Всички новини

 

Кандидатствай за работна група към приоритет или област на действие! Твоите умения ще бъдат с приложение на местно, национално и европейско ниво. 

1.  Каква  е ролята на работните групи?

Работните групи за забавно място, в което споделяме информация и се учим заедно. Работната група цели както повишаване капацитета на НМФ и организациите членове в дадения приоритет, така и да надгради постигнатите през годините резултати в аспектите на защита на интересите на младите хора.

2.  Какво ще се случва в една работна група?

Членовете на работните групи ще могат да вземат активно участие в:

- разработване на политически документи;
- изработване и мониторинг на младежки политики;
- реализиране на инициативи, кампании и събития;
- kомуникация със заинтересовани страни.
 
3. Можеш да кандидатстваш на този адрес: https://goo.gl/rrjp6C
 
4. Запознай се с приоритети на Национален младежки форум от тук: Приоритети и области на действие на Национален младежки форум
 
5. Краен срок за кандидатстване: 16 февруари.

Щастливи сме да ви съобщим, че НМФ има ново ръководство в състав:

 • Илина Мутафчиева - председател;
 • Александра Мирчева – зам. председател;
 • Георги Мерджанов - зам. председател;

Новоизбраните членове на Управителен съвет са:

 • Елина Райнова
 • Благовеста Андонова
 • Мина Кутева
 • Десислава Янева
 • Райчо Райчев
 • Станислав Морфов
 • Георги Гълъбов
 • Найден Рашков
 • Емил Стоименов
 • Рахим Юмерефенди

За членове на Контролна комисия бяха избрани:

 • Симона Иванова
 • Джафер Саатчъ
 • Кристиан Димитров
 • Миладин Рангелов
 • Станислав Мъжгълов

Ще може да комуникирате директно с тях чрез новосъздадения имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Пожелаваме попътен вятър и бурно море от позитивни емоции. 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ и решение на Управителния съвет, се свиква Общо събрание на 17 декември (събота) 2016 г. с начален час 10.00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков″ 21А, при следната Програма и Дневен ред:

16-ти декември (петък) от 14.00 часа
Панелни дискусии по теми, свързани с приемането на годишен работен план, политически документи, запознаване с процедури на Общото събрание и др.

17-ти декември (събота) от 10.00 часа
ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2016 г.;
2. Освобождаване на Председателя, членовете на УС и КК
3. Промени в Устава на НМФ
4. Избор на Председател
5. Избор на Заместник-председатели
6. Избор на членове на Управителния съвет
7. Избор на членове на Контролната комисия
8. Приемане на нови организации-членове
9. Приемане на годишен план за работа през 2017г.
10. Приемане на позиции и становища
11. Други

Канят се всички организации-членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой упълномощен представител (делегат) – физическо лице на възраст между 18 и 35 години (включително). Упълномощаването на представителя в Общото събрание на НМФ се извършва от органа, който има това правомощие, съгласно вътрешните актове на съответната организация – член на сдружението.


С уважение,
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
Председател на УС на НМФ

Национален младежки форум отправя покана за включване в Кръгла маса „Перспективи пред доброволчеството в България“, която ще се проведе между 20-22 ноември 2016г.в гр. София.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Кръглата маса си поставя за основна цел да събере на едно място представители на НПО сектора в България, бизнес, медии, администрация, политически лица и всички заинтересовани страни, които да дискутират актуалната ситуация по приемане на Закона за доброволчеството в България и ще имат възможността да се включат в структурен диалог с политически представители.

По време на Кръглата маса „Перспективи пред доброволчеството в България“ участниците ще участват в разработването на Национална стратегия за популяризиране и развитие на Доброволчеството, както и популяризиране на ползите от него. В тази връзка е предвидено сключване намеморандум за сътрудничество между всички заинтересовани страни по темата (НПО сектор, бизнес, медии, администрация, образователни институции, други).

За да се включите в Кръглата маса е необходимо да попълните следната форма за регистрация не по-късно от 23:59ч. на 15 ноември 2016г.: https://goo.gl/forms/0WskJ8zXFH602NME2

Кръглата маса е с режим на ОТВОРЕНИ ВРАТИ за всички панели!

Разходи за настаняване ще бъдат покрити само на одобрените за участие представители извън София, попълнили формата за регистрация.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Поканата е насочена към

- председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически представителства)

- представители на медии

- представители на бизнеса

- политически представители и експерти


РЕГИСТРАЦИЯ

Желаещите да участват следва да попълнят горепосочения онлайн формуляр за регистрация не по-късно от 23:59 ч. на 14-ти ноември 2016 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.

Разходите за транспорт са за сметка на участниците.

Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 15 ноември 2016 г.

Предварителната програма на събитието можете да видите тук: https://goo.gl/forms/nL0d5cJsxwdNjjBk2


Събитието се реализира в партньорство и с подкрепата на Фондация "Фридрих Еберт".

За повече информация: email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; тел: +359876306042

 

Национален младежки форум отправя покана за участие в Национална младежка конференция „Младите хора в съвременна България“, която ще се проведе от 24-ти до 26-ти Ноември 2016г., в гр. София.

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Националната младежка конференция “Младите хора в съвременна България“ ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират заедно темите, свързани с  осъществяването на политиките за младежта на местно, национално и европейско ниво, връзката между образование и заетост, както и участието на младите хора в процеса на взимане на решение по въпросите, които ги засягат. Основна цел на събитието е поставянето на акцент върху важността от развитието на младежките политики, осъществяването на структурен диалог между младежки представители и представители на администрацията, а също така и формулирането на конкретни препоръки за представяне пред отговорните институции и отстоявани от младежките организации. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участници в конференцията могат да бъдат :

 • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
 • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
 • младежки работници

КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн формуляр за регистрация не по-късно от 00:00 часа на 19-ти ноември 2016 г. 

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.

Разходите за транспорт са за сметка на участниците.

Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 20-ти ноември 2016 г.

Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Документи за събитието:

 1. Предварителна програма

На 19 октомври 2016г. в гр. София ще се проведе Национална младежка конференция на тема „Медии – автентичност и реалност”, организирана от Дружество за ООН в България в партньорство с Асоциация за подпомагане на академичната общност, Младежкия съвет към Американското посолство, Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Националната младежка конференция цели да запознае млади хора от цялата страна с ролята на медиите в демократичния живот и техните възможности за участие. Организаторите са си поставили за цел да съберат на едно място 100 активни младежи заедно с представители на медиите в България. По време на срещата ще има дискусии и модерация, която да насочва вниманието на участниците как могат да постигат качество и истинност на информацията, която получават. За целта ще бъде направено:

 • представяне на теория по зададената тема от академичната среда и развитие на фактологична картина в младите хора
 • представяне на традиционни медии, техния професионализъм, както и практическа работа с аудиторията как по – лесно да се ориентира по отношение на фактологията при поднасяне на данните
 • представяне на новите медии, техния професионализъм, както и практическа работа с аудиторията как по – лесно да се ориентира по отношение на фактологията при поднасяне на данните
 • представяне на нови инструменти – Twitter и др.

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участници в конференцията могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

 • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
 • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
 • Младежки работници, докторанти, студенти и ученици.
 • Млади журналисти

КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване (http://isic.bg/apps/nmf/pokana.php) не по-късно от 17:00 часа на 07 Октомври (петък) 2016 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите!

Разходите за пътни в едната посока са за сметка на организаторите!

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие). Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 10-ти октомври 2016 г.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.