Всички новини

:УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ), чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и решение на Управителния съвет, гр. ​Варна се свиква Общо събрание при следната Програма и Дневен ред:

1​0-ти юни (събота)

ДИСКУСИИ ПО ТЕМИ, свързани с приемането на политически документи, групи по интереси и други, запознаване с процедури на Общото събрание и др.

11-ти юни (неделя)

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Начален час за регистрация 9:30.

Локация: ХАЛЕ3 Варна, адрес: бул. „Христо Ботев“ 3, 9000 Варна

Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2017 г.;
  2. Промени в Устава на НМФ;
  3. Приемане на позиции и становища;
  4. Приемане на нови членове в НМФ;
  5. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

С уважение,

​Илина Мутафчиева

Председател на на УС на НМФ

Кореспонденцията по въпроси, свързани с ОС на НМФ се осъществява посредством следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,а​ за кореспонденция с Контролната комисия на НМФ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

В периода 3-4 май 2017 г. в Брюксел се проведе европейска конференция „Бъдещето на Европейската стратегия за младежта“. Датите не са случайни и съвпадат с Европейската седмица на младежта (1-7 май), а събитието събра на едно място десетки младежки представители от цяла Европа, както и млади хора, припознати като „двигатели на промяна“ (change makers) в своите общности.

На 9-ти и 10-ти май Ян Вилкер и Уна Кларк - представители на Европейски младежки форум (ЕМФ) - посетиха България и присъстваха на редица срещи, организирани от Национален младежки форум, за да подкрепят своята организация член в подготовката за българското председателство на ЕС в сферата на младежта през 2018г.

Това е възможност за форума и организациите му членове да формират европейските и националните политики, свързани с младежта, да повишат своя капацитет и да се развиват като организации, излизайки и извън рамките на месеците на българското председателство.

Въпреки че визитата продължи само 2 дни, тя беше изпълнена с многобройни срещи - с Управителния съвет на НМФ, неговите организации членове, Министерството на младежта и спорта, заместник-министъра на ММС Ваня Колева, Националната работна група по Структурен диалог и Центъра за развитие на човешките ресурси. Представителите на ЕМФ представиха възможностите в сферата на младежта по време на председателството с акцент върху Европейската младежка конференция, която ще се проведе в София между 16-20 април, 2018 г. Европейски младежки форум и Национален младежки форум ще продължат сътрудничеството си с Министерството на младежта и спорта и останалите страни от процеса, за да се гарантира, че председателството ще бъде успех за ЕС, за България и важна крачка напред за младите хора в България.

Европейски младежки форум в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт” България организира конференция в България на тема „Качествена заетост за устойчиво развитие“, която ще се проведе на 29 и 30 май 2017 в гр. София. 

От ноември 2015 година Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум.

 По време на събитието ще се обсъдят следните теми:

 - Какво означава "качествена заетост" в рамките на устойчивото икономическо развитие и в по-широк план Целите за устойчиво развитие?

- Какви качествени работни места могат да осигурят устойчиво развитие, сега и в бъдеще?

- Каква е ролята на младите хора в тези икономики/работни места/бъдещо развитие?

 Обсъжданията от семинарите ще се впишат в работата на експертната група на Европейски младежки форум относно бъдещето на работата на мрежата за устойчиво развитие на ЕМФ.

 С цел обмен на опит и идеи в конференцията ще вземат участие представители на членовете-организации на Европейски младежки форум от цяла Европа и участници от България.  Национален младежки форум, като част от Европейски младежки форум, ще извърши селекцията на българските участници. Изборът на участници ще бъде извършен на база на добре мотивирана апликационна форма.

Участниците следва да имат опит в работата по включване на младите хора, въпросите, свързани с трудовите и социалните права, както и да бъдат запознати с развитието на европейския дневен ред по тези теми.

За да вземете участие в конференцията е необходимо да попълните апликационната форма, която можете да намерите тук.  

Работният език по време на конференцията ще бъде изцяло на английски език. Разходите по настаняване и храна се поемат изцяло от организаторите. Пътните разходи до гр. София са за сметка на участниците.

Срок за кандидатстване: до 12.05.2017

Необходимо е участниците да присъстват през всички 2 дни на събитието и да участват активно в обсъжданите теми по време на събитието, да споделят опит от техните организации и тяхната работа.

Събитието ще започне в 9:30 часа на 29 май и ще завърши в 15:00 часа на 30 май. Подробна програма ще бъде изпратена до участниците в средата на месец май.

В прикачен файл можете да намерите примерна програма на събитието. 

 

 

 

С решение на Управителен съвет, НМФ обявява покана за набиране на обучители, които да се включат в състава на професионалното Звено от обучители. 

 На 18.04. 2017 г., в ММС се проведе заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта за обсъждане на изменения в Закона за младежта. Те са  изготвени от работна група, инициирана от министъра на младежта и спорта проф. Даниела Дашева.

 Целите на предложения проект за изменение и допълнение на Закона за младежта са насочени към осигуряване на по-ефективна законова рамка за провеждане на държавната политика в областта на младежта, постигане на по-добро управление и повишаване на отговорността за развитие на българската младеж.  
 Чрез промените и допълненията в Закона за младежта Министерството на младежта и спорта отговоря на очакванията на неправителствения сектор в страната за по-широко участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво, както и за създаване на повече гаранции за защита на интересите на младите хора посредством общинските консултативни съвети по въпросите за младежта, Националния консултативен съвет за младежта и  националното младежко представителство. 
 Проф. Даниела Дашева приветства участниците в Обществения съвет и изрази надежда, че предложените промени ще подобрят процеса на формиране на политиката за младите хора в страната и че идеите ще бъдат продължени от следващия министър.  
 В консултативния орган участват национално представителните младежки организации в България, други активни организации, работещи в полза на младите хора, както и най-голямата младежка платформа – Национален младежки форум. 

   „Активното участие на младежките организации в разработването на законопроекта и консенсуса около промените е гарант за обединението на младежкия сектор“, заяви Илина Мутафчиева, председател на Националния младежки форум и на Обществения съвет.

 

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.