Всички новини

15 ноември
2012

Имаш 10 дни, за да станеш Нобелов лауреат!

Шанс да бъдеш сред гражданите на ЕС, които ще получат Нобеловата награда за мир.

Европейски младежки форум ти дава шанс да бъдеш сред гражданите на Европейският съюз, които ще получат Нобеловата награда за мир на 10ти декември. Тя е и за теб: ела, за да получиш Нобеловата награда за мир за 2012 година.
  
 

Поздравления!   

Тази година Европейският съюз и неговите 500 милиона граждани получиха Нобеловата награда за мир за това, че превърнаха Европа от континент на войните в континент на мира. Наградата ще бъде връчена в норвежката столица Осло на 10 декември 2012 г. 

Четирима млади европейци ще приемат тази награда заедно с лидерите на ЕС. Един от тях може да си ти!

 

Готов ли си?

Ако си на възраст от 8 до 24 години, ако си гражданин на държава от ЕС, присъединяваща се държава или страна — кандидатка за членство в ЕС, кажи ни: 

Какво означава мирът в Европа за теб?  

Грабвай моливи и хартия — или компютър — и ни изпрати своята рисунка (ако си на възраст 8–12 години) или кратък текст, съдържащ максимум 120 знака, (ако си на възраст 13–24 години) до 25 ноември 2012 г.

Европейският младежки форум, партньор на ЕС за този конкурс, ще направи предварителен подбор на шестнадесетте най-добри предложения във всяка възрастова група (8–12 години, 13–17 години и 18–24 години), а журито ще избере тримата победители (по един за всяка възрастова група).

Шестнадесетте предварително подбрани материала във възрастовата група от 18 до 24 години ще бъдат представени във Facebook за гласуване. Кандидатът, получил най-много гласове, ще бъде поканен в Осло. Победителят и деветимата подгласници ще бъдат поканени в Страсбург на 12 декември на специална проява, посветена на Нобеловата награда!

Ти би могъл да станеш един от четиримата млади европейци, които ще спечелят пътуване до Осло и незабравимо участие в празнуването на Нобеловата награда за мир!   

Още за конкурса посети интернет станицата на конкурса! 
За допълнителна информация:  
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
24 ноември
2012

НМФ в вече част от Европейски младежки форум

Генералната асамблея на Европейски младежки форум подкрепи кандидатурата за членство на Национален младежки форум.

Преди броени минути бяха обявени резултатите от гласуването на кандидатурата на Национален младежки форум за член на Европейски младежки форум. С мнозинство Национален младежки форум беше подкрепен за член на най-голямата младежка платформа на Европа.

 

За нас членството в Европейски младежки форум е награда за работата на младежките организации в страната, но и отговорност да докажем, че имаме капацитета да участваме в развитието на младежката работа и политики в Европа, сподели председателя на НМФ.

С приемането си в Европейски младежки форум НМФ е вече официален представител на гласа на младите българи в Европа. Организацията премина през сложна процедура, чрез която трябваше да докаже, че е отворена, независима, демократична платформа на младежките организации в България. 

 

Повече за Европейски младежки форум можете да намерите тук.

 

За допълнителна информация:  

Илхан Кючюк

Диана Йолова

29 ноември
2012

YESEUROPE

Да спасим студентската програма Еразъм за периода 2014-2020: "Да, ние можем", настояват европейските депутати

Комисията по култура и образование на ЕП прие във вторник новата програма YESEUROPE (Youth Education Sport, Младеж Образование Спорт), която вече ще обхваща всички програми на ЕС в областта на образованието, обучението и спорта, както и програмата "Еразъм" за висшето образование. Над 5 милиона учащи се от всички възрасти биха могли да се възползват от по-голяма мобилност и засилването на сътрудничеството в областта на обучението и образованието извън своята страна, благодарение на европейските средства в размер на 18 милиарда евро за периода 2014-2020 г.

