Всички новини

Не пропускай да участваш в най-голямото младежко събитие в България.

Национална конференция: „Предизвикателства и предпоставки за насърчаване на цифровата грамотност, цифровите умения и формирането на трансверсални умения у младите хора с цел по-ефективно и ефикасно цифрово приобщаване и достъп до пазар на труда.“  с регистрация до 19 септември.

Над 100 участника ще бъдат активно включени в разработването на препоръки за необходимите умения, които младите хора следва да притежават, за да бъдат активни граждани и да постигнат своя пълен потенциал, както за реализация на пазара на труда, така и като инициатори на идеи и социални проекти.

Концепция

Тази година, Национален младежки форум в партньорство с МСМРБ и със сътрудничеството на Фондация "Фридрих Еберт" целят да поканят над 100 представители на младежкия сектор в страната, експерти от различни области на социалните иновации и дигиталните технологии, с идеята да посочат основните умения нужни за професионалното използване на информационните и комуникационни технологии, ролята на физическите пространства при създаването на условия за развитие на умения и европейския контекст на цифровото приобщаване.

Темата поставя акцент върху компетенциите, необходими на младите хора да разгърнат потенциала си като активни и уверени граждани – развитие на основни умения за реализиране на пазара на труда и придобиване на грамотност в цифровите технологии.

По-време на панелите ще се дефинират цифровите и трансверсални умения. Какво е тяхното предназначение и къде могат да се придобият. Основна информация за европейския и национален пазар на труда и как да се възползваме от неговите предимства. Ще се изведе значението на младежките зони и споделената инфраструктура за развитието и консолидирането на умения и потенциал. Ще бъде предоставена информация за предприемачески програми и държавни механизми за финансиране на проекти и идеи.

Лекторите в панелите са международни и национални предприемачи в областта на ИКТ сектора и развитието на социални умения, представители на министерства и агенции.

В конференцията могат да участват представители на бизнес организации, младежки организации и представители на НПО сектора, активни граждани.

Критерии за участие:  Няма специфично изискване за участие. Участниците могат да бъдат както в целия спектър на йерархията на своите организации - ръководни функции, доброволци, инициатори на идеи, които не представляват организация.

Във връзка с XI –тото провеждане на Младежко изложение Варна, всички участници ще имат възможността да представят своите организации, събития, каузи и идеи. Удачно е да се подготвят рекламни материали и интересни неформални игри и/или казуси, с които да се ангажират посетителите на изложението. 

За регистрация:

Регистрацията за събитието ще е активна до 19 септември. Одобрените участници ще бъдат оповестени на 21 септември. За кандидатстване се изисква да попълните следната форма: линк към формата.

Предварителна програма: на събитието може да свалите от тук

Логистична информация и пътни разходи: Разходите по настаняване и храноден ще бъдат покрити от организаторите на събитието. Разходите при пътуване с влак и автобус са покрити в двете посоки.  

На  2-ри октомври  ще се проведе традиционното: XI-то Национално младежко изложение. Изложението ще се състои на пристанището в гр. Варна. Както всяка година младежките организации ще имат свой собствен щанд, на който ще представят своите организации, събития, каузи и ще имат възможността да осъществят контакт помежду си.

Национална конференция „Предизвикателства и предпоставки за насърчаване на цифровата грамотност, цифровите умения и формирането на трансверсални умения у младите хора” е част от вече седем поредни Национални дебати във Варна, организирани от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите.

Дати: 29 септември – 2 октомври 2016 г.

Локация: Варна Европейска младежка столица 2017

Кандидатстване: За кандидатстване се изисква да попълните следната форма: линк към формата.

Тази година, Национален младежки форум в партньорство с МСМРБ и със сътрудничеството на Фондация "Фридрих Еберт" целят да поканят над 100 представители на младежкия сектор в страната, експерти от различни области на социалните иновации и дигиталните технологии, с идеята да посочат основните умения нужни за професионалното използване на информационните и комуникационни технологии, ролята на физическите пространства при създаването на условия за развитие на умения и европейския контекст на цифровото приобщаване.

Темата поставя акцент върху компетенциите, необходими на младите хора да разгърнат потенциала си като активни и уверени граждани – развитие на основни умения за реализиране на пазара на труда и придобиване на грамотност в цифровите технологии.

Темата следва и най-новите тенденции в европейския контекст, а именно „Новата програма за Умения“ ( The New skills Agenda ) на Европейската комисия, която е свързана с първия политически приоритет – нов тласък за работни места, умения и инвестиции. Така също и „Цифровата програма на Европа 2015 – 2020“, с основен акцент цифровия единен пазар, цифровата грамотност и приобщаване.

