Square 4 Columns

IYAC Bulgaria

IYAC Bulgaria

Център за международна младежка дейност - България (International Youth Activity Center – Bulgaria) е неправителствена организация, която е създадена през 2012 г.

IYAC дава възможност на своите членове да развиват своите качества и да реализират своя потенциал, чрез участието си в местни, национални, международни младежки и социални иницитиви. Мисията на организацията е да стимулира развитието на младежки идеи, свързани с повишаването на капацитета на младите хора и тяхното личностно развитие . Една от целите ни е да достигнем до повече млади хора, давайки им възможност да опознават нови възможности и да виждат различни гледни точки, да се самоусъвършенстват, да осъзнаят своите силни страни и да ги използват по възможно най-перспективния и устойчив начин.

Чрез предоставянето на младежите възможността да пътуват, да се срещат с млади хора от различни култури и страни, с цел между културно учене чрез преживяване и сътрудничество е пътят към изграждането на една единна общност, която ще работи за постигането на общи цели и ще се преодолеят различията и бариерите между отделните нации и общности. По този начин младите хора не само ще имат възможност да разширят кръгозора си, да споделят заедно с младежи от други страни своите идеи, култури , традиции, но това ще има и по-висока добавена стойност за цялото общество чрез изграждането на по-осъзнати и активни младежи, които ще бъдат с по-разширено виждане върху обществото и глобалните проблеми. Чрез участието в младежки проекти целим да придобием умения и компетенции, които да бъдат разпространени  сред младежите днес, за да отключим техния потенциал и умения, свързани с темите за подобряване на общността, интеркултурния диалог и  засилване на доброволчеството.

Основните цели на организацията са:

- Изграждане на младежки лидери, чрез активно участие в младежкия сектор с цел изграждане на добри организационни и личностни качества:  работа в екип, реализиране на идеи, създаване на професионални връзки, добиване на неформален опит в неправителствения сектор,развитие на комуникативни качества, инициативност и иновативност.
- Стимулиране участието на младите хора при вземането на решения

- Предоставя поле за изява и реализация на младежките лидери

- Популяризиране на неформалното обучение и неговото значение сред младежите

- Иновации в младежкия сектор и младежките политики

- Образование чрез спорт и дейности на открито

- Добра информираност на младото общество за възможностите пред него

- Работа с хора в неравностойно положение

Date

06 Февруари 2016

Categories

Асоциирани членове

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.