Всички новини

Национален младежки форум отправя покана към представители на младежки организации за участие в Обучителен семинар "Стратегическо управление на ресурси и общности", който ще се проведе в периода 20 - 22 юни т.г.   Предстоящият тренинг на НМФ си поставя за цел да събере политически отговорни млади хора от организации в цялата страна, които да участват в обучение по следните работни теми: 1. Стратегическо управление на ресурси 2. Управление на общности 3. Ролята на правилата 4. Философия на играта   Участници в обучителния семинар са млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са: -  председатели, заместници, членове на УС и КК, или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.) -  представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната и проектна дейности на организациите   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/ ), не по-късно от 20 май (вторник) 2014 г.   Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от Национален младежки форум. Пътните разходи са за сметка на участниците!   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията и мотивацията за участие).   Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 1 юни 2014 г.
[caption id="attachment_1395" align="alignright" width="277"]Лилия Еленкова Лилия Еленкова[/caption]     Президентът на Национален младежки форум Лилия Еленкова взе участие в кръгла маса "Изграждане на учещи се общества", провела се на 23 април 2014 г., във Венус конферентен център в гр. София.  Тя е част от проект „Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене“ /Building learning societies: promoting the validation of non-formal and informal learning“/, с участието на партньорски организации от 9 европейски държави. Координатор е професионалната мрежа за обучение и квалификация „Солидар“ със седалище в гр. Брюксел, Белгия.    Целта на проекта е да проучи и анализира процесите, свързани с валидирането на неформалното и информално учене и национални политики в държавите на партньорските организации. В такава връзка форумът си поставя за цел да засили процеса на диалог и да подпомогне изграждането на коалиция от заинтересовани страни – държавни институции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, които да дадат своя принос, да споделят опита си и да достигнат до обща визия за бъдещето развитие на процеса на валидиране.    Сред участниците в кръглата маса бяха: Валентина Дейкова /отдел Учене през целия живот, Министерство на образованието и науката/, Михаил Балабанов /Изпълнителен директор на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“/, инж. Красимира Христова-Брозиг /Главен секретар на Национална агенция за професионално образование и обучение/, които представиха основните акценти в политиките на съответните институции. Модератор на форума бе Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци /НАРД/. Включиха се представители на 21 неправителствени организации, организации на работодателите и синдикати.    Експертите по проекта Стефан Георгиев /социолог и водещ треньор и обучител в ИСИ/ и Лилия Еленкова, ще подготвят в резюме препоръките от дискусията към процеса на валидиране на неформалното и информално учене, които ще бъдат отправени към отговорните институции.    Препоръка на Съвета на Европа  относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене    Основни принципи за валидиране на неформалното и информално учене/работен документ по проекта/

Съгласно Устава на Национален младежки форум ние, младежките организации – членове:

 • като потвърждаваме, че основните ценности на НМФ са: свобода, равенство, толерантност и справедливост;
 • като потвърждаваме, че младите хора в България имат право на равно участие, независимо от религия, пол, възраст и други признаци, предизвикващи различие

приемаме следните принципи:

 1. 1.         Свобода

1.1     Ще защитаваме правото на свободното изказване на мнение и становище, което не накърнява достойнството и авторитета на личността, без значение и оглед на религиозен, социален, етнически, икономически или какъвто и да е друг признак.

 1. 2.         Толерантност

2.1     Ще съобразяваме изказванията си и ще ги отнасяме към аргументацията, собствена или чужда.

2.2     Ще изразяваме несъгласие с всяка проява на ксенофобия и дискриминация, свързана с раса, пол, етнос, социален произход, език, политически убеждения и други.

2.3     Ще полагаме постоянни усилия за запазване и развитие на организацията като среда за диалог между различни организации.

2.4     Ще поддържаме уважението и добрия тон на комуникация между различните организации една към друга.

2.5     Ще отстояваме свободата на участие и правото на свободно вземане на решение.

2.6     Ще проявяваме нетърпимост към всяка дейност, която уронва престижа на НМФ, както и репутацията на всяка организация – член.

2.7     Ще използваме формалната дипломатична комуникация за развитие на диалогичната среда на НМФ.

2.8     Ще имаме предвид равенството на половете при формиране на екипи.

 1. 3.         Справедливост

3.1     Ще отстояваме правото на всяка организация до равни ползи в рамките на НМФ.

3.2     Ще имаме предвид, че всяка организация е значима в рамките на НМФ .

 1. 4.         Равенство

4.1 Ще поддържаме идеята, че всяка организация има равно право в НМФ, спрямо вида членство по Устав, независимо от капацитета си и притежаваните ресурси /членска маса, структура, бюджет и др./

 1. 5.         Прозрачност

5.1     Ще имаме предвид, че ресурсите, които НМФ привлича, трябва да идват от законно регламентирани дейности и ще осигуряваме прозрачност на източниците.

5.2     Ще полагаме постоянни усилия за осигуряване прозрачност на дейността на организацията и взаимоотношенията ѝ с други организации.

5.3     Ще имаме предвид, че ресурсите, които НМФ привлича, не трябва да противоречат на ценностната система на НМФ и публичното ѝ мнение.

 1. 6.         Представителност

6.1     Ще припомняме, че НМФ е колективен орган, който има своята структура и начини на вземане на решения и привеждането на тези решения в изпълнение.

6.2     Ще припомняме какво означава да представляваш и отговоростта на публичното представителство в и извън организацията.

6.3     Ще използваме името на организацията, за да развиваме нейната положителна репутация и няма да злоупотребяваме с него.

6.4     Всяка организация е автономна да изкаже собствена позиция, различна от позицията на НМФ, като посочи различията в позициите.

Когато имаме случай, които този Кодекс не регламентира, то се прилагат етичните правила на Европейския младежки форум, Европейския съюз и Съвета на Европа.