Освен да предостави актуална информация за развитието на цифровия пазар и реализацията на младежите, било то като предприемачи или успешни кадри, конференцията цели да постави в участниците в среда, в която те да бъдат основните действащи лица в развитието на политики за младежта.

Конференцията ще осигури пространство за диалог между представители на институции, частни и социални предприятия, чрез пет обособени панела, които се разгръщат в голяма кръгла маса на поставената тема.

На  2ри октомври  ще се проведе традиционното: XI-то Национално младежко изложение. Изложението ще се състои в Морската градина в гр. Варна. Както всяка година младежките организации ще имат свой собствен щанд, на който ще представят своите организации, събития, каузи и ще имат възможността да осъществят контакт помежду си.

Предварителна програма на събитието може да свалите от тук

За регистрация:

Регистрацията за събитието ще е активна до 19 септември. Одобрените участници ще бъдат оповестени на 21 септември. За кандидатстване се изисква да попълните следната форма: линк към формата.

Логистична информация: Разходите по настаняване и храноден ще бъдат покрити от организаторите на събитието. Разходите при пътуване с влак и автобус са покрити в двете посоки.  

Оформяне на документи: По време на регистрация следва да предоставите своите билети (документи) за транспорт.

Техническите материали ще бъдат изпратени след подбора на участници.

За повече информация: Николай Николов, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Европейски младежки форум организира конференция на тема „Социални права във времена на криза“, която ще се проведе на 17 и 18 октомври 2016 в гр. София. Събитието се провежда в сътрудничество с Фондация „Фридрих Еберт“.  От ноември 2015 година Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум.

По време на събитието ще се обсъди достъпа на младите хора до социалните права в Европа днес. Те ще бъдат разгледани чрез 4 интерактивни семинара, проведени от експерти по следните теми: заетост, социална защита, интеграция на млади бежанци и жилищно настаняване. Събитието ще завърши с панел на високо ниво с участието на български и европейски лидери.  
Резултатите и заключенията от дискусиите по време на  работните срещи ще бъдат включени в коментарите на Европейския младежки форум към консултацията на Европейската комисия за Европейския пилар за социални права. Това е водеща инициатива на  Европейската комисия за развиване на социална политика, която има за цел да осигури равни възможности, достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, както и адекватна и устойчива социална закрила: http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en

С цел обмен на опит и идеи, освен участници от България, в конференцията ще вземат участие и представители на членовете-организации на Европейски младежки форум от цяла Европа. Национален младежки форум, като част от Европейския младежки форум, ще извърши селекцията на българските участници. Избора на участници ще бъде извършен на база на добре мотивирана апликационна форма. Местата са ограничени и ще бъдат запълнени до предвидената бройка за участие в събитието!

Участниците следва да имат опит в работата по включване на младите хора, въпроси свързани с трудовите и социални права, както и да бъдат запознати с развитието на европейския дневен ред по тези теми.

Необходимо е участниците да присъстват през всички 2 дни на събитието и да участват активно в обсъжданите теми по време на събитието, да споделят опит от техните организации и тяхната работа.

Работният език по време на конференцията ще бъде изцяло на английски език.

Разходите по настаняване и храна се поемат изцяло от организаторите. Пътните разходи до гр. София са за сметка на участниците!

За да вземете участие в конференцията е необходимо да попълните следната апликационна форма - https://goo.gl/forms/TeHyJENBMD6QoXUo1

Срок за кандидатстване: 10.09.2016

Събитието ще започне в 9:30 часа на 17 октомври  (понеделник) и ще завърши в 13:00 часа 18 октовмри (вторник). Подробна програма ще бъде изпратена до участниците в средата на септември.

Младежката академия на Национален младежки форум /НМФ/ е отново тук и търси най-обществено, позитивно заредените млади хора в България. Ако искате да бъдете част от младите лидери на Европа, не се чудете къде ще прекарате края на лятото. Националната младежка академия 2016 идва отново с много творческа енергия за личностно развитие и емоции, които ще Ви изтрелят в облаците на нови знания, умения и мотивация за промяна, заедно с още 60 вдъхновители от цялата страна.

Национална младежка академия 2016 на Национален младежки форум е събитие за тези, които искат да развият и усъвършенстват лидерските и комуникационните си умения, младежи от цяла България, събрани от идеи, концепции и желание за позитивна промяна в обществото.

