Всички новини

Национална конференция за доброволчеството в България, чиито основни организатори са Национален младежки форум, Варна - Европейска младежка столица и Община Варна, ще се проведе в град Варна в дните от 5 до 8 октомври 2017 година!

ДО    

ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА НМФ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение ”Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет от 09.09.2017 г.  се свиква Общо събрание на Национален младежки форум на 16 и 17 декември (събота и неделя) 2017 г. с начален час 14.00 часа на 16.12.2017 г. и 10.00 часа на 17.12.2017 г., в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:


16-ти декември 
(събота) от 14.00 часа:

ОБЩО СЪБРАНИЕ:

ДНЕВЕН РЕД:


 1. Отчет на УС за дейността на НМФ през 2017 г.
 2. Стратегически приоритети
 3. Годишен план за работа за 2018 г.
 4. Промени в Устава
 5. Прием на позиции и становища.

 

17 декември (неделя) от 10.00 часа:

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Освобождаване на Председателя, членовете на Управителен съвет и Контролна комисия
 2. Избор на Председател
 3. Избор на Заместник-председатели
 4. Избор на членове на на Управителния съвет
 5. Избор на членове на Контролна комисия
 6. Приемане на нови организации-членове
 7. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.

 

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

 

16 септември 2017 г.                                    ИЛИНА МУТАФЧИЕВА

гр. София                                                      Председател на УС  

                                                                       Национален младежки форум

 

 

 Кореспонденция по въпроси свързани с провеждането на Общото събрание се провежда на този електронен адрес: secretariat@nmf.bg, а връзката с Контролната комисия за процедурни въпроси и регистрация на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Официална покана и документите може да откриете и на следния линк на сайта на НМФ - http://nmf.bg/index.php/news/user-blog/item/249-17-december 

 

 

Прикачено ще откриете следните бланкови документи:

 1. Официална покана
 2. Форма за регистрация на делегати за ОС;
 3. Форма за предложения за промени в документи на ОС на НМФ;
 4. Форма за предложения за промени в Устава на НМФ;
 5. Пълномощно – младежки представител (за местни обединения);
 6. Пълномощно – за студентски съвети;
 7. Пълномощно – за организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 8. Номинация за Председател;
 9. Номинация за зам. председател;
 10. Номинация за член на УС;
 11. Номинация за член на КК.
 12. Постъпили предложения за промени в Устава на НМФ от АПАО;
 13. Протокол от заседание на УС от 09.09.2017 г.

 

За допълнителна информация извън изпратените материали можете да се свържете с нас.

От Национален младежки форум се захванахме с трудната, но важна задача да организираме Национална конференция за доброволчество в България. Запретнахме ръкави, подготвихме всичко нужно, но ще имаме нужда и от твоята помощ. С цел организиране на тази конференция търсим екип от млади хора, които да оформят организационен комитет по подготовка на събитието. Представяме ти информация за търсените хора, сроковете и начините, по които можеш да станеш част от нашия екип. 

Преди няколко дена ти споделихме, че готвим нещо голямо по темата "Доброволчество" в България. Нека дръпнем завесата още мъничко. 

Национална младежката академия на Национален младежки форум /НМФ/ е отново тук и търси най-позитивно заредените млади хора в България. Ако искате да бъдете част от младите лидери на Европа, не се чудете къде ще прекарате края на лятото. Национална младежка академия 2017 идва отново с много творческа енергия за личностно развитие и емоции, които ще те изстрелят в облаците на нови знания, умения и мотивация за промяна заедно с още 60 вдъхновители от цялата страна.

