Всички новини

Национална младежката академия на Национален младежки форум /НМФ/ е отново тук и търси най-позитивно заредените млади хора в България. Ако искате да бъдете част от младите лидери на Европа, не се чудете къде ще прекарате края на лятото. Национална младежка академия 2017 идва отново с много творческа енергия за личностно развитие и емоции, които ще те изстрелят в облаците на нови знания, умения и мотивация за промяна заедно с още 60 вдъхновители от цялата страна.

Преди седмица ви окуражихме да последвате своя младежки компас и да ни споделите къде ви е отвел той на 12 август – Международния ден на младежта. Сега искаме да ви разкажем къде ни отведе нашият. Ако едно нещо сме научили, то е, че тази година компасът винаги води към магнетичната Варна – Европейската младежка столица за 2017г. В духа на нашето мото “Време е младите да вземат думата!” в рамките на 3 дни реализирахме 5 важни активности за качественото участие и включване на младите хора на локално, национално и глобално ниво. А сега искаме да ви разкажем какво постигнахме в рамките на нашия престой. Ето какво се случи във Варна - Европейска младежка столица 2017 в периода 10-12 август:

 

Две паралелни обучения по Структурен диалог

Обучението "Структурен диалог и младежко включване"събра над 20 млади хора от цялата страна, за да повиши информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво, както и за българското председателство на Съвета на ЕС и ролята на младите хора в създаването на следващата Европейска младежка стратегия. По време на събитието участниците натрупаха знания и умения за включване в процесите на вземане на решения. Чрез методите на неформалното образование участниците развиха своите комуникационни и презентационни умения, умения за аргументиране на идеи и участие в срещи между млади хора и институции. Участниците на обучението ще имат възможност да бъдат избрани за следващите младежки делегати на България на следващата европейската младежка конференция в Талин, Естония през октомври тази година.

За първи път в България се състоя и обучение за младежки посланици на младежкото включване, които ще имат за задача да:

-  информират млади хора в своите градове за процеса на Структурен диалог;

- консултират и събират мненията на младите хора по време на шестия цикъл на Структурен диалог и председателството на Естония, България и   Австрия;

ангажират младежи и политици на съвместни срещи и обсъждания за общи решения на локални предизвикателства пред младите хора.

 Мотивираните посланици от различни градове в страната ще популяризират активно и темата на шестия цикъл на Структурен диалог “Младите хора в Европа - какво следва?” и ще допринесат мненията на младите хора в България да бъдат взети предвид на европейско ниво при изготвянето на препоръките за следващата европейска стратегия за развитие на младежта.

 

Национално проучване за състоянието на Структурен диалог в България

Паралелно на обученията започна работата и по националното социологическо проучване за състоянието на Структурния диалог в България, което изследва как се развива процеса от стартирането му в България. Проучването се реализира от Звено “Анализи и проучвания” на НМФ и е част от дейностите на Националната работна група по Структурен диалог към Министерство на младежта и спорта. Младите експерти от Звеното проведоха фокус групи с участниците в двете обучения и дълбочинни интервюта с представители на община Варна, отговорни за младежки политики, младежки активисти и представители на Варна - Европейска младежка столица. Проучването ще продължи, а през месец ноемрви ще бъдат представени резултатите от него.

 

Заседaние на Националнaта работна група по Структурен диалог

На 12-ти август се проведе и първото изнесено заседание на Националата работна група по Структурен диалог, председателствана от Национален младежки форум, а любезен домакин отново беше Варна - Европейска младежка столица. В заседанието се включиха представители на Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Община Варна и младежки организации като Организация на българските скаути, Асоциация за подпомагане на академичната общност, Български младежки червен кръст, Национално представителство на студентските съвети, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Сдружение на младите психолози в България "4-ти Април". Основен фокус на обсъждания бяха дейностите на национално и местно ниво във връзка със Структурен диалог, подготовката на европейската младежка конференция в София и други национални събития за младите хора и младежките организации, които ще съпътстват българското председателство, както и ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса.