 

"Обръщам се към всички отговорни лица, които винаги говорят за значението на образованието и обучението, да осигурят адекватен бюджет на ЕС. Ние поемаме нашите отговорности като съзаконодатели, за да бъдем на висотата на значението на програмите, които са в основата на политиката в областта на образованието", заяви Doris Pack (ЕНП, Германия), председател на парламентарната комисия по култура и образование.

 

Депутатите от ЕП внесоха изменения в предложението на Европейската комисия, за да се улесни използването на новия инструмент за гарантиране на заеми за студенти в магистърски програми и да се опрости управлението на стипендиите. За първи път и програми, насочени специално към спортисти, ще се финансират с европейски средства. Те обхващат масови спортни дейности, както и действия за борба с допинга, насилието, дискриминацията и нетолерантността.

 

ЕС да гарантира заеми за магистърски програми в чужбина  

 

Студентите, които искат да продължат обучението си в магистърска степен в друга държава от ЕС, ще могат да кандидатстват за гаранция по заем, който ще бъде финансиран с нов инструмент от програмата YES Europe. За да може даден студент да се възползва от това, продължителността на обучението му в чуждестранен университет трябва да бъде от една до две години. Размерът на кредита, който бе гласуван от Комисията по култура, може да достигне до 12 000 евро за една година и до 18 000 евро за двугодишен цикъл.

 

Членовете на ЕП също така посочват, че този нов инструмент няма да замени, а по-скоро ще допълни други стипендии или схеми на финансиране на местно, национално или европейско ниво. За всички тези кредити би трябвало да има специални условия, които да са благоприятни за студентите: по-ниски лихвени проценти, гратисни периоди за погасяване (минимум 12 месеца след дипломирането) или премахване на изискването за допълнителни гаранции от родителите.

 

Младежите - третата част на програмата  

 

 

Действия, които се отнасят конкретно за младежите, трябва да се финансират по отделна бюджетна линия, смятат депутатите. Те предлагат нова структура на програмата, която да се базира на три основи, въвеждайки специална част за младежта, в допълнение към разделите за образование и обучение, както и за спорт.

 

Депутатите настояват ЕС да продължи да използва съществуващите наименования за различните дейности в трите секции на програмата: "Еразъм" за мобилност в областта на висшето образование, "Грюндвиг" за обучение на възрастни, "Леонардо да Винчи" за професионално образование и обучение в чужбина, "Еразмус Мундус" за международна мобилност на студенти и учители, програма "Коменски" за училищно образование и "Младежта в действие" за дейности в новия раздел за младежта.

 

Разпределянето и управлението на бюджета в държавите членки  
 

Членовете на ЕП предлагат модернизиране на програмите и на тяхното управление, с цел да се оползотвори по-целесъобразно общият размер на бюджета, предложен от Европейската комисия за седемте години след януари 2014. Той възлиза на над 18 млрд. евро, от които малко над 1 млрд. евро ще дойдат от различни инструменти за външна помощ, тъй като програмата ще бъде отворена за сътрудничество с държави извън ЕС. Депутатите приеха минимални гарантирани прагове за всяка част на програмата: 83,4% за образование и обучение, 8% за младежта и 1,8% за спорта.

 

Националните агенции ще управляват програмата в държавите членки. Членовете на ЕП подкрепиха предложението всяка държава членка да може да реши дали да има една или повече национални агенции.

 

Текстът, приет от Комисията по култура и образование на ЕП, ще бъде обсъден и гласуван в пленарна зала през следващата година.

12 декември
2012

НМФ срещу тютюнопушенето

НМФ внесе декларация в парламента, с която изразява твърдата си позиция срещу промените в Закона за здравето.

Национален младежки форум днес внесе в Народното събрание декларация на Управителния съвет относно предложенията за промяна в закона за здравето, които предвиждат частично отпадане на забраната за тютюнопушене на обществени места. Позовавайки се на своите стратегически приоритети Национален младежки форум определя като ключов здравословния начин на живот и поставя като значим фактор необходимостта от тотална забрана на тютюнопушенето на обществени места.

