САИМО

САИМО

Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) е независимо, непартийно, доброволно сдружение с нестопанска цел, действащо в частна полза, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Мисия

САИМО допринася за получаването на по-добра квалификация и бъдеща професионална реализация на студентите от специалностите “Международни отношения” и “Еврипеистика”, и професионално направление “Политически науки” в УНСС.

Асоциацията

 • изследва, анализира и коментира процеси и явления, свързани с политическите, икономическите, културните, научните, спортните, и други отношения между субектите в международните отношения.
 • допринася за получаването на по-добра квалификация и бъдещата професионална реализация на студентите.
 • се стреми да установи контакти между студентите от различните курсове от нашата академична общност в УНСС, и други организации в страната и чужбина;
 • способства за свободна изява на студентите и техните възгледи;
 • се стреми да даде възможност на членовете й да вземат участие в различните университетски, национални, европейски и световни програми;
 • се стреми да издига престижа на УНСС и на академична общност в обществото, включително популяризирането им чрез средствата за масово осведомяване;
 • представлява интересите на студентите от нашата академична общност пред ръководството на УНСС и пред учреждения, пряко влияещи на тяхното обучение;
 • поддържа контакт с възпитаниците на специалностите, чиято водеща катедра е катедра „Международни отношения” в УНСС, и да стимулира тяхната съпричастност към проблемите на Асоциацията и студентите.
 • създава контакти с фирми от частния и държавния сектор в България, защото смята, че бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка

Date

06 Февруари 2016

Categories

Местни организации

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.