 

Младежко изложение и честване на Международния ден на младежта

Освен с много работа, празникът беше отбелязан и с голямо младежко изложение и концерт в Морската градина на Варна под мотото “България обича младите”, организирани от Министерство на младежта и спорта в партньорство с младежки организации от Варна и страната. На различни шатри младежките организации представяха своите дейности, проекти и кампании - цветно, младежко и ангажиращо за малки и големи. Шатрата на Национален младежки форум беше и пространство за няколко от организациите членове на платформата, а Посланиците на младежкото включване приложиха наученото в действие и популяризираха Структурния диалог с интерактивни дейности. Вечерният концерт събра множество посетители на Морската столица.

 

От името на Национален младежки форум искаме да поздравим всички с Международния ден на младежта!
Защо ни трябва такъв ден и защо трябва да го отбелязваме?
Днес трябва да си припомним, че младите не сме бъдещето, а настоящето на този свят.
Днес трябва да си припомним, че младежкото включване и овластяване са цели, които никога не трябва да бъдат взимани за второстепенни по важност или да бъдат отлагани във времето.
Днес трябва да си припомним, че младите сме много неща - весели и разхвърляни, идейни и енергични. Ала сме и отговорни, можещи, знаещи, защитаващи принципите си с цялото си сърце и пълното си съзнание.
Днес трябва да си припомним, че поколенията преди нас имат отговорността да ни оставят един свят, в който да можем да се развиваме и който имаме възможността да направим по-добър за поколенията след нас.
Днес трябва да си припомним, че да се бориш за младите става чрез градивност и правене на балансирани и реално осъществими политики в тяхна полза.
Днес трябва да си припомним и че в борбата за младите трябва да търсим и да поемаме отговорност, когато това се изисква от нас.
Днес трябва си припомним, че е време ние да вземем думата.
И не само днес.
Пожелаваме на всички енергията да променим нещата, които трябва да променим, и знанието за това как да го направим!

Какво му е важното на 12 август и защо по средата на горещото лято трябва да се спрем и да отбележим и тази любопитна дата? 

ДО    

ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НМФ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет от 07.08.2017 г.  се свиква Общо събрание на 10 септември  (неделя) 2017 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:

10-ти септември
(неделя)


ОБЩО СЪБРАНИЕ:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на статута на организации-членoве
2. Отмяна на решенията от Общо събрание от 11.06.2017 година
3. Отчет за дейността на УС и КК в периода януари-август 2017 година
4. Промени в Устава
5. Прием на документи, становища и позиции
6. Освободжаване на членове на УС
7. Прием на нови членове
8. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

09 август 2017 г.                                            ИЛИНА МУТАФЧИЕВА

гр. София                                                      Председател на УС  

                                                                     Национален младежки форум                                                                        

 
Уважаеми участници, моля да се запознаете с информацията в изпратените Ви документи, спазвайки посочените изисквания и срокове!

Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обръщаме внимание, че е необходимо в деня на заседанието на представите актуално състояние и пълномощно в случай, че делегатът се различава от представляващия.

Прикачено ще откриете следните бланкови документи:

 1. Официална покана
 2. Техническа информация за ОС
 3. Форма за регистрация на делегати за ОС;
 4. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения);
 5. Пълномощно – за студентски съвети;
 6. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 7. Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ;
 8. Форма за предложения за промени в Устава на НМФ;
 9. Предварителна работна програма
 10. Отчет за дейността на УС за периода януари-август 2017 година
 11. Отчет за дейността на УС за периода януари-август 2017 година
 12. Предложения за промени в Устава от страна на КК  и подкрепиени от  УС на НМФ.
 13. Позиции и становища както следва:
 • Позиция относно ролята и приноса на младите хора и младежките организации в изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие
 • Позиция относно състоянието на младежите от уязвими групи и младежи, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)
 • Декларация относно стандартизирането на неформалното учене и нуждата от създаване на система за валидиране на придобитите знания, умения и компетенции
 • Комуникационна стратегия 2017-2022
 • Позиция относно младежката заетост в България и препоръки за нейното повишаване
 1. Протокол от заседание на УС от 07.08.2017 

 За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.

