Всички новини

    LYA_FB_Cover Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят.   НМФ работи активно по основен приоритет „Образование“ на организацията и изпълнява проект за Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“. Локалните младежки академии на НМФ стартират на 23 – 26 март в гр. София и гр. Батак, като предстои провеждането им в следните градове: Правец, Силистра, В. Търново, Варна, Харманли, Кърджали, Бургас, Карнобат, Видин и Казанлък.   Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години - лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!   МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ НА НМФ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 16 -19 АПРИЛ В СЛЕДНИТЕ ОБЩИНИ: – ПРАВЕЦ (http://isic.bg/apps/nmf/pravets.php); – СИЛИСТРА (http://isic.bg/apps/nmf/silistra.php ); – ВАРНА (http://isic.bg/apps/nmf/varna.php ) ще бъде В ДНИТЕ 23-26 АПРИЛ   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляра за кандидатстване не по-късно от 03 април (петък) 2015 г.     Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща.   Със своите Младежки академии НМФ си поставя за водеща цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на обществено значими процеси.     "Проектът „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Oфициален сайт: www.ngogrants.bg   Очакваме Ви!   EEA_Grants_JPG_4642_1
Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини за тези, които искат да развият и усъвършенстват уменията си, младежки лидери от цяла България, събрани от идеи, концепции и желание за позитивна промяна.     С работа по основен приоритет „Образование“ в Работен план на НМФ за 2015 година и изпълнение на одобрен проект Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво през следващите месеци ще се организират локални младежки академии в различни общини на страната – София, Батак, Правец, Силистра, Варна, В. Търново, Харманли, Кърджали, Бургас, Карнобат, Видин и Казанлък.     Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години - лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участици се поемат от организаторите!     ЗАПОЧВАМЕ СЪС СОФИЯ И БАТАК В ПЕРИОДА 26 - 29 МАРТ 2015. Желаещите да участват в младежка академия – гр. София (http://isic.bg/apps/nmf/sofia.php)  или младежка академия – гр. Батак (http://isic.bg/apps/nmf/batak.php), следва да попълнят онлайн-формуляря за кандидатстване не по-късно от 18 МАРТ (СРЯДА) 2015 г.     Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща.     Със своите Младежки академии НМФ си поставя за цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, уменията, волята и мотивацията да бъдат двигател на обществено     "Проектът „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Oфициален сайт: www.ngogrants.bg   Очакваме Ви!   EEA_Grants_JPG_4642_1  
Национален младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт”, с любезното домакинство на Студентски съвет при УНСС, Ви кани да вземете участие в дискусионен форум на тема „Качествени работни места – пресечна точка между образованието и пазара на труда”, който ще се проведе на 26 и 27 февруари 2015 г. в гр. София, УНСС, зала Тържествена”.   Форумът има за цел да надгради проведените от нас през последните няколко години срещи, кръгли маси, дискусии и конференци на тема младежка заетост и да открои пресечната точка между образованието и пазара на труда в рамките на следните няколко основни аспекта: -       изпълнение и реализация на “Гаранция за младежта”; -       преход от образователната система към първо работно място; -       ролята на кариерните центрове, младежките организации и младежките информационни центрове като медиатори между образованието и пазара на труда; -       как младите хора могат да развиват собствен бизнес.   Работна програма   Четвъртък, 26.02.2015 г. 13:30 ч.  Регистрация на участниците   14.00 ч. Откриване   14.30 ч. – 17.00 ч. Първи панел: Диалог между младежките организации и институциите “Къде е пресечната точка между образованието и пазара на труда”   17.30 ч. Коктейл   Петък, 27.02.2015 г. 09.00 – 10:45 ч. Втори панел: Роля на кариерните центрове, младежките организации и младежките информационни центрове като медиатори между образователната система и пазара на труда   10.45 – 11:00 ч. Кафе-пауза   11.00 – 12:30 ч. Трети панел: Какво е да си млад предприемач в България? Какви кадри са нужни на развиващата се икономика в страната?   12.30 – 14:00 ч. Обяд   14.00 ч.  Изложение на компании, млади предприемачи и младежки организации, младежки информационни центрове и кариерни центрове    Очакваме Ви!
Днес, 23 февруари 2015 г., членове на Управителен съвет към Националния младежки форум (НМФ) се срещнаха с министър Красен Кралев и зам.-министър Калин Каменов, за да обсъдят предизвикателствата пред младежката политика и да начертаят стъпките от съвместната си дейност в постигането на общата си цел.

