Всички новини

В периода 16 октомври - 20 октомври 2013г. в Любляна, Словения се проведе 4тата среща по проекта South R-evolution. В срещата участваха представители на Италия, Испания, Португалия, Хърватска, Словения, Румъния, Каталуня и България. От страна на България представители бяха Димитър Симидчиев и Иван Диков - представители на пула от треньори към НМФ, както и Александър Иванов и Ростислав Димитров - представители на управителния съвет на НМФ.   MSS HQ   Основни направления в дискусиите бяха използване на платформата за електронно обучение създадена за целите на проекта и работата на пула от треньори. Участниците бяха запознати и със Страсбургския процес свързан с неформалното образование.   Основен елемент в програмата беше втория ден, когато участниците присъстваха на Международен симпозиум във връзка с приемане на резолюция за признаване на неформалното образование в Словения, проведен в парламента на Словения. По време на симпозиума имаше работа по групи, както и представяне на добри практики във връзка с неформалното образование.   Slovenian parliament NMF
На 17 септември в зала 1 на Ректората се проведе българо-ирландската работна среща, посветена на професионализацията в сферата на неформалното образование. В нея участие взеха 47 представителите на Софийския и Тракийския университет, Министерството на младежта и спорта, множество граждански и бизнес организации. Организатор на събитието е Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) – СУ „Кл. Охридски”. IMG_0609     С изказвания участваха Джъстин Рами и Джон Лейлър от Дъблин Сити Юнивърсити, проф. Силвия Николаева – ръководител на ЦИИНО - ФП, доц. Ваня Божилова и доц. Илияна Петкова от Факултета по педагогика на Софийския университет, Теодор Василев от НЧ "Бъдеще сега" и зам.-председател на НМФ, доц. Галя Кожухарова и доц. Валентина Шарланова от Тракийския университет, Славка Хинкова - "Предприемач online", Валерия Стоянова - "Училища за Европа", Росен Власев - Национален исторически музей и Славена Илиева - Euromform. IMG_0618     Във втората част на работната среща участниците обменяха идеи и позиции в три работни групи: продължаващо и професионално образование, младежки и социални дейности, и предприемачество в неформалното образование. По обща оценка секторът както у нас, така и в Република Ирландия е доста разнообразен и неструктуриран, тъй като удовлетворява изключително широк кръг потребности. Ето защо и нуждите от професионализация са различни – понякога частични, понякога системни. Професионализмът обаче, разбиран като  високо равнище и качество на образователна и социална подкрепа и мениджмънт, е необходим навсякъде и на всички в сектора.   Тази среща полага началото на самоорганизираща се мрежа от организации и институции, предоставящи неформални образователни услуги и дейности, които ще продължат контактите и сътрудничеството си по посока на консолидиране и професионализация на сектор Неформално образование у нас.
Днес, 30.09.2013 г. в гр. София се проведе редовно заседание на УС на НМФ със следния дневен ред:   1. Общо събрание на НМФ 2. Членски карти на НМФ, партньорство с EYCA и Съвета на Европа 3. Кампания "Език без омраза" , партньорство на НМФ  и Съвета на Европа 4. Включването на младите  - етап 3 5. Проект "Младежка академия "  - следващ етап. 6. Проект R - EVOLUTION  - предстояща мобилност и дейности. 7. Проект Живей С.Е.Г.А 8. Проект Лига на младите гласоподаватели 9. Други   Домакин на срещата бе Румен Петров, представител на ЕГО Политико. Благодарим му!
