Square 4 Columns

Младежки център за неформално образование - гр. Сливен

Младежки център за неформално образование - гр. Сливен

„Младежки център за неформално образование – Сливен”
е сдружение, което осъществява дейността си в общественополезна дейност и e създадено към Младежки дом – Сливен 8800,

Адрес: ул. „Д-р Константин Стоилов” 12, тел: 044663151, 625366, факс: 044625366, GSM 0887317123, tanyaevtimova@abv.bg

Средства за постигане на целите

 • Реализира проучвания и анализи според нуждите на младите хора, членовете и партньорите на СДРУЖЕНИЕТО.
 • Привлича специалисти, партньори и доброволци за подпомагане дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
 • Привлича нови членове, популяризира и разширява дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
 • Разработва бази данни с младежка информация.
 • Разработва и издава образователни, информационни и рекламни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си.
 • Организира и провежда обучения, детски и младежки лагери, конкурси, кампании, форуми и младежки инициативи.
 • Извършва информационни, консултантски и обучителни услуги за млади хора, младежки организации, НПО, местни и държавни организации и институции.
 • Реализира и подкрепя реализирането на младежки инициативи, проекти и програми в областта на образованието, младежките дейности и политика, изкуството и културата, демокрацията и младежкото участие, екологията и устойчивото развитие, превенцията и промоцията на здраве, здравословния начин на живот, предприемачеството и заетостта, социалната интеграция и реализация на младите хора, мобилността и информираността и други.
 • Реализира проекти и инициативи за обмен на идеи, опит и практики на местно, национално и международно ниво.
 • Участва при разработване и реализацията на проекти на партньорски организации.
 • Осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина.
 • Осъществява всякакви помощни дейности за постигане на целите на Сдружението, които не противоречат на националните закони.

Предметът на основната дейност на СДРУЖЕНИЕТО е:

 • изследователска;
 • информационна;
 • консултантска;
 • образователна;
 • благотворителна;
 • организационна;
 • издателска;
 • рекламна;
 • реализация на програми, проекти и инициативи и други дейности, свързани с целите на сдружението.

Date

26 Май 2016

Categories

Асоциирани членове

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.