Portfolio 2 Columns

ННЕК-ЮНЕСКО

ННЕК-ЮНЕСКО

ННЕК-ЮНЕСКО е основан през 1970 год. и е първият ЮНЕСКО клуб в България

               През 1973 год. след успешно участие в кампанията за опазване на античния Картаген (Тунис), клуба е обявен официално за „Клуб ЮНЕСКО”. Дейностите са проведени под патронажа на Генералния Директор на ЮНЕСКО г-н Рене Майо, който дава лично идеята за създаването на знака на клуба. Знака, церемонията и акта на декларирането като „Клуб ЮНЕСКО” са официално публикувани в утвърдените от ЮНЕСКО финални програмни документи.

 

               Дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО са насочени към:

               Създаване на условия и подпомагане на всестранното развитие и творческа изява на неговите членове;

               Насочване на практическата дейност към нови нестандартни направления, към генериране и експериментално внедряване на нови изследователски форми, на методики за разкриване и развитие на творческите способности, инициативата, предприемчивостта и откривателското мислене;

               Развиване в съответствие с принципите на ЮНЕСКО на международното сътрудничество и разбирателството, както и укрепване на мира и сигурността;

               Подпомагане на основата на интердисциплинарния подход на изследвания и научни експедиции, на синтеза „образование-наука-култура” и реализация на конкретен принос в тази област;

               Обезпечаване на комплексни условия за работа по индивидуални и колективни изследвания на базата на отделни планове;

                Обнародване на успехите и достиженията и стимулиране на приноса в областта на образованието, науката и културата;

                Повишаване на общата подготовка на членовете чрез преки контакти с богатата национална и световна материална и духовна култура;

               Предоставяне на условия чрез съчетаването на теорията с практиката за изпълнение на целите на клуба по пътя на подпомагане на професионалната ориентация и творческата изява като цяло, както и на обичайната дейност на други организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

               Съдействане на създаването и развитието на движението на клубовете ЮНЕСКО в България, както и на техните усилия за постигане на резултати от взаимен интерес в национален и международен план.

               През 1991 год. по официална препоръка на Националната Комисия на Република България за ЮНЕСКО, ННЕК-ЮНЕСКО допълва името си с думата „Национален” (дотогава се нарича само НЕК-ЮНЕСКО), и приема окончателно дейността на национален представител на движението на клубовете ЮНЕСКО при всички международни контакти. ННЕК-ЮНЕСКО подпомага дейността на останалите български клубове ЮНЕСКО, и съвместно с други български национални младежки организации създава две нови структури – Българската асоциация за сътрудничество с ЮНЕСКО и Студентската асоциация за ЮНЕСКО.

               ННЕК-ЮНЕСКО е член-учредител и представлява Република България в Световната федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО (от 1981 год.), както и в Европейската федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО (от 2001 год.). От 1990 год. ННЕК-ЮНЕСКО е учредител на фондация "Еврика" - www.evrika.org

               По своята специфика на дейностите в областта на научните експедиции ННЕК-ЮНЕСКО е уникален в световното движение на клубовете ЮНЕСКО.

              През своята дългогодишна история ННЕК-ЮНЕСКО е провел над 300 младежки научни експедиции, изложения, форуми, конференции и семинари. Между тях са такива с важно международно и научно значение като тези в Картаген (Тунис), Куба, Мозамбик, Виетнам. В архивите на ННЕК-ЮНЕСКО се съхранява цяла съкровищница от материали за българското културно и природно наследство, събрана с участието на най-известните български и чуждестранни учени и експерти.

 

Date

06 Ноември 2016

Categories

Национални организации

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.