Преди седмица ви окуражихме да последвате своя младежки компас и да ни споделите къде ви е отвел той на 12 август – Международния ден на младежта. Сега искаме да ви разкажем къде ни отведе нашият. Ако едно нещо сме научили, то е, че тази година компасът винаги води към магнетичната Варна – Европейската младежка столица за 2017г. В духа на нашето мото “Време е младите да вземат думата!” в рамките на 3 дни реализирахме 5 важни активности за качественото участие и включване на младите хора на локално, национално и глобално ниво. А сега искаме да ви разкажем какво постигнахме в рамките на нашия престой. Ето какво се случи във Варна - Европейска младежка столица 2017 в периода 10-12 август:

 

Две паралелни обучения по Структурен диалог

Обучението "Структурен диалог и младежко включване"събра над 20 млади хора от цялата страна, за да повиши информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво, както и за българското председателство на Съвета на ЕС и ролята на младите хора в създаването на следващата Европейска младежка стратегия. По време на събитието участниците натрупаха знания и умения за включване в процесите на вземане на решения. Чрез методите на неформалното образование участниците развиха своите комуникационни и презентационни умения, умения за аргументиране на идеи и участие в срещи между млади хора и институции. Участниците на обучението ще имат възможност да бъдат избрани за следващите младежки делегати на България на следващата европейската младежка конференция в Талин, Естония през октомври тази година.

За първи път в България се състоя и обучение за младежки посланици на младежкото включване, които ще имат за задача да:

-  информират млади хора в своите градове за процеса на Структурен диалог;

- консултират и събират мненията на младите хора по време на шестия цикъл на Структурен диалог и председателството на Естония, България и   Австрия;

ангажират младежи и политици на съвместни срещи и обсъждания за общи решения на локални предизвикателства пред младите хора.

 Мотивираните посланици от различни градове в страната ще популяризират активно и темата на шестия цикъл на Структурен диалог “Младите хора в Европа - какво следва?” и ще допринесат мненията на младите хора в България да бъдат взети предвид на европейско ниво при изготвянето на препоръките за следващата европейска стратегия за развитие на младежта.

 

Национално проучване за състоянието на Структурен диалог в България

Паралелно на обученията започна работата и по националното социологическо проучване за състоянието на Структурния диалог в България, което изследва как се развива процеса от стартирането му в България. Проучването се реализира от Звено “Анализи и проучвания” на НМФ и е част от дейностите на Националната работна група по Структурен диалог към Министерство на младежта и спорта. Младите експерти от Звеното проведоха фокус групи с участниците в двете обучения и дълбочинни интервюта с представители на община Варна, отговорни за младежки политики, младежки активисти и представители на Варна - Европейска младежка столица. Проучването ще продължи, а през месец ноемрви ще бъдат представени резултатите от него.

 

Заседaние на Националнaта работна група по Структурен диалог

На 12-ти август се проведе и първото изнесено заседание на Националата работна група по Структурен диалог, председателствана от Национален младежки форум, а любезен домакин отново беше Варна - Европейска младежка столица. В заседанието се включиха представители на Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Община Варна и младежки организации като Организация на българските скаути, Асоциация за подпомагане на академичната общност, Български младежки червен кръст, Национално представителство на студентските съвети, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Сдружение на младите психолози в България "4-ти Април". Основен фокус на обсъждания бяха дейностите на национално и местно ниво във връзка със Структурен диалог, подготовката на европейската младежка конференция в София и други национални събития за младите хора и младежките организации, които ще съпътстват българското председателство, както и ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса.

 

Младежко изложение и честване на Международния ден на младежта

Освен с много работа, празникът беше отбелязан и с голямо младежко изложение и концерт в Морската градина на Варна под мотото “България обича младите”, организирани от Министерство на младежта и спорта в партньорство с младежки организации от Варна и страната. На различни шатри младежките организации представяха своите дейности, проекти и кампании - цветно, младежко и ангажиращо за малки и големи. Шатрата на Национален младежки форум беше и пространство за няколко от организациите членове на платформата, а Посланиците на младежкото включване приложиха наученото в действие и популяризираха Структурния диалог с интерактивни дейности. Вечерният концерт събра множество посетители на Морската столица.

 

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.