Сдружение „Младежки Глас”

Сдружение „Младежки Глас”

Сдружение “Младежки Глас” България е обединение на младите хора, създадено през 2007 г. изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и подкрепа на техния потенциал, повишаване на тяхната активност, обществена отговорност и активно мнение.

Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" към днешна дата е най-голямата неправителственна организация в България, работеща за младото поколение, което може и иска да реализира своя потенциал чрез обществени инициативи, подкрепа на собствените си идеи и реализация на възможностите си в името на екипа на младите. Ние развиваме към началото на 2013 г. над 12 Областни клонове на МГ в страната и десетки Общински структури и клубове. Слоугънът на "Младежки Глас" е сътворен от нашите членове и гласи: "Да чуем младото поколение, то има какво да Ни каже!" и е насочен към обществото. СНЦ „Младежки Глас” има реализирани стотици инициативи, свързани с даване на поле за изява на младите, граждански акции и реализирани обществени мероприятия. Структурата и членовете на Сдружението нарастват ежедневно. Демократичната система на йерархично управление на Организацията позволява на младите сами да взимат решения и да управляват цялата структура. МГ има свой Председател, Управителен Съвет, състоящ се от 7 души и Експертен Съвет (32 души), който управлява структурата в цялата страна и работните групи. Под шапката на Сдружението функционират 54 клуба по Интереси (Клуб „КУЛТУРА”, Клуб „СПОРТ”, „Противодействие на Младежката Престъпност”, Студентски Клуб БСУ, СК НБУ, Клуб „Маркетинг и PR”, „Екология и Образование” и десетки други), както и Регионални структури (Бургас, София, Пловдив, Русе, Варна, Свищов и др). Към момента Сдружение "Младежки Глас" има над 5 100 официални членове с подписани молби за членство и над 54 000 приятели и симпатизанти в нашите групи и страници в Интернет. Каузата на "Младежки Глас" е свързана с достигането на младежкия потенциал навсякъде в обществото доказвайки, че Ние младите имаме мнение и можем да покажем своите възможности. Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" и неговите членове са обществено отговорни млади личности, сред които има представители на всички социални и таргет групи сред младежите. Сдружение "Младежки Глас" и членовете ни участват в писането на проекти по европейски програми и програми за разработване на проекти към различни институции. Сдружението е официален представител за България на Международната НПО Мрежа "WE ARE TOGETHER" която има представителства в 18 държави по света, сред които САЩ, Китай, Германия, Франция и др. Седалището на WE ARE TOGETHER е в Русия и всички контакти и работа по програми на територията на България се осъществяват от "Младежки Глас". Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” има сключени споразумения със стотици партньорски организации и НПО-та, работи и си сътрудничи активно с местната и националната власт, администрация и институциите.

Сдружение “Младежки Глас” има за цел и кандидатства чрез своите специалисти по проекти по програми на Европейския Съюз и Държавните институции, даващи възможност за осъществяване на инициативите на младежите. Спечелените проекти са реализирани с пълен успех и в момента МГ изпълнява няколко проекта, по които сме кандидатствали и реализираме. Амбициите на Управителния Съвет са да осъществява непрекъснати обучения на членската си маса, да организира Кръгли Маси и Дискусионни обучителни семинари сред студентите в българските университети.

Мисията на Сдружение „Младежки Глас” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат своите възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себереализация във подподящата за тях сфера.

Свържете се с нашите представители и станете част от Нас, в името на младите!

- Пълно РЕЗЮМЕ на Сдружение "Младежки Глас" може да изтеглите от тук (на Български Език):

- Организационно - Управленска структура може да изтеглите от тук (pdf): 

- Официален Химн на Сдружение "Младежки Глас" България (свали от тук свободно @ mp3):

- Презентация на Сдружение "Младежки Глас" България (свалете от тук @ pdf) 

Юридически Данни:
СНЦ "Младежки Глас" е регистрирано през 2007 г. и е с основен предмет на дейност "Младежки Дейности". Сдружението е с нестопанска цел с общественно полезна дейност.

Банкова сметка в лева:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN BG18FINV91501204286715
Банков КОД: FINVBGSF

Date

06 Февруари 2016

Categories

Национални организации

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.