Национална младежка академия 2016 е разделена на три последователни нива, всяко от които със специфични обучителни модули и заложени цели за развитието и придобиването на конкретни компетенции съвкупност от нагласи, знания и умения, както следва:

  • Клас 1 – Основни лидерски и граждански компетенции;
  • Клас 2 – Гражданско участие - ролята на младежките организации. Представяне и защита на политически становища.
  • Клас 3 – Обучение за младежки лидери и мултиплаери.

Участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години, лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване:

ttps://goo.gl/forms/dEOkf1JMAfjDDvMj2

не по-късно от 26-ти август (петък) 2016 г.

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени, чрез електронна поща след 29-ти август.

Първо ниво на Академията:

Клас 1 ще се проведе по традиция на ученическа база „Атия“, община Созопол, в периода 8 - 11 септември 2016г. за близо 60 млади хора. Участниците ще бъдат разпределени във групи, с които ще работят професионални обучители. Освен запознаване с конкретна тема, тази част има за цел да упражни говоренето и дискутирането на участниците по определени теми и развитието на отношение по темата и придобиването на знания.

Участниците ще получат сертификат за умения, придобити в клас 1. Преди началото на Клас 2, организаторите ще селектират участниците за следващо ниво на база напредъка и демонстрирането на мотивация за продължаващо участие по време на клас 1.

Второ ниво на Академията:

В Клас 2, през октомври в база “Шумнатица“, Боровец, екипът на академията и участниците ще продължат да работят за надграждане на уменията, свързани с участието на младите хора в публични срещи и дискусии, представяне и защита на политически становища. В това ниво на Академията ще станете част от симулации на структурен диалог и политически дебати.

По време на клас 2 ще се наблегне изцяло на творческите и лидерските умения за участниците и възможностите им да участват пряко в процесите на вземане на решения и да създават собствени аргументирани решения по актуални проблеми. По време на тази дейност ще организираме симулации на срещи с отговорни институции, дебати и лобиране. В рамките на втория клас ще наблегнем и на важността на презентационните и комуникационните умения.

Трето ниво на Академията:

В Клас 3, през ноември в гр. София ще се подготвят бъдещи лидери и мултипликатори. Интензивната програма в Клас 3 ще бъде изцяло насочена към развитие на лидерски, комуникационни и презентационни умения.

Методиката на работа на Младежка академия следва най-високите достижения в сферата на неформалното обучение. Всички активности в Академията са внимателно и балансирано подбрани, за да донесат максимален ефект в работата и ефективното учене. Опитът, който имаме от работата си с обучители от Европейски младежки форум и споделянето на обща методология ни дава увереност в постигането на високи резултати.

Със своите Младежки академии, НМФ си поставя за цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, уменията, волята и мотивацията да бъдат двигател на позитивни, обществено значими процеси.

Националната Младежка академия е създадена с цел да развие в участниците компетенции, с които те ще допринесат за повишаване на ефективността на младежкия сектор на местно ниво, регионално и национално ниво. А също така да помогне при реализицията в обществото и на пазара на труда.

Транспорт: Национален младежки форум ще осигури автобус за извозване на участниците от гр. Бургас до Атия. Участниците следва да бъдат в гр. Бургас преди 13:00 часа на 08.09.2016г. Пътните разходи до гр. Бургас са за сметка на участниците!

При възникване на въпроси, не се колебайте да ги зададете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

На 30ти юни в “Домът на Европа”, София бе представен докладът “Социалното включване и младите хора – изключването на младежта: заплаха за бъдещето” изготвен от Европейски Младежки Форум.

Докладът илюстрира как европейския социален модел, който би трябвало да предпазва всички, всъщност не работи. Докладът подчертава, че социалните системи вече не подпомагат младите хора и дори ги възпрепятстват от постигането на самостоятелност. Всичко това въздейства тежко не само на отделни младежки групи, а на европейското общество като цяло.

Лора Любенова , член на борда на Европейския младежки форум, коментира:

“Европейските социални системи не предоставят защитни мерки за младите хора, както би трябвало. Бедността е реалност за прекалено много млади европейци, а традиционният път от младостта към зряла възраст е блокиран от липсата на достъп до качествено образование или неадекватна социална помощ. Ако младите хора са бъдещето, тогава политиките и инвестициите на Европейския съюз трябва да потвърдят това политическо послание и да инвестират в младежта и бъдещето. Ако това не стане, то Европейския социален проект и произлизащите от него мирни и хармонизирани общества ще се сринат.”

