Всички новини

Кое ни мотивира?

  Образованието формира рамката и основата, върху която младите хора конструират живота си. В сферата на личностното развитие, за включване и участие в обществения живот или за бъдещия им професионален живот качеството на образованието е това, което трябва да гарантира, че всички млади хора са подготвени, активни и компетентни граждани. Достъпът до качествено образование не е привилегия, предоставена на някои, а право на всеки млад човек в България.

Неформално образование

  Национален младежки форум и неговите членове, младежки организации, в същината на своята работа използват методолигията, развита в сферата на неформалното образование. Неформалното образование по принцип е основна линия на взаимодействие между младежките организации и младите хора, използвайки професионално създадени методи, за да се постигнат добри резултати при подобряването на образователните компетенции, заложени или не от формалното образование. Следвайки принципите и дефиницията на Европейския младежки форум през 2012 г. НМФ дефинира неформалното образование, като: Неформалното образование (НФО) е организиран обучителен/образователен процес, който се провежда успоредно с масовите системи на образование и обучение и обикновено не води до сертифициране. Участниците се включват на доброволни начала, и като резултат, човек играе активна роля в процеса на обучение. За разлика от информалното учене, при което обучението се случва по-малко съзнателно, човек обикновено е наясно с факта, че той/тя учи и се усъвършенства чрез неформалното образование.

Какво е обучителен ПУЛ (POT – Pool of trainers)?

  Пулът е съставен от младежи и възрастни с по-малко или повече опит, квалификация и компетенции в сферата на неформалното образование и младежката работа. Тази група от обучители има за цел да повиши капацитета на организациите в НМФ, както и качеството на неформалното образование и младежката работа. От друга страна личностното развитие на всеки участник в групата е важна част от работата и фокуса на Пула. Ние вярваме и изграждаме пространство за усъвършенстване и развитие на обучители, преподаватели, фасилитатори, младежки работници и инструктори, работещи с младежи в България. Огромният методологически опит, професионализма и фокуса към развитието и щастието на всеки млад човек ще бъдат нашата основна задача. Членове на пула се селектират въз основа на техния опит и познания в различни сфери на неформалното образование, които са придобити в младежки организации, професионални организации, международни организации или от други лица. На регионално, национално, европейско и световно равнище тези хора са готови да изградят умения с организациите, с които работят. От младежката работа през организационно развитие, международните институции в междукултурното обучение, структурен диалог, човешки права, джендър, доброволчество и др. в пула има някой обучител, който да съдейства за развитието на почти всичко в организацията, която ни повика. Защо за нас е важно група от професионалисти и младежи с по-малко опит да развива неформалното образование в НМФ? Защото: • Неформалното образование е бъдещето на образованието по света. • Развитието на капацитет в организациите членове на НМФ е един от основните приоритети за форума. • Създаването на стандарти за качество в сферата на неформалното образование трябва да дойде от професионална работа в сектора. • Признаването на компетенциите, придобити в следствие от НФО, е приоритет на национално и европейско равнище. • Създаваме среда за обогатяване и развитие на професионални обучители и младежки работници. • Всеки млад човек има значение. • Искаме органзиациите членове да бъдат активно въвлечени в работата на форума и неговите обучителни дейности.

За Вас ли е тази покана?

  Каним професионалисти, обучители, учители, професионални фасилитатори и обучители, младежки работници и младежи, които имат желанието и мотивацията да се включат. Ако отговаряте на поне един от следните параметри, можете да подадете документите си за участие в треньорски пул на НМФ: • Имате опит и квалификация в сферата на младежките обучения – поне две младежки обучения, проведени от Вас през последните две години (трябва да посочите обученията и контакт на организациите организатори за връзка). • Имате пофесионални умения за фасилитиране на групови процеси, обучение и преподаване на деца и младежи – поне три дипломи или сертификата (вклюително Youth Pass) за преминати обучения за обучители, фасилитатори, работа с деца и млади хора, групова динамика и процеси. • Водили сте (водещ обучител) групова работа и/или събитие от национално значение с над 50 участника (трябва да посочите събитието и контакт на организация/ите организатори за връзка). • Част сте от трейнърския пул на НЦЕМПИ. • Завършили сте Клас 3 на Младежка академия на НМФ през 2012 г. • Завършили сте успешно (общ успех над 4.50) минимум трети курс от специалността неформално образование в СУ „Св. Климент Охридски“ и имате поне едно проведено самостоятелно обучение с поне 15 участника.

