предложения за промени в неговия текст преди провеждането на Общото събрание;

- Предложенията за промени в документа се обобщават от Секретариата и се предоставят на делегатите по време на ОС;

- ОС гласува промените в проекта на документа и впоследствие гласува цялостния текст на документа.

    Във връзка с актуализиране на базата данни на НМФ, моля да попълните следната електронна форма „ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА-ЧЛЕН НА НФМ“, която се намира на адрес:  http://isic.bg/apps/nmf/org/   Приложено можете да свалите, следните бланкови документи: 1. Форма за регистрация на делегат 2. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения) 3. Пълномощно – за студентски съвети; 4. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 5. Форма за предложения за промени в документи   За допълнителна информация можете да се свържете с нас на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   С уважение, Калоян Димитров Главен секретар на Национален младежки форум
На 9 Май 2014 година, между Национален младежки форум и гражданска платформа "MoveBG" бе разписано споразумение за двугодишно сътрудничество.   Споразумението е породено от необходимостта за създаване на пълноценна среда за личностно и професионално развитие на младите в страната, както и на необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието между младите хора, младежките организации и заинтересованите институции от тези процеси.   Двете организации ще си сътрудничат за постигане на следните цели:
  • популяризиране на инициативата за медиен плурализъм;
  • популяризиране на ползите от повишаване на политическата култура в България;
  • развитие на съвместни документи като инструмент за провеждане на политика;
  • развитие на инструменти за гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.