Всички новини

Национална младежка конференция  на  тема „Гаранция за младежта: възможности и предизвикателства” ще се проведе на 13 февруари 2014г. от 09,00 часа в сградата на Информационно бюро на Европейския парламент, ул. „Георги С. Раковски“ 124. Организаторите на събитието   Национален младежки форум и Информационно бюро на Европейския парламент Ви канят вземете участие в Национална младежка конференция  на  тема „Гаранция за младежта: възможности и предизвикателства”, на която ще се проведе на 13 февруари 2014г. от 09,00 часа в сградата на Информационно бюро на Европейския парламент, ул. „Георги С. Раковски“ 124. Представители на  Европейски младежки форум, младежки организации, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта, социалните партньори и млади предприемачи ще обсъдят конкретни предложенията по гаранцията за младежта.   Това е втората поредна конференцията по темата, проведена с представители на други национални младежки форуми и Европейския младежки форум. Целта на конференцията е да дискутира предложените за прилагане мерки за „Гаранция за младежта” и как те трябва да повлияят на младежката заетост на българския и европейския пазар на труда. Програмата на конференцията си поставя за цел да открои предизвикателствата и перспективите на младите на пазара на труда в рамките на „Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.”   Целта на дискусията е да се обсъдят проблемите и пречките, които възпрепятстват развитието на младежкия пазар на труда на национално и регионално ниво и да предложат възможни мерки и инициативи, които биха могли да бъдат предприети за преодоляването им. Ще бъдат изказани и предложения за предприемане на конкретни мерки за осигуряването на по-лесен достъп на млади хора до пазара на труда.   Ще се радваме на Вашето участие в конференцията!   П Р О Г Р А М А   Четвъртък, 13 февруари 2014 г. Информационно бюро на Европейския парламент ул. Георги С. Раковски 124   09:00 – 09:30 - Регистрация на участниците 09:30 – 10:00 - Откриване на конференцията 10:00– 11:00 -    Първи панел: Гаранция за младежта в Европа: възможности и предизвикателства - г-н Юре Стайн, Европейски младежки форум - г- жа Лора Любенова, Национален младежки форум - г- жа Даниела Алексиева, „Младежки форум 21 век” към КНСБ Дискусия 11:00 – 12:00 - Втори панел: Прилагане на Гаранция за младежта в България: Антоанета Цонева, дирекция „Политики на пазара на труда и друдова мобилност”, Министерство на труда и социалната политика Петьо Канев, директор дирекция „Политика за младежта”, Министерство на младежта и спорта Дискусия 12:00 – 12:10 - Закриване  
АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ /АУС/ И НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ /НМФ/ организират Зимна младежка/студентска академия, която ще се проведе в периода 7 - 11 март 2014 г. в к.к Боровец.   Основни цели на Зимната академия ще бъдат:
 • развитие на активно и компетентно студентско/младежко участие в процеса на вземане на решения на различни нива;
 • изграждане на ефективни и демократични студентски/младежки политики;
 • подпомагане на студентската/младежката реализация и приноса на студентите/младите към създаване на проспериращо общество.
  Основни теми, които ще бъдат разглеждани:
 • Демокрацията и нейните ценности
 • Гражданска активност, политики, гражданско участие
 • Процесът „Лобиране“
 • Дебати
 • Ораторско майсторство
  Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf ), не по-късно от 17 февруари (понеделник) 2014 г.   Академията ще се проведе от 7 - 11 март 2014 в к.к Боровец. Таксата участие е в размер на 200 лв. и включва настаняване в хотел Рила за 4 нощувки, храна на блок маса и обучителните дни, съобразно програмата.   В самата Академия ще участват 50 младежи, избрани след проведена селекция от организаторите на база попълнената електронна форма за участие, а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 24 февруари.   Зимната академията ще се проведе по време на Национални зимни студентски игри „Зимен университет 2014“, организирани от Асоциация за университетски спорт и Националното представителство на студентските съвети. Двете мероприятия ще имат възможност да съберат на едно място над 300 младежи от България.
Национален младежки форум и Информационно бюро на Европейския парламент в България Ви канят на Национална младежка конференция на тема: „Гаранция за младежта – възможности и предизвикателства”, която ще се проведе на 20 ноември (сряда) 2013 г. от 9.00 часа в сградата на Информационното бюро на Европейския парламент с адрес: в гр. София, ул. „Раковски“ №124.   За участници в конференцията са поканени представители на  Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, социалните партньори и неправителствените организации, и други.   Конференцията ще се проведе в два панела:
 1. Гаранция за младежта: предпоставки и цели;
 2. Гаранция за младежта като възможности и предизвикателства за младите хора.

