Всички новини

 На 18.04. 2017 г., в ММС се проведе заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта за обсъждане на изменения в Закона за младежта. Те са  изготвени от работна група, инициирана от министъра на младежта и спорта проф. Даниела Дашева.

 Целите на предложения проект за изменение и допълнение на Закона за младежта са насочени към осигуряване на по-ефективна законова рамка за провеждане на държавната политика в областта на младежта, постигане на по-добро управление и повишаване на отговорността за развитие на българската младеж.  
 Чрез промените и допълненията в Закона за младежта Министерството на младежта и спорта отговоря на очакванията на неправителствения сектор в страната за по-широко участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво, както и за създаване на повече гаранции за защита на интересите на младите хора посредством общинските консултативни съвети по въпросите за младежта, Националния консултативен съвет за младежта и  националното младежко представителство. 
 Проф. Даниела Дашева приветства участниците в Обществения съвет и изрази надежда, че предложените промени ще подобрят процеса на формиране на политиката за младите хора в страната и че идеите ще бъдат продължени от следващия министър.  
 В консултативния орган участват национално представителните младежки организации в България, други активни организации, работещи в полза на младите хора, както и най-голямата младежка платформа – Национален младежки форум. 

   „Активното участие на младежките организации в разработването на законопроекта и консенсуса около промените е гарант за обединението на младежкия сектор“, заяви Илина Мутафчиева, председател на Националния младежки форум и на Обществения съвет.

 

Делегация от 150 човека ще представлява България в Международния фестивал на младежите и студентите в Сочи, Русия, който ще се проведе през месец Октомври тази година.

Участниците във фестивала ще бъдат подбрани от националния комитет, който се учреди на 23 Март 2017 година в Националния студентски дом в София. Комитетът реши подбора на участниците да бъде посредством процедура с подаване на форма за кандидатстване, а делегатите на България ще бъдат определени на проведено следващо заседание на учредителите на националния комитет.

Националният комитет за определяне на делегацията на Република България за Международния фестивал на младежите и студентите в Сочи, Русия се състои от представители на Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Националното представителство на студентски съвети, Руския културно-информационен център, Национален младежки форум, Национално сдружение „Младежки глас“, Национално движение „Русофили“, Младежки клуб „Приятели на народите“ към Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД, Асоциация за международно обществено развитие към Фондация „Славяни“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“.

Очакват се 20 000 младежи и студенти от 150 държави по света да се съберат на фестивала тази година и да вземат участие в мащабното социално събитие. Участващите ще имат възможност да се включат в различни културни, спортни, образователни, развлекателни и други дейности, които ще се организират по време на фестивала.

Всяка организация от учредителите ще излъчи свои представители в делегацията, която ще изпрати България в Сочи, Русия.

Формата за кандидатстване се попълва на английски или руски език. Може да я намерите тук

Организаторите на мероприятието поемат всички разходи по време на престоя на участниците. Разходите за транспорт /самолетни билети около 200 евро/ се поемат от участниците.

Регистрационната форма, Автобиография и снимка /паспортен формат/ изпращайте до 08 Април 2017 година на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Повече информация за фестивала може да получите на  http://russia2017.com/

Представителят на Националния младежки форум Десислава Янева участва в семинар на тема "Нова програма за умения на Европа", който се проведе на 28 март в Европейския парламент.

ОБЯВА ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ

ГЛАВЕН СЕКТРЕТАР

 

ЗА НАС:

Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени организации и представляваща над 110 000 млади хора, и пълноправен член на Европейски младежки форум (European Youth Forum).

 

НМФ търси нов Главен секретар, който да се включи във всички работни процеси на организацията, функционираща и развиваща се в един от динамичните и творчески сектори в страната – младежкия сектор. Основните предизвикателства на работата са свързани с осъществяване и поддържане на активна комуникация с всички заинтересовани страни, координация и изпълнение на дейности по различни проекти, изготвяне и публично отстояване на младежки политики на местно, регионално, национално и европейско ниво. Работата ще се извършва в офиса на организацията в град София.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за ежедневното функциониране на организацията под ръководството на Председателя на НМФ и решенията на Управителния съвет, съгласно Работния план на организацията;
 • Подготвя, води и съхранява документация по текущи дейности на НМФ;
 • Ръководи работата на секретариата и се грижи за имуществото на НМФ;
 • Представлява организацията пред трети лица - държавни, общински, обществени и частни организации, съгласно дадените му пълномощия от Председателя на УС.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Да води функционална кореспонденция с държавни институции, организации, партньори и други заинтересовани лица;
 • Да осъществява ефективен вътрешен диалог между организациите-членове на НМФ и органите на управление на организацията;
 • Да осигурява координацията и безпрепятственото протичане на организационни дейности и инициативи на НМФ;
 • Да участва в изработването и развитието на политически документи (становища, позиции, доклади и др. анализи) в изпълнение на целите и задачите на НМФ;
 • Да контролира актуалността на информацията на интернет страницата на НМФ.

