Всички новини

С Национална младежка конференция „Младежкото включване – младежкото овластяване” на 11-12 март 2016 г. в Министерство на младежта и спорта Национален младежки форум (НМФ) завърши едногодишен проект „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво”.

Закриващата конференция беше част от едногодишния проект, който НМФ изпълни в 12 общини в страната чрез своите Локални младежки академии и представи резултатите от изпълнението му. Основна цел на проекта бе подобряване на диалога на младежките организации (НПО) с местните, регионалните и националните власти и повишаване на приноса на НПО при формулирането на политики и при вземането на решения на местно, регионално и национално ниво.  Сред резултатите са  достигане до синхронизиране на разбирането за участие на младежите в процеса на вземане на решение, чрез развитие на знания и умения за политически процеси, повишаване на уменията и знанията на младите за тяхната роля в процеса на вземане на решения, подобряване на диалога между младежите, неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.

В работата си през тази година НМФ достигна пряко до над 300 младежи от различни общини. Работата на терен  потвърди фрагментираност на националното ниво, липса на синхронизираност в разбирането за включване от страна както на институциите, така и на младите хора, също така различие на ангажираност на младите хора в обществените процеси в различните градове, обект на проекта.  Това е отправна точка за бъдещите политики и действия, които да синхронизират разбирането както на институциите, така и на НПО и всички заинтересовани страни при създаването и прилагането на младежки политики.

По време на конференцията всички участници получиха изданието на НМФ “Погледът на младите и политиката на местно ниво през 2015 г.”, съставено от екип на организацията, което представя целите и задачите, и обобщава резултатите от успешно завършилия проект “Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво”.

Можете да се запознаете с изданието тук: “Погледът на младите и политиката на местно ниво през 2015 г.”

 

Национален младежки форум стартира доброволческа програма, в която можеш да се включиш!

НМФ е чадърна организация, обединяваща 41 младежки организации от цялата страна. Мисията ни е да представляваме интересите на младите хора в България и да подпомагаме развитието на младежките организации, стимулирайки тяхното участие в социалните и обществено-политическите процеси в страната и осигурявайки ефективен структурен диалог между младите хора и отговорните институции на местно и държавно равнище при формирането на младежки политики.

Ако си търсиш …

 • възможност да помагаш, да се развиваш и да се забавляваш едновременно
 • организация, която ти дава свободата да работиш на местно, национално и европейско равнище в сферата на младежките дейности
 • млад и енергичен екип, който вярва в каузата, за която се бори и иска да подобри средата около себе си
 • място, където мнението ти ще бъде чуто и зачетено
 • предизвикателства и приключения, каквито не се случват всеки ден

…значи ние си търсим теб!

Доброволческата ни програма ще  предостави пространство за изява на вашите умения и ще ви даде възможност да развиете целия си потенциал. Ще имате възможността да се срещнете с вдъхновяващи професионалисти от ваата сфера на дейност. Можеш да се включиш, избирайки от следните позиции:

Агент социална промяна

- Администрация и проекти 

- Връзки с обществеността и партньорства 

- Digital and events 

- Графичен дизайнер 

- Журналист/Редактор 

- Фотограф  

 

От нас ще получиш:

 • Сертификат, който можеш да приложиш към CV-то си;
 • Специално изготвена за теб препоръка, която може да ти помогне при кандидатстване за работа;
 • Youthpass – инструмент за валедиране на твоите умения, придобити вследствие на доброволчество;
 • Опит в младежкия сектор, в сферата, която си избрал, в неправителствения сектор и в живота като цяло;
 • Контакти (а може би и приятелства).

 

Не му мисли дълго. Сподели лятото с нас: изпрати ни CV, мотивационно писмо и в зависимост от позицията – документи/продукт, с който да те опознаем повече (за справка кликни върху позицията, която си избрал от списъка). На следващия етап ще те поканим на кратко събеседване.

Присъедини се към нас.

 

Време е младите да вземат думата!


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ,


На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ), чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и решение на Управителния съвет, гр. София се свиква Общо събрание при следната Програма и Дневен ред:
11-ти юни (събота)
ДИСКУСИИ ПО ТЕМИ, свързани с приемането на политически документи, групи по интереси и други, запознаване с процедури на Общото събрание и др.

12-ти юни (неделя)
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2016 г.;
2. Промени в Устава на НМФ;
3. Приемане на позиции и становища;
4. Приемане на нови членове в НМФ;
5. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.


С уважение,
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ

Председател на на УС на НМФ

Допълнителна информация (място на провеждане и час, форма за участие, пълномощно, образци на документи) и технически указания за Общото събрание (нощувки, предварителна програма) ще бъде изпратена допълнително.

Кореспонденцията по въпроси, свързани с ОС на НМФ се осъществява посредством следният електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за кореспонденция с Контролната комисия на НМФ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национален младежки форум и Фондация “Фридрих Еберт” Ви канят на дискусионен форум на тема „Здравна политика – проблеми и перспективи” който ще се проведе на 12.05.2016 г. в гр. София, хотел Централ

Дискусионният форум ще повдигне темата за „Здравна политика – проблеми и перспективи” в страната и чужбина, като в него ще вземат участието политици,младежки представители и експерти в областта. За НМФ е важно да бъдат споделени добри практики и идеи в областта на здравеоопазването, като се засегнат проблемите, свъзнани както с младежите, така и обществено значимите такива.Форума ще предостави и поле за дискусия и обмяна на идеи и добри практики.

Моля потвърдете Вашето участие до 11.05.2016 на емайл:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Може да свалите прогрма на събитието от тук.

Очакваме Ви !