П Р О Г Р А М А

    Сряда, 20 ноември 2013 г.
09:00 – 09:10  09:1009:20   09:20 – 09:50                       09:50 – 10:20     10:20 – 10:50           10:50 – 11:20   11:20 – 11:30  Регистрация на участниците Откриване на конференцията   Първи панел : Гаранция за младежта: предпоставки и цели
 • представител на Министерство на труда и социалната политика
 • представител на Министерството на образованието и науката
 • представител на Министерство на младежта и спорта
 • представител на КНСБ
 • представител на КТ „Подкрепа“
 Модератор: Национален младежки форум   Дискусия   Втори панел: Гаранция за младежта като възможности и предизвикателства за младите хора:
 • представители на неправителствения сектор
 • представители на младежки организации
  Модератор: Национален младежки форум  Дискусия   Закриване на конференцията
  Ще се радваме на Вашето участие в младежката конференция!
Годишно Общо събрание на НМФ - 29-30.11., к.к. Боровец ДО
ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ Уважаеми членове на Национален младежки форум, На основание чл. 23 от Устава на Национален младежки форум, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Национален младежки форум”, гр. София се свиква Общо събрание на 30 ноември (събота) 2013г. от 10.00 часа в Зала 1 на Конферентен център на Клуб хотел „Янакиев“ - Боровец, с адрес: к.к. Боровец, п.к. 23, Клуб хотел „Янакиев“, при следната Програма и Дневен ред:   29-ти ноември (петък) Дискусии по теми свързани с приемането на политически документи, групи по интереси и други, запознаване с процедури на Общото събрание и др.

Позиция относно структурния диалог

Позиция относно Неформалното образование

Етичен кодекс на НМФ

Позиция относно изпълнението на Гаранция за младежта

Отчет за дейността 2013г.

