Portfolio 2 Columns

Сдружение “Фуутура”

Сдружение “Фуутура”

Ние искаме да живеем в общество, в което доминират ценности като морал, целеустременост, етика, чест, съревнование при равни условия. Тези ценности са заложени в основата на повечето спортове и спортни игри и чрез тях ние възпитаваме децата си за голямата житейска игра. Именно спортът дава идеалното средство за неформално възпитание на деца и юноши, както и отлични възможности за социално приобщаване и превенция срещу противообществени и нездравословни практики на хора от различни социални групи и най-вече на хора в риск от социално изключване.

Целта на Сдружение Фуутура е да помогне на младите хора да реализират своя спортен, образователен и житейски (личностен) потенциал. Ние работим за по-доброто реализиране на всеки един наш член и приятел, на хора и общности в нужда, за по-добрата обществена среда – чрез различни каузи, проекти, дейности и инициативи.

„Спорт с кауза – Благотворителен спорт“
„Да спортуваш е модерно“
„Социален спорт, интеграция“
„Неформално образование чрез спорт“

Основните цели на сдружение Фуутура са развитието и промотирането на различни спортове и всички видове дейности, свързани със спорт, културен туризъм, активен начин на живот, младежки обмени и др. Сдружението цели да промотира спорта и здравословните практики в образованието, за да мотивира младите хора към здравословни навици и активен начин на живот. Сред другите цели на сдружението са:

Развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на децата и младежите.

Създаване и развитие на по-добра инфраструктура и по-добри условия за практикуване на спорт, което да повиши мотивацията и ангажираността на младите хора.

Популяризиране постиженията, проектите и инициативите на индивидуални личности и организации в областта на детско-юношеския, аматьорския и масовия спорт.

Подпомагане на своите членове за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на квалификацията и компетентността им по въпроси, свързани както пряко със спорта, така и с теми извън него.

Приобщаване на широк кръг граждани и граждански организации в дейността на Сдружението, формиране на партньорски отношения с търговски дружества, касаещи подкрепата им към Сдружението и неговите цели, както и диалог с централни и териториални органи на изпълнителната власт и техни подразделения относно възможностите за съвместни инициативи и проекти, касаещи целите на Сдружението.

Отстояване в националната политика на Република България традиционно стратегическото място на спорта и спортната култура и спортното възпитание сред подрастващите и хората в активна възраст.

Работа за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури на базата на спорта и спортната култура и конкретни спортни прояви – както в България, така и в чужбина.

Участие в обществения живот и публичния диалог по проблемите на младежта и спорта

Подобряване на здравословното състояние на населението и повишаване на качествата на медицинското обслужване в страната.

Подпомагане на местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на общността в областта на спорта и здравеопазването и подпомагане за тяхното решаване.

Date

05 Юли 2017

Categories

Асоциирани членове

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.