 

 

През последните няколко години Национален младежки форум (НМФ), заедно с колегите си от Европейски младежки форум (YFJ) работим усилено за признаването на неформалното учене/образование (НФУ, НФО), в Европа. Като част от този процес осъзнахме важността от създаването на системи за качество в сферата на НФУ, които да го развиват и подсигуряват високите му резултати и ефекта от работата на младежките организации и работници, обучители и др. в бъдеще. Като част от този процес беше проведено и публикувано проучването за ефекта и ползите за младите хора от НФУ (...)   През 2015 г. от името на НМФ и с подкрепата на експерти от НЧ „Бъдеще сега 2006“, кандидатствахме да бъдем домакини на тренинг за стандарти за качество в сферата на НФУ. Щастливи сме да Ви представим обучението в България.   Национален младежки форум, в сътрудничество с Европейски младежки форум, организира този тренинг по осигуряване на качество в НФО на 6-ти и 7-ми Февруари 2016 г. в гр. София   Неговата основана цел е да изгради и повиши капацитета на организациите-членове на Европейски младежки форум (YFJ) в осигуряване на качеството на техните образователни проекти, чрез Рамка за предоставяне на качество в НФУ (НФО), разработена от Европейския младежки форум.   ЦЕЛИ НА ТРЕНИНГА:

 • Да запознае участниците с Рамката за осигуряване на качество, разработена от Европейски младежки форум (YFJ): неговата обосновка, ключовите елементи и цикъл на прилагане.
 • Да се подготвят участниците с необходимите компетенции за прилагане на Рамката за осигуряване на качество в НФУ (НФО), чрез разработване на индикатори за качество и предоставянето на партньорска оценка и обратна връзка.
 • Да се повиши осведомеността на организациите представени на тренинга относно значимостта на Рамката за осигуряване на качество, за тяхната работа и приноса му за признаването на НФУ (НФО) и работата с младежта.

Специфичните цели на обучението ще бъдат съобразени с нуждите на НМФ и участниците.   ПРОГРАМА Стандартната програма на тренинга обхваща основните елементи на Рамка за осигуряване на качеството в НФУ (НФО), разработени от Европейски младежки форум (YFJ) от 2008 г. насам. Тренингът ще съчетава теоретични и практически сесии относно начина на прилагане на Рамката в проекти, свързани с НФУ (НФО), дейности в младежки организации. Процесът обхваща всички стъпки от първоначалната фаза на сформиране на идеята до крайната фаза на партньорска обратна връзка и оценка на процеса на осигуряване на качеството. Специфичната програма на тренинга ще се адаптира към нуждите на организациите и участниците, които ги представляват. Този тренинг не е свързан с конкретен проектен цикъл на НФО в една организация. И все пак, е желателно, организацията да има планове за прилагане на Рамката за осигуряване на качество в своите бъдещи проекти и инициативи, свързани с неформалното учене (образование).   МЕТОДОЛОГИЯ И ТРЕНЕРИ Тренингът ще бъде проведен от екип от обучители и фасилитатори на Европейския младежки форум, които са били обучавани в процесите на осигуряване на качеството в НФУ (НФО). Тренингът комбинира интерактивни и практически методи. Наръчникът на Рамката за осигуряване на качество в НФУ (НФО), разработен от YFJ ще бъде използван за подпомагане на обучението. Копия ще бъдат предоставени на участниците. Наръчникът може да бъде изтеглен и  от следния линк: http://issuu.com/yomag/docs/nfeqa_manual_single   ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Участници в тренинга трябва да бъдат членове на организации - членове на НМФ, които активно участват в разработването, прилагането и/или оценка на събития, проекти в организацията, в която членуват. Подходящи са участници за обучението са младежки работници, доброволци, както и тренери, координатори на проекти, младежки лидери, оценители, и т.н. Езикът на обучението е английски. Желателно е участниците да имат добро ниво на владеене на езика.   КАНДИДАТСТВАНЕ Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa за кандидатстване на електронен адрес: http://isic.bg/apps/nmf/trening.php с краен срок до 18.00 часа на 25 януари 2016 г.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР Апликации, които отговарят на критериите, ще бъдат разглеждани въз основа на нивото и интензитета на работата в сферата на НФУ (НФО), ангажираността на организацията с провеждане на обучения, събития, свързани с неформалните методи на учене и образование. Кандидатите ще бъдат информирани относно подбора възможно най-скоро, предвид кратките срокове.   Кандидатурите ще бъдат разгледани от Координаторът на Звеното за обучение на НМФ и експерти обучители от екипите на НМФ и НЧ „Бъдеще сега 2006“.   Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.    Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 26-ти януари2015 г.   Очакваме Ви!

Локални младежки академии на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят. НМФ работи активно по основен приоритет „Образование“ на организацията и изпълнява проект за Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“. Локалните младежки академии на НМФ стартираха през март 2015 в гр. София и гр. Батак, през април в Правец, Силистра и Варна, и продължиха в градове: Харманли, Бургас, Карнобат, Видин, Велико Търново и Стара Загора. За допълнителна информация, моля посетете: www.youthacademy.bg Наши участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години - лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите!   МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ НА НМФ ПРОДЪЛЖАВАТ В ГРАД СМОЛЯН В ПЕРИОДА 11 - 14 ФЕВРУАРИ.   Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa за кандидатстване (http://isic.bg/apps/nmf/smolyan.php)  не по-късно от 31 януари 2016 г.   Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие), а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща. Със своите Младежки академии НМФ си поставя за водеща цел да създаде устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в България, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на обществено значими процеси. "Проектът „Насърчаване на включването на младежките организации и младите хора в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Oфициален сайт: www.ngogrants.bg   Очакваме Ви! EEA_Grants_JPG_4642_1

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.