Информационното бюро на Европейския парламент в България организира Facebook конкурс, за да изпрати двама младежи на възраст от 18 до 30 години в група за Европейското младежко събитие (10—12 май) в Страсбург. За участие е необходимо да напишете на лист кое за вас е най-полезното за гражданите решение на Европейския парламент през мандат 2009—2014 г., да се снимате с него и да изпратите снимката на Facebook страницата на Бюрото! Срокът за участие е до 14 април.   Двамата победители в конкурса ще имат възможност да станат част от група на Информационното бюро на ЕП в България за посещение на Европейския парламент в Страсбург и да участват в Европейското младежко събитие — www.eye2014.eu. Датите за пътуване са 10—12 май. Европейският парламент покрива разходите по пътуване и настаняване на двамата участници.   Стъпки за участие 1. Харесайте страницата на Информационно бюро на ЕП за България във Facebook. 2. Пратете ни снимка до 3 април, 10 часа, като я прикачите в лично съобщение (Message) във Facebook или като я публикувате директно на стената ни (Wall post). Снимка може да изпратите и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. 3. Напишете трите си имена, които ще публикуваме като текст към снимката. 4. Ще получите отговор до няколко часа и ако снимката отговаря на нашите критерии (по долу), на 4 април ще я публикуваме в специален Facebook албум. Снимки може да се получават и след този срок. Поставеният срок е с цел равнопоставеност на всички участници. Участници, изпратили снимки след посочения срок, ще бъдат включени все пак в играта, като нямат право на претенции по отношение на равнопоставеност.   Гласуване и определяне на победителите 5. Авторите на всички снимки в албума участват в състезанието, като победителите от онлайн конкурса се избират на база на брой лайкове (likes), които снимката им получи във Facebook. Гласуването под формата на лайкове продължава до 14 април, 10 часа, като участниците имат правото да тагнат (не са длъжни) името си във Facebook и да гласуват с like за собствената си снимка. 6. Снимките, събрали поне 100 харесвания до 14 април, участват в жребий за двете награди, който ще проведем в Информационното бюро на ЕП на 14 април. Ще публикуваме видео от тегленето на жребия на 14 април на обяд.   Критерии и условия за участие •В конкурса могат да участват хора между 18 и 30 години (това е изискването за участие в Европейското младежко събитие); •Текстът на снимката да бъде до 200 символа на лист А4; •Снимките да бъдат с висока резолюция (минимум 600 х 800 px); •Снимките не трябва да загатват за продуктово позициониране; •Текстът трябва да е ясно написан и да може лесно да се чете; •Текстът не трябва да съдържа обидни или нецензурни думи, политически послания (възможно е да се говори за политики на ЕС в дадена сфера) или да дискриминира определени групи; •Един участник може да участва максимум с до три снимки; •С изпращането на снимката участниците се съгласяват тя да бъде публикувана на нашата Facebook страница с логото на Европейските избори 2014 г.; •Facebook не администрира играта по никакъв начин; •Не се допуска участие от фалшиви профили с цел увеличаване на шанса за печалба, както и всякакви некоректни практики, целящи това; •Играта се организира от Информационното бюро на Европейския парламент в България; •Организаторът не е длъжен да отговаря на непечеливши претенции; •В деня след изтеглянето на наградите, печелившите участници трябва да изпратят документ, който да удостоверява тяхната възраст; •В случай, че някой от изтеглените първи места няма възможност да пътува за Страсбург, ще бъдат посочени някои от изтеглените резерви.
Национален младежки форум отправя покана към представители на младежки организации за участие в Обучителен семинар "Управление на организации и ресурси", който ще се проведе в периода 11 - 13 април т.г. в гр. София.   Предстоящият тренинг на НМФ си поставя за цел да събере политически отговорни млади хора от организации в цялата страна, които да участват в обучение по следните работни теми: 1. Управление и работа в екип -  Ефективно управление -  Управленски роли и ефективно управление на екипа -  Лидерство и управление на ресурсите 2. Управление на конфликти 3. Развитие на критично и творческо мислене   Участници в обучителния семинар са млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са: -  председатели, заместници, членове на УС и КК, или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.) -  представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната и проектна дейности на организациите   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf ), не по-късно от 25 март (вторник) 2014 г.   Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от Национален младежки форум. Пътните разходи са за сметка на участниците!   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията и мотивацията за участие).   Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 1 април 2014 г.
Национален младежки форум, като част от Европейски младежки форум (www.youthforum.org), ще се включи активно в организирането на European Youth Event (EYE) и Yo!Fest. Тазгодишното Европейско младежко събитие (EYE 2014 г.) се реализира в партньорство с Европейския парламент и ще се проведе в Страсбург.   Специалното събитие на Европейската младеж за 2014 г. ще се проведе в Европейския парламент в Страсбург в периода 9 - 11 май. Очаква се над 5 000 млади хора от цяла Европа да се приобщят към него. Тридневното събитие, доминирано от "Идеи за по-добра Европа", ще включва политически дебати, образователни семинари и културни дейности, насочени към области като: безработицата сред младежите, цифровата революция, бъдещето на Европейския съюз и др.   През следващата седмица, предстои да бъдат уведомени подбраните доброволци, от които ще се очаква да помагат в логистиката на събитието, да водят дискусии, предоставят информация.   Желаещите да станат доброволци  към събитието следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване ( http://isic.bg/apps/nmf/volunteer/ ), не по-късно от 21 март (петък) 2014 г.   Редом с работната програма EYE 2014 предвижда младите участници да се забавляват активно с организирания по същото време от Европейския младежки форум „YO! Fest.”. Фестивалът включва поп-концерти, театрални и художествени представления, търсене на партньори за различни европейски младежки проекти.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.