Какви документи са Ви необходими:

  • Диплом за завършено средно образование – копие (задължително). • Ваша автобиография на български език във формат Europass (задължително). • Копия от сертификати и дипломи за релеватно обучение за обучители и/или в младежката сфера (ако е приложимо). • Посочване на проведени от Вас събития и/или обучения и контакти на организации (ако е приложимо). • Документ, който доказва, че сте част от пула на НЦЕМПИ (ако е приложимо). • Сертификат от завършено трето ниво на Младежка академия на НМФ (ако е приложимо). • Удостоверение за успешно завършен трети или четвърти курс с посочен среден успех от следването, или диплома за завършено образование в специалността неформално образование от СУ „Св. Климент Охридски“ • Попълване на он-лайн мотивационна форма на адрес - http://isic.bg/apps/cover-letter/ Документите си изпращайте на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кога ще се случи всичко?

  • Краен срок за регистрация – 26-ти май 2013 г. • Обявяване на одобрените кандидати и връзка с тях – до 4-ти юни 2013 г.

Какво следва?

  • Покана за посещение на Националната среща за неформално образование във Варна в началото на юни 2013 г. • Обучение за създаване на Звено от трейнъри към Национален младежки форум  в средата на юли 2013 г. Разходите за обучението са за сметка на организаторите. Ако бъдете одобрен и станете част от трейнърския пул на НМФ ще имате месечни срещи и покани да водите младежки обучения в страната до края на годината. Освен това ще имате възможност за международно развитие и участие в срещи с пуловете от на младежките съвети на Европейско ниво.
Покана за участници в Национална младежка среща „Включването на младите в процеса на вземане на решения. Структурният диалог и младите.” Национален младежки форум (НМФ) отправя покана към младежки представители за участние в Национална младежка среща „Влючването на младите в процеса на вземане на решения. Структурният диалог и младите”. Срещата ще се проведе по време на Европейската седмица на младежта (27 - 31 май 2013 г.) в хотел Хемус, гр. София. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Програма ”Mладежта в действие“ на Европейската комисия. Националната младежка среща си поставя за цел да събере заедно политически отговорните лица, изработващи държаваната политика за младежта и лидери на младежките организации от цялата страна, които да намерят най-краткия път за взаимодействие помежду си и практическа реализация на Структуркия диалог. Повече информация за целите и етапите на проекта може да прочетете тук! Предварителна програма за Националната младежка среща може да намерите тук! Условия за участие Участници в Националната младежка среща могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:
  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейности на организациите.
ЗА ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА СРЕЩА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ! Своето заявление за участие може да попълните ТУК не по-късно от 16:00 часа на 15 май 2013 г. Разходите по настаняване, храна, материали и пътни в едната посока на всички участици се поемат от организаторите! Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие). Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 17 май 2013 г.
Национална среща "Неформално образование" е шесто издание на националните дебати в гр. Варна, организирани по различни теми от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна. Темата на тазгодишната среща е неформалното образование (НФО) и неговия принос за развитие на специфични умения и компетенции у младите хора, които са от полза, както в професионален план, така и в изграждането на граждански компетенции и възпитаване на европейски ценности. Подробна информация може да намерите на страницата на събитието: http://nfo.yspdb.org/ Регистрацията е отворена, а крайният срок е 10.05.2013 г.   Същинската част на Националната среща ще се проведе в рамките на три дни и има за цел да обмени опит и виждания на младежките лидери в България относно начините за развитие на НФО и признаването на компетенциите от него. НФО е основен инструмент, с който младежките организации осъществяват своята дейност. Младежките лидери, работници и лидери, познават този инструмент и неговия ефект върху младите хора във всички възможни направления на обществения живот, като социално включване, гражданско участие, възпитаване на ценности и права, и не само. Неформалното образование съдейства за придобиването на специфични умения за заетост, от които младите хора имат нужда на пазара на труда. С оглед това, национална среща "Неформално образование" ще дискутира от една страна приноса на неформалното образование и переспективите за неговото развитие и признаване в нашата страна. И не само, в рамите на срещата ще гостуват лидери на националните младежки съвети на Южна Европа, както и борда на Европейски младежки форум. Така националната среща във Варна надхвърля националния обхват и ще съдейства за мултиплициране на резултатите на европейско ниво. Сред съорганизаторите е Национален младежки форум – най-голямата младежка организация в България, чието създаване беше провокирано от националните срещи във Варна. За пореден път ще се проведе и Националното младежко изложение, което ще даде пространство за обмен на информация между младежки организации от цялата страна. Време е младите да вземат думата!
19 май 2013 г. - ОС на НМФ, Казанлък   На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и и чл 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 19 май 2013 г. /неделя/ с начален час 10.00 часа, в Коферентния център на хотел „Казанлък“, с адрес: гр. Казанлък, пл. Севтополис №1, при следния Дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2013 г.; 2. Промени в Устава на НМФ; 3. Приемане на нови членове в НМФ; 4. Приемане на позиции и становища; 5. Други.   Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Лилия Еленкова, Председател на Управителния на Национален младежки форум   Пълномощно - ОС на НМФ, младежки представител Официално уведомление до членовете на НМФ Форма за регистрация Пълномощно - ОС на НМФ, Студентски съвет Пълномощно - ОС на НМФ, Сдружения ЗЮЛНЦ  
10 октомври
2012