 

Декларацията се позовава и на проучване, според което 60% от младите хора определят цигарите като едни от най-разпространените психоактивни вещества, a възрастовата граница за първата цигара "пада" под 11 години. Национален младежки форум вярва, че младите хора в България следва да бъдат обект на специална грижа, както от страна на държавата, така и на обществото. Обществените места, като ресторанти, кафенета и барове, са места най-често посещавани именно от младите хора. При това положение младите хора са най-застрашени и попадат в групата с висок риск от негативен ефект върху здравословното им състояние. За младите хора цигарите и тютюнопушенето са повече социален фактор, които ги позиционира сред останалите младежи. При това положение младите хора са обречени на тютюнев дим във възрастта, в която се посещават най-много заведения и обществени места за отдих и рекреация.

 

В световен мащаб се оценява, че около 600 000 човека годишно умират в резултат на пасивно тютюнопушене, сред тях деца и млади хора. Световната Здравна Организация (СЗО) препоръчва околна среда 100% свободна от тютюнев дим, като „вентилацията и зоните за пушене, независимо дали са отделно вентилирани от зоните за непушачи или не, не намаляват излагането до безопасно ниво на риск и не се препоръчват”.

 

Международната агенция за изследване на рака публикува преглед на 165 проучвания, в който се посочва, че „политиките за среда без тютюнев дим нямат отрицателен икономически ефект върху бизнеса на ресторанти, барове или обекти, обслужващи туристи”. Няма сигурни данни, че тоталната забрана на тютюнопушенето на обществени места има подобен ефект у нас.

 

На предстоящата среща в Пловдив тази събота се предвижда декларацията да бъде одобрена и от Общото събрание на Национален младежки форум.

 

Пълният текст на декларацията можете да намерите тук.

 

За допълнителна информация:  

Веселин ИЛИЕВ

 

15 ноември
2012

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НМФ 15.12.2012

general assembly 2012

 ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

 

На основание Решение №1 на Управителния съвет от 13.10.2012г. и чл.23 от Устава, свиквам Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел «НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ». То ще се проведе на 15 декември 2012г., от 9:30ч в град Пловдив, адрес бул. «България» №97, парк-хотел «Санк Петърбург» при следния дневен ред:

 

1. Представяне на отчета за дейността на НМФ;

2. Приемане на нови членове в НМФ;

3. Представяне на работен план за дейността през 2012г.;

4. Избор на председател и зам.-председатели на Управителния съвет (УС) на НМФ;

5. Избор на членове на УС на НМФ;

6. Избор на членове на Контролна комисия на НМФ;

7. Обсъждане на позиции и документи;

8. Други.

 

 

Поканата да се сведе до знанието на членовете!

 

 

 

15 ноември 2012г.                         С уважение,

гр. София                                                     ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

Завърши втори клас на Академията за млади лидери на НМФ

В рамките на три дни 50те лидери от младежката академия на НМФ усвояваха умения за организирането на събития. Втори клас на академията се проведе в ученическата база “Шумнатица” в Боровец. Защо организираме събития, за кого и как бяха сред основните въпроси, върху които се концентрираха заниманията. За това как се прави як фестивал младежите си говориха с организаторите на ON FEST и Spirit of Burgas. Боби Сандов разказа за технологията на простестите, а Петя Чалъкова, Деян Барарев и Жоро Грошков разказаха за опита си в социалната реклама или как да привличаме внимание към каузи. Академията беше фасилитирана от треньорите Мария Алкалай, Тео Василев и Оги Гъдуларов.       Задачата на финала е организиране на събитие. В най-скоро време младежките лидери ще организират събития в екипи, за които НМФ ще окаже подкрепа.   Академията за млади лидери на НМФ се финансира от Националната програма за младежта, администрирана от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.