30-ти ноември (събота) ОБЩО СЪБРАНИЕ: ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2013 г.; 2. Промени в Устава на НМФ; 3. Избор на председател, заместник-председатели и членове на Управителния съвет, и    членове на Контролната комисия; 4. Приемане на позиции и становища; 5. Приемане на нови членове; 6. Други.   При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе след един час. на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.   ВАЖНО:   РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ - ДО 18.11.2013г. Национален младежки форум ще осигури нощувки и храна на делегати, попълнили и изпратили форма за участие в Общото събрание не по-късно от 18.11.2013г., 16.00ч., на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..   Нощувки: 29 и 30.11 – ТЕС Флора Апартмънтс, к.к. Боровец (по 3 и 4 души в апартамент)   Храна: 29.11 – вечеря в механа „Бороспорт“ 30.11 – закуска в механа „Бороспорт“ 30.11 – обяд в ресторант Клуб хотел „Янакиев“ 30.11 – празнична вечеря в механа „Бороспорт“ 01.12 – закуска в механа „Бороспорт“   Дискусии и Общо събрание 29 и 30.11 – Зала 1 и 2 на Конферентен център на Клуб хотел „Янакиев“   За делегати непопълнили в срок форма за участие НМФ не поема отговорност и не покрива разходи, свързани с нощувки и храна!   Допълнителна техническа информация ще бъде изпратена след 18.11.2013г.!   В ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: За да бъдат допуснати до Общото събрание, участниците следва да представят в деня на събранието: - Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние за организацията, която представляват. В случай, че участникът не е законният представител (председател) на съответното сдружение, следва да представи и оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана) с подпис на законния представител и печат на сдружението. - Членовете, които не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (например Студентските съвети), представят само оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана), в случай че не участват в Общото събрание със своя председател. - В случай, че член на НМФ-младежки представител, участва в събранието чрез свой пълномощник, участникът следва да представи оригинал на пълномощно (приложено към настоящата покана).   Описаните документи се представят пред Контролната комисия на НМФ преди откриване на Общото събрание. Регистрацията на участниците ще започне в 09.00 часа, в Зала 1 на Конферентен център на Клуб хотел „Янакиев“ - Боровец.   НОМИНАЦИИ НА КАНДИДАТИ ЗА ОРГАНИ В НМФ: Съгласно устава на Национален младежки форум пълноправните членове на организацията могат да номинират свои представители в следните позиции – Председател, зам. председател и член на УС. Всички организации членове на НМФ могат да номинират свои представители в Контролната комсия на НМФ.   С оглед осигуряването на прозрачен и информиран избор управителният съвет на Национален младежки форум ПРЕПОРЪЧВА организациите-членове да изпратят своите номинации до 18.11.2013, 16.00ч., на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Номинациите следва да съдържат следните документи:
 1. Номинация (по образец, приложен);
 2. Визия за развитие на НМФ (само за номинации за председател и зам. председател);
 3. Мотивационно писмо на кандидата;
 4. Автобиография на кандидатата (EuroPass).
Национален младежки форум поема ангажимента да изпрати получените номинации до членовете си за информация и запознаване с кандидатурите.   ВАЖНИ СКОРОВЕ:  

Краен срок Дата Кой? Забележка

1

Краен срок за подаване на предложения за позиции и становища за приемане от ОС 18.11.2013г. Членове и УС на НМФ Членовете на НМФ и Управителният съвет предлагат текст на становища или позиции, които да бъдат разгледани/приети от ОС.

2

Краен срок за изпращане на получени предложения за становища и позиции, предложени от членовете 25.11.2013г. УС на НМФ След като НМФ получи предложенията за становища и позиции, за разглеждане от ОС, ще изпрати тези предложения обратно до всички организации за съгласуване и вътрешно обсъждане.В рамките на първият ден на ОС (29.11) ще се проведат работни групи, които ще оформят окончателни предложения за промени в документите.

3

Краен срок за номиниране на делегати за ОС 18.11.2013г. Членове Членовете на НМФ участват в Общото събрание, излъчвайки свой упълномощен представител (делегат), съгласно чл.20, ал. 2 от устава на НМФ.Излъчването на представители е валидно при попълнена форма за участие (пълномощно), подписана и подпечатана от законния представител на организацията, заверено копие от удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 15.07.2013 г.

4

Краен срок за подаване на предложения за провеждане на дискусии с членовете на НМФ, обсъждане на документи или други дейности. 18.11.2013г.. Членове В рамките на първият ден на ОС членовете на НМФ имат възможност да организират свои тематични групи и дискусии. За целта зленовете подават заявка за събитие от ОС по образец.

5

Краен срок за номинации за председател, заместник-председатели, членове УС и КК 18.11.2013г. Членове Пълноправните членовете на НМФ могат да номинират председател, заместник-председатели и членове на УС. Пълноправните и асоциираните членове могат да номинират членове на КК.Номинациите се изпращат по предварителен образец на номинация, към която са приложени мотивационно писмо и автобиография на кандидата.

6

Краен срок за подаване на кандидатури за членство в НМФ 18.11.2013г. Кандидатиза членове Организации кандидатстващи за членство в НМФ подават пакет от документи, които могат да бъдат изискани от Контролната комисия на НМФ.

