Всички новини

Не пропускайте да участвате във формирането на политики по посока младежки работник и младежка работа. 
 
Organisers
 
Къде:Европейска младежка столица - Варна;
 
Кога: 24-28 юни 2015;
 
Какво: Национална среща: Младежки работник;
 
Защо: Защото е време дневният ред в младежките дейности да се определя от активните хора в страната, независимо предизвикателствата пред това.
 
Кампания:  Участвайте в кампанията "Аз съм младежки работник". Покажете кой е младежкият работник и къде работи, като качите ваша снимка или на работен процес във фейсбук страницата на "Младежки работник": https://www.facebook.com/youthworkerbg
 
Регистрирай се на www.yspdb.org/yw/form-on.html
 
Професия "Младежки работник"
 
 5
 
Младежки работник? Каква е тази длъжност и дали е длъжност, кои са хората, който я изпълняват, къде всъщност работят? Това са само част от въпросите, на които ще търсят отговор над 150 активни млади хора, представители на младежки организации, експерти и институции на европейско, национално и регионално ниво от 24-28 юни 2015 година във Варна.
 
Националната среща във Варна се организира за седма поредна година от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт” в партньорство с Национален младежки форум и Международна награда на херцога на Единбург – България.   Дебатът е механизъм за гражданско участие, който събира и анализира мнението на млади хора, експерти и политически отговорни лица по теми, които пряко касаят  самите млади хора и тяхното развитие и осъзнаване като съществена част от обществото.
 
Младежката столица на Европа 2017 - Варна, ще домакинства срещата и 11-тото Национално Младежко изложение в страната. Управителният съвет на Европейски младежки форум  ще даде конструктивни мнения за Младежкия работник и Младежката работа в контекста на Европа и добавената им стойност  при формирането на политики и конкретни действия за младежта и обществото. За да участваш в дебата регистрирай се на http://www.yspdb.org/yw/form-on.html , където ще откриеш повече информация за срещата.
 
При регистрация получаваш специална награда, която ще бъде връчена във Варна, а именно:   o Участвате в процесите на взимане на решения; o Да определите дневния ред при развитието на младите хора в страната;o Да дефинирате какво е младежки работник и младежка работа; o Да посетите Младежката столица на Европа 2017 - Варна.
 
Повече информация: https://www.facebook.com/youthworkerbg  или на http://www.yspdb.org/yw
Национален младежки форум отправя покана за участие в работна група ‘’Младежка заетост’’. Поканата е отворена за членове на младежки организации от цялата страна, неформални групи, студенти, ученици, експерти. Всеки с интерес към темата може да изпрати своята мотивация и да се  включи в развиване на идеи и предложения, насочени към подобряване средата за професионална реализация на младите хора.     Защо сформираме работна група ‘’Младежка заетост’’?   Защото вярваме, че младите хора в България могат и заслужават да развиват таланта и идеите си, по начин, който им носи професионална и лична удовлетвореност. За да стане това възможно е необходимо заедно да очертаем стъпките, инициативите, програмите, небоходими за развиването на подходяща среда и стимулиране на младите хора.   В работата си ще се фокусираме и върху преодоляване предизвикателството на Безработицата сред младите хора. Нашата визия за справяне с нея е ясна и стъпва  върху два основни пункта: стимулиране креативността и предприемчивостта.  Заедно ще търсим творчески и нестандартни решения. Ще предлагаме логични и последователно стъпки. Ще превръщаме проблемите в позитивни възможности.     Какво ще правим? Работната група ще дискутира, обсъжда и развива идеи, предложения, инициативи. Основните дейности, върху които ще се фокусираме са: • Анализ на Европейската Гаранция за Младежта, нейното приложение в България и възможностите, които предоставя пред младежките организации и младите хора; •  Изграждане на становища и политика за сътрудничество относно мерки за политика, ориентирани към повишаване на младежката заетост; • Развитие и популяризиране на младежкото предприемачество, със специален акцент над социалното предприемачество – какви възможности предоставят този инструмент за заетост и как може да се подобри нормативната уредба у нас в тази насока; • Възможности за продължаване на образованието, повишаване на професионалната квалификация и усвояване на ключови компетенции, необходими за успешната реализация на пазара на труда – (в сътрудничество с РГ Образование на НМФ)     Участниците в работната група ще трябва да отделят 3-4 часа на месец от своето време (а при необходимост и малко повече), като се включват в: - предлагане на идеи и иницативи; - дискусии и обсъждания с останалите членове на групата; - координират работата на работната група със своите организации; - разпространяват информация за дейността и резултатите на работната група сред млади хора, младежки активисти, формални и неформални организации; - Участват в процеса на диалог с представители на местните и национални власти при необходимост;     Работната група приема участници до 23:59 часа на 12 май, 2015 г.    
За да се присъедините, моля да попълните следната регистрационна форма http://isic.bg/apps/nmf/grupa.php
За въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към:
Мирчо Христов, Приоритет Младежка заетост към НМФ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. +359 876023910+359 878880348
Христо Божинов
Приоритет Младежка заетост към НМФ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
В съответствие с Годишен план за работа 2015г., Национален младежки форум отправя покана за участие в работна група по област на действие: „Доброволчество“. Ако имате какво да кажете по въпросите на Доброволчеството и искате да участвате в неговото популяризиране и развитие, „бъдете в правилното време, на правилното място и направете нещо по-въпроса“, като се включите в тази работна група. Вярваме, че сега е момента да обединим знания и усилия и като най-голямата младежка организация шапка в България, да кажем какво трябва да бъде доброволчеството в България и как трябва да се регулира то, за да отговаря на нуждите на средата.
 