 

Докладът подчертава, че тези проблеми ще продължат да се разрастват, ако сега не се реагира. Застаряващото поколение в Европа ще окаже допълнителен натиск върху публичните ресурси – това ще окаже още по-голям натиск върху младите хора и в още по-голяма тежест ще повлияе върху младите жени. Възходът на т. нар. “споделена икономика” има отражение върху достъпът на работещите до техните права за социална сигурност – това допълнително води младите до още по-уязвимо състояние. В същото време самозаетостта може да е едно от решенията за младите с предприемачески дух, но социалната защита на самонаетите лица все още не е гарантирана в европейските държави, независимо, че европейски и национални лидери промотират самонаемането като възможно решение на кризата с безработицата.

 

През април на среща на Съветът на членовете на Европейския младежки форум е приета резолюция: „Младежка автономия и включване“ („Youth autonomy and inclusion“), която призовава социалните и икономическите права на младите хора да бъдат защитени и подсигурени.

 

По време на представянето на доклада гостите имаха възможност да чуят мнения и да дискутират по темата заедно с представители на няколко български неправителствени организации. Любомир Тодоров (Национален Младежки Форум), Лилия Еленкова (Асоциация за Подпомагане на Академичната Общност), Диана Найденова (КНСБ), Надежда Дерменджиева (Български Фонд за Жените) и Илина Мутафчиева (Дружество за ООН) изказаха позиция по доклада и обсъдиха ситуацията в България заедно с публиката.

 

В края на събитието беше представен документалният филм „Гласовете на Бежанците“. Той е създаден от Европейски Младежки Форум и описва живота на бежанците достигнали до Европа, как те живеят, какви проблеми срещат и за какво мечтаят. Повече информация за видеото е достъпна на следния линк: (https://www.facebook.com/notes/voices-of-refugees/voices-of-refugees/298455653831123?__mref=message_bubble)

 

Може да намерите целият доклад на английски език на следния линк.

Доклад: Погледът на младите хора и политиката на местно ниво през 2015г.: Младежкото участие на местно ниво през погледа на малдите хора в младежките академии на Национален младежки форум. 

Щастливи сме да споделим, че вече 7 месеца наш дом е Къщата на гражданските организации.

Защо това е толкова специално?

Къщата не е обикновено пространство с офиси и зали. Тя цели да създаде общност от граждански организации и активни граждани. Освен споделено пространство, Къщата предлага обучения и събития в широк спектър от сфери. Разполага с малка конферентна зала, co-working пространство, hub и голяма конферентна зала, както и с офиси, в които към момента се помещават организациите „Заслушай се”, Time Heroes, Форум за гражданско участие, Maria’s world foundation, ресурсен център Билитис, Фондация Темпо, Фондация Дизайн за всеки, Писар – граждани срещу бюрокрацията, Сдружение Деветашко плато и Национален младежки форум.  

Намира се в София, ул. Христо Белчев 3, ет. 1.

Сайт и контакти на Къщата - http://ngohouse.bg/

Всяка една от организациите – членки на НМФ може да използва залата и коуъркинг пространството за свои срещи, събития и обучения напълно безплатно. Веднъж месечно се възползваме от персонални правни и PR консултации, предоставени от професионалисти. Не по-малко полезни са събитията, които се организират от и в Къщата. Както вече ви разказахме, Къщата не е просто сграда, а „живо” пространство с активна дейност. Редовно се организират събития на теми, близки до НМФ и с гости, които си заслужава да бъдат чути. Освен полезната информация, която може да се извлече от тях, събитията са чудесна възможност за намиране на съмишленици – партньори, спонсори, доброволци и т.н. Следете всяка седмица сайта и FB страницата на Къщата, за да получавате актуална информация за предстоящи дейности.

Едно от любимите ни кътчета в Къщата е библиотеката. В нея можете да намерите интересни книги, свързани с политика в младежкия сектор, финансиране и финансово управление на НПО, управление на доброволци и редица други. Книгите в Къщата са на разположение на всички посетители. Единствено условие е те да бъдат върнати. Можете да допринесете за обогатяването на библиотеката, като дарите книги, които считате, че биха били полезни за посетителите на Къщата.

Откакто НМФ се помещава в Къщата, има възможност да прави различни работни срещи (на Звено от обучители, на работни групи по стратегическите приоритети, с гости и потенциални партньори) в приятна и професионална, младежка обстановка. С радост ще посрещнем в нея и вас!

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.