Сдружение на младите психолози в България

Сдружение на младите психолози в България

Сдружение на младите психолози в България

9010, Варна, ул. „Никола Козлев” 5, тел/факс: 052 300 100

Мисията ни е Да повишим качеството и имиджа на психологията в България

Нашите цели:

Утвърждаване позициите на психологията като ключова наука в полза на обществото. Организиране на семинари, курсове, лекции и тренинги. Запознаване на широката общественост с дейността на дружеството и в частност с работата на психолозите. Популяризиране на грижите за психичното здраве като също толкова важни, колкото тези за физическото. Информиране на обществото относно отговорностите и сферата на дейност на психолога. Грижа за бъдещето на младите хора, чрез тяхното подпомагане в процеса на професионалното им усъвършенстване и реализация Защита на професионалните интереси на психолозите и студентите по психология, съдействие за решаване на въпроси отнасящи се до професионалните им проблеми. Повишаване качеството и имиджа на психологията в академичните общности. Експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място социална сфера, образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика и други. Подпомагане публикационната активност на младите психолози чрез издаване на собствени печатни издания и поддържане на он-лайн библиотека. Постигане и потдържане на европейските стандарти в следните сфери на обществен живот: социалната, научнообразователната и културната. Взаимодействие с други неправителствени организации в страната и чужбина и всички дейности, които не противоречат на законите на Република България.

Предмет на дейност:

Предоставяне на всякаква информация относно възможностите за професионални изяви на младите специалисти-психолози и студентите по психология. Реализиране на конкретни стъпки за защита интересите и правата на младите психолози. Организиране на мероприятия подпомагащи професионаното усъвършенстване; тренинги, семинари, конференции, дискусии по актуални проблеми и др. в областта на психологията, обществените и хуманитарните науки. Осигуряване на контакти и сътруднечесво с други професионални и обществени съюзи, движения и групи имащи отношение към целите и задачите на СМПБ. Участие и реализиране на проекти с научно-изследователска и обществена значимост – самостоятелно или в сътруднечество с други организации, институции и специалисти. Развитие на активна международна дейност за приобщаване на младите психолози, в частност и на младите хора като цяло към европейските и световни професионални и граждански общности. Разработване и реализиране на идеи в подкрепа на гражданското общество в Република България. Подпомогане на младите хора в България в личната и професионалната им реализация. Реализиране на дейности в сферата на психичното здраве, консултирането, превантивната дейност, образованието, социалното подпомагане и други в услуга и помощ на обществото.

Нашият опит от спечелени проекти:

 1. Проект “Проучване и анализ на нарушения в психосоциалното развитие на деца на територията на община Девня” – ОДЗ “Детелина” – обхват 75 деца от 3 до 7 годишна възраст
 2. Проект “Проучване и анализ на рискови фактори при деца и младежи” гр. Девня – обхват 635 деца и младежи
 3. Проект “Проучване и анализ на рискови фактори при деца и младежи” област Варна– обхват 2000 деца и младежи
 4. Проект “Младежки пролетен фестивал”
 5. Проект “Варненските млади психолози на европейско ниво”- Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт”
 6. Проект “Мултиспектърна превенция на зависимости” ”- Община Варна, Дирекция “Превенции”
 7. Проект “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво”- ОПАК
 8. Проект “Център дневна грижа за възрастни хора с физечески увреждания в община Девня” – ФАР

Сдружението притежава лицензи от :

Държавната агенция за закрила на детето

Министерство на труда и социалната политика

– Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и възрастни

– Дневен център за възрастни

Петя Събева – председател

Тел/факс: 052 300 100

Е-mail: psychologybg@abv.bg

Web site: www.psychologybg.com

Date

26 Май 2016

Categories

Асоциирани членове

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.