 20150223_124241

По време на срещата младежите изложиха вижданията си за необходимостта от ревизия на цялостната държавна политика по отношение на младите хора, за да бъде тя действително в интерес на обществото. Предложи се сформиране на експертна група, която да изработи анализ и предложения за конкретни промени за Национална стратегия за младежта, Закон за младежта и Национална Програма за младежта.   Председателят на УС на НМФ Александър Иванов припомни на министър Игнатов, че Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени младежки организации и изразяваща и отстояваща позицията на над 105 000 млади хора в страната.   Министър Кралев привества предложението за съвместно сътрудничество и покани представителите на НМФ да вземат активно участие в работните групи и Консулаттивни съвети, имащи отношение към формирането и действието на политикита за младите. Предвижда се първата работна среща на експерти от двата екипа да се проведе още в началото на март 2015. Нашата дискусия днес е първа в рамките на насотящия екип, но няма да е последна обеща министър Кралев в края на посещението.

 20150223_124636

Освен нормативната база за младежката политика, младите хора повдигнаха въпроси относно потока на информация, материални бази за развитие на младежки дейности и отправиха покана към министър Кралев за посещение на национален дебат на тема “Младежки работник,” организиран от 24-28 юни във Варна.
Национален младежки форум подкрепя и насърчава участието в най-големия хакатон в света NASA International Space Apps Challenge, в който България ще се включи за трета година.

Екипи от България ще участват в най-големия хакатон в света NASA Space Apps Challenge

Състезанието ще се проведе на 11-12 април 2015 г.в рамките на 48 часа едновременно в над 130 града от всички континенти по целия свят

    Български екипи от всички възрасти ще могат да участват за трета поредна година в най-големия хакатон в света и международно технологично състезание NASA International Space Apps Challenge. То ще се проведе на 11-12 април 2015г. едновременно в София, Бургас и още повече от 130 града по света. В събитието ще може да се участва и виртуално от всяка точка в България.   Състезанието е насочено към разработване на технологични решения с отворен код за подобряването на живота на Земята и Космоса. Могат да участват програмисти, дизайнери,  инженери, представители на научните среди, предприемачи и ентусиасти в България, които имат интерес да се включат. Чрез използването на свободно достъпни данни, доставени чрез мисиите на НАСА и с помощта на съвременните технологии, участниците ще разработват решения на едно или повече от зададените предизвикателства (challenges), които ще бъдат обявени през месец март. Предизвикателствата през 2015г.ще попадат в една от категориите Outer Space, Earth, Humans или Robotics.   Веднага след публикуване на предизвикателствата през месец март, участниците ще могат да започнат своите проекти/разработки, индивидуално или в екип, и ще  разполагат с 48 часа на 11-12 април, за да до-разработят и финализират проектите си. Проектите могат да са на ниво концепция, прототип или готово решение за пазарна реализация.   На финала местно жури ще определи най-добрите проекти, които ще се състезават на глобалните финали. В рамките на състезанието екипите ще получат награди и сертификати за своя принос към обществото и за развитието на технологиите. Състезанието ще се проведе на място в София – betahaus и Бургас – БСУ. Актуална информация за състезанието на сайта за България и основната страница Space Apps Challenge. Новини и съобщения може да прочетете и на Facebook страницата NASA International Space Apps Challenge - Bulgaria.

САМООПОЗНАВАНЕТО СПАСЯВА ЖИВОТА

   На 26.02.2015 г. /четвъртък/ от 19 ч., в Заседателна зала №2 на Софийски Университет „Св.Св. Климент Охридски“, Национален Младежки Форум и Студентския съвет с подкрепата на СУ “Св.Св. Климент Охридски“ организира безплатна отворена лекция на тема „Мъжко репродуктивно здраве“.   Специален гост -лектор на събитието ще бъде д-р Борислав Младенов от Клиниката по Урология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.   Ще си говорим открито за това: Какво трябва да направим, за да сме здрави?; Какви са различните видове заболявания на мъжката полова система?; Какви са начините и средствата за тяхната превенция и лечение?   

Когато става дума за здраве НЯМА място за неудобство или притеснение и НЯМА тема, която да е „Табу“ за нас!!!

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.