7

Краен срок за изпращане на материали за ОС 25.11.2013г. УС и КК НМФ изпраща всички необходими материали за провеждане на ОС, както следва:Предложения за позиции и становища за приемане от ОС, предложения за нови членове на НМФ, кандидатури за председател, заместник-председатели и КК, списък на акредитирани  делегати за ОС.
  Приложени са следните бланкови документи:
 1. Форма за регистрация на делегат (осигурява нощувки и храна) - technical registration delegates
 2. Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ - amendment form NMF
 3. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения); - Pulnomoshtno - OS_NMF_mladejki_predstavitel
 4. Пълномощно – за студентски съвети - Pulnomoshtno - OS_NMF_studentski_savet
 5. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестoпанска цел - Pulnomoshtno - OS_NMF_sdrujenia_ZULNC
 6. Номинация за Председател - nomination president 2014
 7. Номинация за зам. председател - nomination vice 2014
 8. Номинация за член на УС - nomination board 2014
 9. Номинация за член на КК - nomination KK 2014
За допълнителна информация, моля да се свържете с нас!
В периода 16 октомври - 20 октомври 2013г. в Любляна, Словения се проведе 4тата среща по проекта South R-evolution. В срещата участваха представители на Италия, Испания, Португалия, Хърватска, Словения, Румъния, Каталуня и България. От страна на България представители бяха Димитър Симидчиев и Иван Диков - представители на пула от треньори към НМФ, както и Александър Иванов и Ростислав Димитров - представители на управителния съвет на НМФ.   MSS HQ   Основни направления в дискусиите бяха използване на платформата за електронно обучение създадена за целите на проекта и работата на пула от треньори. Участниците бяха запознати и със Страсбургския процес свързан с неформалното образование.   Основен елемент в програмата беше втория ден, когато участниците присъстваха на Международен симпозиум във връзка с приемане на резолюция за признаване на неформалното образование в Словения, проведен в парламента на Словения. По време на симпозиума имаше работа по групи, както и представяне на добри практики във връзка с неформалното образование.   Slovenian parliament NMF
На 17 септември в зала 1 на Ректората се проведе българо-ирландската работна среща, посветена на професионализацията в сферата на неформалното образование. В нея участие взеха 47 представителите на Софийския и Тракийския университет, Министерството на младежта и спорта, множество граждански и бизнес организации. Организатор на събитието е Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) – СУ „Кл. Охридски”. IMG_0609     С изказвания участваха Джъстин Рами и Джон Лейлър от Дъблин Сити Юнивърсити, проф. Силвия Николаева – ръководител на ЦИИНО - ФП, доц. Ваня Божилова и доц. Илияна Петкова от Факултета по педагогика на Софийския университет, Теодор Василев от НЧ "Бъдеще сега" и зам.-председател на НМФ, доц. Галя Кожухарова и доц. Валентина Шарланова от Тракийския университет, Славка Хинкова - "Предприемач online", Валерия Стоянова - "Училища за Европа", Росен Власев - Национален исторически музей и Славена Илиева - Euromform. IMG_0618     Във втората част на работната среща участниците обменяха идеи и позиции в три работни групи: продължаващо и професионално образование, младежки и социални дейности, и предприемачество в неформалното образование. По обща оценка секторът както у нас, така и в Република Ирландия е доста разнообразен и неструктуриран, тъй като удовлетворява изключително широк кръг потребности. Ето защо и нуждите от професионализация са различни – понякога частични, понякога системни. Професионализмът обаче, разбиран като  високо равнище и качество на образователна и социална подкрепа и мениджмънт, е необходим навсякъде и на всички в сектора.   Тази среща полага началото на самоорганизираща се мрежа от организации и институции, предоставящи неформални образователни услуги и дейности, които ще продължат контактите и сътрудничеството си по посока на консолидиране и професионализация на сектор Неформално образование у нас.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.