В периода 11-12 юли в град Триесте, Италия се проведе форумът "Младите хора
и Западните Балкани". Конференцията се вписа и в съществуващия дневен ред на
Срещата на върха на Световната банка 6, като се предадоха основните заключения и
резултати от форума. Основни теми са младежкото участие, предприемачеството като
възможност за младежка заетост, мобилността и социалното включване чрез
превъзмогване на обществените стереотипи към младите хора от различни социални
групи. На форума присъстваха представители на Европейската комисия, Европейски
младежки форум и младежки лидери от всички балкански страни. От страна на
България там бяха Райчо Райчев - член на УС на НМФ, който беше в уъркшопа за
социалното включване, Михаела Асенова от младежката мрежа на КТ "Подкрепа",
която бе в уъркшопа за младежко участие, както и Мая Донева, която беше
фасилитатор на същата работна група.

Предоставяме ви материал, изготвен от Райчо Райчев, който разказва какво бе постигнато
на форума и какви са важните изводи за участниците в дискусиите:

Участниците обединиха усилията си в 4 паралелни групи, работещи по
следните теми:

Мобилност /обмен/ и разширяване на хоризонтите 

Мобилността е важна тема за региона на Западните Балкани, тъй като мобилността
подобрява уменията на младите хора, обединява младите хора, повишава културното
разбирателство и улеснява обмена на най-добри практики за справяне с общите
предизвикателства, пред които са изправени младите хора. Дискусията проучи
начини за увеличаване на достъпа за всички до различни възможности за мобилност и
за премахване на пречките за участие. Въпросите, които се разгледаха включват:

Как да се достигне до повече млади хора с по-малко възможности? 
Как да се гарантира справедлив дял от участието? 
Как да се разшири хоризонта на младите хора?

Социално включване / преодоляване на стереотипите

Включването на групи в неравностойно положение и уязвими групи е друг важен
аспект на овластяването на младите хора в региона. Младите хора с по-малко
възможности имат по-малко социални мрежи и са по-малко активни в политическия
живот. Тези различия застрашават да подкопаят социалната структура и
устойчивия дългосрочен икономически растеж на региона. Всички млади хора
заслужават справедливо и равно третиране, но това изисква дългосрочни
инвестиции. Трябва да се намали броя на социално изключените младежи и да се
насърчат равните възможности за личностно развитие и активно участие в обществото.
Въпросите, които се обсъждаха в този workshop бяха:

Как да се насърчи социалното включване? 
Как да властимащите и младежките организации да се запознаят с концепцията за
социално приобщаване? 
Как да се премахнат пречките пред включването? 
Как да се избегне отчуждаването от обществото и неговите ценности? 

Предприемачество

Друг важен аспект за пригодността за заетост на младите хора в Западните Балкани е
развиването на предприемачески ум. Това може да повиши конкурентоспособността,
заетостта и да създаде работни места, особено за младите хора. 

Въпросите, които се обсъдиха от тази работна група са:

Как да се подтикне предприемаческия ум на младите хора в Западните Балкани? 
Как да се разработят и приложат политики, които насърчават младежкото
предприемачество? 
Как да подобрим бизнеса и цифровите си умения чрез практическо обучение и
обучение? 
Как да се подобри въздействието на младежките мрежи.

Участие на младите хора

Младите хора често се наричат "бъдещо поколение" - роля, в която често се налага те
да бъдат възпитавани от образователните и политическите институции. Те обаче са и
актьори на днешната демокрация.
В същото време широк спектър от скорошни проучвания показа, че избирателната
активност, членството в политически партии, интересът към политиката и доверието в
политическите институции са в спад особено сред младите хора. Съществува
нарастващо убеждение сред младите хора, че официалните политически структури не
работят. Когато гласуването не променя нищо, гласуването се оказва неефективно и
обезкуражаващо.
Изправени пред политическа система, която не ги отразява, младите хора са заловени в
един порочен кръг на отчаяние. Когато младите хора не гласуват, политиците смятат,
че те могат да бъдат пренебрегвани и политиката отразява това. Изключването на
младите хора от вземането на решения се увеличава и легитимността на нашата
демокрация е подкопана.
Решения на горепосочените проблеми бяха изведени чрез работа по
следните опорни точки:
• Дали младите хора са по-разединени от предишните поколения и ако да,
защо? 
• Как да се направи, така че нашите политически и обществени структури за
вземане на решения по-приобщаващи към младите хора?
• Как да се даде възможност на младите хора да станат по-активни
граждани?

 

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.