 

КАКВО ТЪРСИМ:

 • Доказан лидерски капацитет - стратегически умения за планиране и управление на дейности с различни приоритети и срокове за изпълнение; способност за предвиждане на потенциални рискове и възможности за развитие в ежедневната работа; способност за преодоляване и управление на междуличностните различия; умения за осъществяване на ефективен мониторинг; способност за аналитично, системно и критично мислене; умение за управление на процеси чрез мотивация;
 • Доказани организационни компетенции - административно-управленски опит в младежката работата (младежки неправителствени организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.); участие в подготовка и изпълнение на проектни дейности и младежки инициативи; способност за работа с документация и анализ; готовност за решаване на проблеми и отговорност за взетите решения; компетентности за учене и предаване на знания; умения за иновативност и инициативност;
 • Отлични социални компетенции – комуникационни умения и култура (устна и писмена, на роден и чужд език); мобилност и адаптация към различни култури и стилове на общуване; умения за контакт с млади хора; ефективно управление на времето и анжираността;
 • Отлични дигитални компетенции – умения за работа със съвременни информационни и комуникационни технологии, в т.ч. Microsoft Office пакет, програми за електронна поща и управление на социални мрежи;
 • Ценностни ориентации и нагласи - висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите; лоялност към организацията; междуличностни, социални и граждански компетенции; готовност и стремеж към учене през целия живот; работа в екип в нееднородна среда; проявяване на грижи и изграждане на колективен дух на доверие; доброволчество;
 • Други - Образование: завършено Средно образование; Език/Езици: владеене на Английски език – B2 / C1; Правни и счетоводно познания: на базово ниво.

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Заплатено работно място по граждански договор с гъвкаво работно време - 4 часов работен ден / 500-600 лв заплата;
 • Динамична работна среда за личностно и професионално развитие на млад човек;
 • Работа с мотивирани млади хора, развиващи се в различни сектори на младежката работа и политики в България и по света;
 • Възможност за пряко участие в реализирането на младежки политики в България;
 • Работа с представители на различни младежки НПО-та от национални, европейски и световни организации;
 • Възможност за създаване на международна мрежа от контакти с активни млади хора;
 • Възможност за участие в събития на НМФ – конференции, обучения, програми, и др.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Може да изтеглите поканата в pdf формат от тук.

Приключи кампанията „Лигата на младите гласоподаватели“. Поканени да участват бяха всичките 21 политически партии и коалиции, които ще вземат участие в предстоящите избори на 26.03.2017 г. 

На осемте въпроса зададени от Национален младежки форум получихме четири отговора от следните политическите сили :

Национален младежки форум ви предоставя кратко резюме на отговорите на политическите партии и коалиции от партии, а в прикачените файлове може да откриете пълните отговори изпратени от нас.

Целта на кампанията „Лигата на младите гласоподаватели“ бе да предостави по достъпен начин информацията за програмите на политическите партии и коалиции от партии.

В прикачените файлове ще видите техните отговори, такива каквито сме ги получили и във формата, в който са пристигнали при нас. Целта на Национален младежки форум бе да събере отговорите и да информира младите хора в страната за това какви политики и реални действия се предприемат във връзка с настоящето на младите хора в страната.

 

Прикачената таблица е дело на екипа на Национален младежки форум и структурирано посочва отговорите на партиите и коалиции. 

 

Може да видите таблица с обобщени отговори на този линк 

 

 

Национален младежки форум като най-голямата платформа на младежки организации, обединяваща над 110 000 млади хора в България и пълноправен член на Европейски младежки форум,отправя официална покана за включване в кампания “Лигата на младите гласоподаватели”.

Въпросите, които зададохме към всички партии и коалиции от партии може да намерите на следния линк. Очакваме техните отговори. 

Участието в кампанията се осъществява посредством официален отговор на въпроси, свързани с младите хора и тяхното включване в рамките на предизборните платформи за парламентарни избори 2017. 

Инициативата цели да събере отговорите на всички политически партии и коалиции, участващи в изборите за 44-то Народно събрание и да ги популяризира сред младежката общност. 

Крайният срок за получаване на отговорите е до 18 Март 2017 година. 

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.