В Работна група „Доброволчество“ към НМФ участващите ще имат възможност:
 • да работят с мотивирани млади хора по проблемите на Доброволчеството;
 • да участват в разработването на политически документи;
 • да се включат в изработването на младежката политика в областта на Доброволчеството;
 • да работят по реализирането на инициативи по темите на Доброволчеството;
 • да осъществяват комуникация със заинтересовани страни;
 • да развиват допълнителни компетенции по различните приоритети на НМФ;
 • да развият ключови компетенции.
Профил на кандидатите за членове на работна група „Доброволчество“:
 • лица на възраст между 16 и 35 години, компетентни по темата доброволчество и/или гражданско участие и/или с опит в писането на политически документи;
 • активни членове на организации-членове на НМФ, имащи отношение по темата;
 • младежи, завършили клас 1 и клас 2 на Младежка академия на НМФ;
 • младежи с опит в работата на младежки организации/младежка работа;
 • индивидуални доброволци - младежи, имащи отношение по темата.
Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр до 13.05.2015 г. -http://isic.bg/apps/nmf/grupa-2.php
След изтичане на крайния срок за кандидатстване, ще протече селекция на кандидатите.
Работната група ще бъде постоянна.
Участието в работната група е доброволно. За въпроси, обръщайте се към Таня Бозукова тел.: 0883351398 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Национален младежки форум отправя покана за сформиране на работна група по приоритет „Гражданска активност“. Приоритет „Гражданска активност“ е един от общо шестте стратегически приоритети на НМФ за 2011-2018 г. и включва следните основни цели и задачи към тях:
 • Ø Цел 1: Повишаване на гражданската активност на младите българи.
  • Задачи:
   • развитие на гражданско образование в системата на средното образование, в сътрудничество с младежките организации на принципа „младежи обучават младежи“;
   • повишаване на имиджа на младежките организации в обществото и създаването на устойчиви форми на сътрудничество между училищата, университетите и младежките организации;
   • представяне дейността на младежките организации в училищата и университетите, повишаване формите на участие на младите хора в процеса на вземане на решения;
   • популяризиране на темата за младежта сред обществото и политическия живот на страната.
 