Национален младежки форум (НМФ) като най-голямото младежко обединение в България има за цел да създава капацитет и позиционира младежките организации в социалните и обществено-политическите процеси на страната, за да се осигурява ефективен структурен диалог в сътрудничесто със заинтересованите институции, взимащи решения в сферата на младежката политика.   В тази връзка Национален младежки форум реализира свой идеен проект на тема: „Младежкото включване - гарант за качество при провеждане на младежка политика“. Основна цел е да се повишат уменията на млади, политически отговорни лица на младежки организации, за професионално и отговорно участие в процеса на представяне на интереси и идеи, и тяхното умело защитаване и отстояване. Това респективно ще повиши качеството на участие на младите представители при планирането и реализирането на младежка политика на държавно ниво.   Проектът обхваща над 120 участници, представители на младежки организации и младежи, които са високо мотивирани за развитие на умения и синхронизиране на уменията с други младежки представители. Дейностите по проекта се реализират в три етапа, които следват логическа последователност, както следва:   - Първият етап бе възможност за среща между младежките представители и заинтересованите институции чрез провеждането на Национална младежка среща: „Включването на младите в процеса на вземане на решения. Структурният диалог и младите.". В периода 28-31 май 2013 г. в хотел „Хемус“, гр. София последователно се проведоха кръгли маси с представители на отговорни за младежката политика в България институции – Министерството на образованието, младежта и наукана, Министерстово на труда и социалната политика, Министерството на външните работи, Министерството на културата, Агенцията по заетостта, Агенцията по социално подпомагане и Столична община.   -  Вторият етап бе изследователски – екип от млади социолози събраха и обобщиха информация по резултатите от първия етап на проекта. Бе проведено изследване и анализ на нивото на познание на младежки общности в България по ключови теми за техния живот и развитие, а именно: Младежко включване, здравеопазване, образование, младежка заетост. Това проучване даде ценна информация, която ще послужи за подобряване на структурния диалог между младежките организации и институциите, които са проводник на държавната политика за младите хора.   -  Третият етап ще запознае и развие в участниците конкретни умения за разписване на документи, умения за публично представяне и защита на обобщени резултати пред институциите, които са пряко свързани с провеждането на съответните политики. Младежките представители ще имат възможност за практическа работа, като анализират събрани мнения, обобщават информация и избират подходяща форма за политически документ. В края на този етап, участниците ще бъдат запознати с административните процедури и пътя, по който да прокарат своите идеи и предложения.   Желаещите да участват в Трети етап на проекта следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (http://isic.bg/apps/g2/), не по-късно от 9 септември 2013 г.   Обучителният семинар ще се проведе в началото на месец Октовмри в к.к. Боровец. Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участици се поемат от организаторите!   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 16 септември. Проектът ангажира професионалисти в областта на публичната администрация и в неформалното образование, методи за практическо усвояване, като се предвижда развитието на документация, която е обобщение на дейностите в първи, втори и трети етап и повторни срещи по работни групи с отговорните институции.
Всеки понеделник, до 15 август, ще се провеждат срещи на Експертната работна група създадена с цел изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. Ще се разглеждат постъпили работни предложения.   Призоваваме Ви да се включите в този процес като дадете своите предложения! Така ще вземете участие в съграждането на законодателството такова, каквото го виждаме всички заедно!   Разгледайте приложената документация - може да Ви бъде полезна: Pozicia NMF 17.01.2012   Pozicia NMF 20.02.2012   Закон за младежта - приет 05 04 2012   Заповед работна група закон ММС Опишете своите предложения като използвате тази бланка и я изпратете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Все още имате време да се включите в "изковаването" на законодателството на Република България!
Във връзка с Младежката конференция на ЕС се провежда анкета на тема "Структурния диалог за младежта и социалното включване на младите хора", в която се търси мнението на младежите за конкретни мерки относно подобряване на структурния диалог. Четири са основните въпроси: 1. Заетост водеща до включване 2. Повишаване на благоденствието 3. Ролята на младежките организации в насърчаването на социалното включване 4. Управление и междусекторно сътрудничество Насърчаваме всички младежи да споделят ефективни мерки и примери за добри практики, така че те да бъдат включени в национален доклад и представени на Младежката конференция на ЕС през септември тази година. Мнението Ви е необходимо и желано. Всичко, което бъде споделено има възможност да бъде приложено, за да се повиши социалното включване на младежитеда, както и да се намалят и предотвратят негативните дългосрочни последици от безработицата за всички млади хора и особено за онези от тях, които са извън заетостта, образованието или обучението (NEETs). Бъдете активни и споделете личното си мнение по въпросите! Анкетата можете да намерите ТУК КРАЕН СРОК 22.07.2013!!!

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.