Академия за млади лидери - Клас 2

Завърши втори клас на Академията за млади лидери на НМФ

 

В рамките на три дни 50те лидери от младежката академия на НМФ усвояваха умения за организирането на събития. Втори клас на академията се проведе в ученическата база “Шумнатица” в Боровец.

 

Защо организираме събития, за кого и как бяха сред основните въпроси, върху които се концентрираха заниманията. За това как се прави як фестивал младежите си говориха с организаторите на ON FEST и Spirit of Burgas. Боби Сандовразказа за технологията на простестите, а Петя Чалъкова, Деян Барарев и Жоро Грошков разказаха за опита си в социалната реклама или как да привличаме внимание към каузи. Академията беше фасилитирана от треньорите Мария Алкалай, Тео Василев и Оги Гъдуларов. 

 

Задачата на финала е организиране на събитие. В най-скоро време младежките лидери ще организират събития в екипи, за които НМФ ще окаже подкрепа.

 

Академията за млади лидери на НМФ се финансира от Националната програма за младежта, администрирана от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”.

13 ноември
2012

Признаване на неформалното образование

7 страни обединяват усилия за признаването на компетенциите, придобити от неформално образование

На среща в Рим Националните младежки съвети на България, Италия, Испания, Каталуния, Португалия, Румъния, Словения и Хърватска стегнаха редици за признаване на неформалното образование в Южна Европа.

 

 

В рамките на следващите две години платформите имат за цел да обединят усилия за признаването на компетенциите придобити от неформално образование, признаване професионализма и приноса на треньорите (обучителите) в неформалното образование, лобиране за законодателни промени признаващи приноса на неформалното обазование. В своите начинания партньорите стъпват главно на Резолюция 9048 на Съвета на ЕС от 26.11.2011г., както и приетата Европейската квалификационна рамка. Планира се през юни 2013г. Варна да бъде домакин на приемането на обща декларация на седемте платформи, която да представи политическата им воля за признаването на неформалното образование и амбицията им в тази посока. Така ще бъде даден старт на активна застъпническа кампания в Южна Европа, която следва да обхване и предстоящите избори за Европейски парламент през 2014г.

   

Освен да използват политически инструменти, организациите ще стартират и практически дейности по укрепването на аргументите в посока на признаването на неформалното образование – предвижда се създаването на обща е-платформа за споделяне на практики в сферата и провеждането на тренинг за треньори, който ще бъде стартов етап в създаването и развитието на треньорски екипи на националните младежки платформи.

 

 

В тази мащабна инициатива НМФ смята да представи като пример Академията за млади лидери 2012, която обучи 100 младежи от своите организации-членове именно чрез методите на неформалното образование. В тази връзка в седемте държави ще се проведе проучване между членовете на платформите за нуждите от създаване на собствени треньорски пулове. Според резултатите НМФ ще използва опита на останалите страни в създаването на свой екип от треньори, който да подкрепи и развие капацитета на младежките организации, членове на форума.  

   

Ресурсите за всички предвидени действия са осигурени от Програма Грундвиг на ЕС.

 

Координатор на проекта:  

Александър Иванов

За допълнителна информация:  

Веселин Илиев

Теодор Василев

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.