Rectangular 3 Columns

Сдружение „ЕКОФОРУМ за устойчиво развитие“

Сдружение „ЕКОФОРУМ за устойчиво развитие“

Сдружението е една от първите български природозащитни неправителствени организации. Учредено е през 1986 г. в град Варна като български клон на международното движение „Екофорум за мир“ на ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации. Скоро след това сдружението е удостоено от ООН с високото звание „Вестител на мира“.

Участниците в сдружението като хора съпричастни към въпросите на околната среда и устойчивото развитие, с оглед настъпилите нови политически условия в страната, пристъпват към съдебна регистрация на организацията през 1991 г. Софийският градски съд регистрира сдружението с решение по фирмено дело 2482/91. Организацията развива своята дейност с подкрепата на своите членове – общественици, учени, журналисти и културни деятели с утвърден авторитет в своята сфера.

През юли 2009 г. беше проведено Общо събрание, където се приеха промени в името, устава, беше избран нов Управителен съвет и беше решено сдружението да се регистрира в обществена полза.

Основните цели и задачи на сдружението са:

 • Осъществяване на дейности за опазване на околната среда и устойчивото развитие;
 • Развитие и подпомагане на екологична дейност в областта на образованието, науката и практиката в национален и международен план;
 • Установяване на контакти и делови връзки с аналогични национални и международни организации и осъществяване на активно международно сътрудничество.

Предметът на дейност на сдружението е:

 • Набиране и разпространение на информация, свързана с екологично застрашени страни и региони;
 • Подпомагане и организиране на научни изследвания, свързани с устойчивото развитие на регионално и глобално ниво, включително и като съорганизатор в международни програми и проекти, имащи отношение към опазване на околната среда и устойчивото развитие;
 • Разработване и реализиране на проекти, финансирани от фондовете на ЕС, от български и чуждестранни правителствени и неправителствени източници;
 • Образователна дейност в областта на екологията;
 • Консултантска, издателска и други дейности в рамките на закона;
 • Подпомагане и иницииране на дейност, насочена към укрепване на устойчивото развитие в България и по света;
 • Предоставяне на експертни становища;
 • Разработване на проекти на нормативни документи за държавните и местните власти.

Сред членовете на сдружението са и следните две юридически лица:
– Университет за архитектура, строителство и геодезия;
„Свилоцел“ ЕАД.

Изразените позиции и мнения, включително на този сайт, ангажират единствено сдружението и не представляват задължително позиция или отношение по конкретен въпрос на членовете-юридически лица.

Date

26 Май 2016

Categories

Асоциирани членове

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.