Дружество за ООН в България

Дружество за ООН в България

Дружеството за Обединените нации в България е организация, която работи  в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948    г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през  1955 г. Дружеството е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН  (WFUNA)  заедно с над 160 други национални асоциации. Членове на  Дружеството са предимно дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти. Председател е посланик Иван Гарвалов.Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека.

Дейност, програми и проекти

Дружество за ООН в България  разпространява и прилага чрез своите дейности и издания идеите, принципите и решенията на ООН. Дружеството участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН.

Направления

НАЦИОНАЛНА КЛУБНА МРЕЖА

Клубната мрежа (Клуб за ООН в моето училище) на Дружество за ООН в България е основана през 1999 години и работи с над 35 клуба от цялата страна. Клубовете са ученически и студентски и получават статут на асоциацирани групи, които работят по избор в една или повече от сферите на дейност на организацията ни.

МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ 

Младежката секция е основана през 2001 година по препоръка на Световната федерация на асоциациите на ООН (WFUNA). В рамките на младежка секция активно членуват и доброволстват млади хора от 15 до 29 година. Дейността на Младежка секция е в унисон с работата и принципите на ООН и Дружество за ООН в България.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ В ООН

Програмата Български младежки делегат в ООН е основана през 2006 година, Координира се от сдружението и е в партньорство с Министерство на външните работи. Програмата помага на младите хора да станат част от идентифицирането на проблема, развитието на стратегии за младежка полика и прилагането им на международно ниво. Младежките делегати към ООН са мост на комуникация между младите хора и институциите на местно, регионално, национално и международно ниво. 

UNA NEWS BULGARIA

 

UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеални цел, работеща в обществена полза, сайтът предоставя информация в публичен интерес с фокус върху международни новини, дейности и инициативи на ООН, правата на човека, бежанци, деца и младежи, устойчиво развитие. Също така информира за важните събития на национално ниво и инициативи на различни неправителствени организации. 

Организацията ни работи по национални, европейски и международни проекти свързани с права на човека, толерантност, култура на мира, гражданско и глобално образование и други. Също така и по теми свързани с маргинализирани групи и бежанци.

Контакти - www.una.bgwww.news.una.bg;  office@una.bg;  ; 02/9434318

 

Date

06 Февруари 2016

Categories

Международни

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.