 • Ø Цел 2: Развитие, популяризиране и припознаване на доброволчеството.
  • Задачи:
   • популяризиране на доброволчеството, неговите реални ползи и положително влияние върху младите хора сред обществото и бизнеса;
   • легитимиране на доброволчеството в нормативната уредба на страната.
      Функциите на работната група по приоритета са следните: - развитие на планове за постигане на определените за приоритета цели; - планиране, организиране и оценка на инициативи, допринасящи за изпълнението на целите; - развитие на политически документи и позиции, отразяващи мнението на младите хора по приоритета.     Кандидатите за членове на работна група по приоритет „Гражданска активност“ следва да отговарят на един или повече от изброените критерии: - лица на възраст между 16 и 35 години, компетентни по темата за гражданското участие/ доброволчеството и/или с опит в писането на политически становища. - активни членове на организации-членове на НМФ, имащи отношение по темата; - младежи с опит в работата на младежки организации/младежка работа; - младежи, завършили клас 1 и клас 2 на Младежка академия на НМФ.     Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa до 04.05.2015 г. - http://isic.bg/apps/nmf/pokana.php   След изтичане на крайния срок за кандидатстване, ще протече селекция на кандидатите.   Работната група ще бъде постоянна към Приоритета. Нейните членове ще участват в регулярни срещи за планирането и изпълнението на целите, заложени по Приоритета. Участието в работната група е доброволно.
Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят.   НМФ работи активно по основен приоритет „Образование“ на организацията и изпълнява проект за Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“. Локалните младежки академии на НМФ стартираха през март в гр. София и гр. Батак, през април в Правец, Силистра и Варна, а предстои провеждането им в следните градове: Харманли, Кърджали, Бургас, Карнобат, Видин и Казанлък. За допълнителна информация, моля посетете: www.youthacademy.bg   Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години - лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!   МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ НА НМФ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 7 - 10 МАЙ В КЪРДЖАЛИ (http://isic.bg/apps/nmf/kardzhali.php)   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa за кандидатстване не по-късно от 27 април (понеделник) 2015 г.     Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща.   Със своите Младежки академии НМФ си поставя за водеща цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на обществено значими процеси.     "Проектът „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Oфициален сайт: www.ngogrants.bg   Очакваме Ви!   EEA_Grants_JPG_4642_1
    Sofia_mba_wanted_banner_960x280_bg   Нашите партньори от Advent Group за пореден път организират образование Access MBA Tour-образователно събите, което свързваме най-добрите международни бизнес училища с потенциални кандидати.   Световният лидер в организиране на МВА събития ще бъде в София, на 11 май (понеделник) 2015 г. в хотел Балкан (Шератон), 16:30 – 22:00 часа   Не пропускай възможността за лична среща с представители на водещи международни бизнес училища, които ще представят своите най-добрите МВА програми!   Събитието е отворено, но със задължителна регистрация тук.   Защо MBA?
 • 93% от завършилите МВА програми получават мечтаната работа (проучване на GMAC от 2013 г.)
 • Средната заплата на завършилите МВА програми е в размер на 128 569 щ.д.  (проучване на GMAC от 2013 г.)
 • Средно заплатата на завършилите МВА програма се е увеличила двойно (Financial Times, 2013 г.)
  По време на събитието ще намериш:  
 • Най-добрите международни бизнес университети на едно място
 • Индивидуални срещи с представители на  световноизвестни бизнес уилища
 • Интерактивни конференции
 • Консултации относно вашата MBA програма с Access MBA ескперти
 • Семинари и консултации за подготовка за теста GMAT
 • Многобройни възможности за стипендии (обща стойност над 1 милион евро)
  Сред училищата, които ще участват на събитието са: Bentley, Hult, IE, IESE Global Executive MBA, Аmerican University in Bulgaria, Ashridge Business School, CEU, University of St. Gallen,  Vienna University, The University of Sheffield International Faculty, CITY COLLEGE и много други! Предварителна регистрацията е задължителна. Регистрирай се тук:  http://www.accessmba.com/sofia/index.html?ui=V6T4Z*1428329018

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.