Организация на Българските Скаути

Организация на Българските Скаути

каутството е най-голямото световно младежко движение с над 100 годишна история и традиции. Възникнало e през 1907 г. в Англия и до наши дни е допринесло за духовното израстване, физическото укрепване и обществената реализация на огромен брой момчета и момичета по света. Националните организации във всички страни са обединени в Световната организация на скаутското движение (WOSM). Програмата на всяка местна скаутска организация е съобразена с националните особености и потребностите на младежите в съответната страна и е базирана на международната скаутска програма.

Скаутството е доброволно, неполитическо, образователно и демократично, открито за всички хора по света, без разлика на произход, раса, възраст и вероизповедание, стоящо в съгласие и хармония с целите, принципите и метода на скаутството. Мисията на скаутството е да допринася за образоването и духовното израстване на младите хора и чрез хуманна ценностна система, основана на обещанието и закона на скаута, да помогне за изграждането на един по-добър свят, в който хората да постигат своите стремежи и да играят творческа роля в развитието на обществото.

Целта на скаутската дейност е да помага на младите хора да развият своя пълен физически, интелектуален, социален и духовен потенциал като личности, като отговорни граждани и като членове на техните местни, национални и международни общности. В ролята си на движение със значим принос в обществото скаутите периодично организират повсеместни екологични и социални акции. Заедно с ежеседмичните занимания на местно ниво, скаутите организират и участват в национални и международни скаутски събития - летни и зимни скаутски лагери, национални и международни срещи, обучения, семинари, доброволчески проекти и акции на територията на цялата страна, проекти за осмисляне на свободното време, свързани с борбата срещу противообществени прояви на младежите, както и закрилата на здравето и живота на хората.

Сдружението осъществява своята дейност в три целеви групи. Първа целева група от 6 до 12 години, втора целева група от 13 до 16 год. и трета целва група от 17 до 29 години. Организация на Българските скаути като част от образователната си програма организира поредица от международни, национални и регионални скаутски лагери. Организацията ни е регистрирана в обществена полза и не формираме печалба. Стремим се в нашите лагери да включим максимален брой деца и младежи, отчитайки важността от осмисляне на свободното им време и осигуряването на възможност за съприкосновение с природата. В годините на икономическа криза все по трудно става за много семейства да отделят средства за отдиха на своите деца.

Благодарение на демонстрираната през годините активна работа на стотици доброволци от Организация на българските скаути за развитие на младежкия сектор в България, и след приемане на закона за младежта, съгласно заповед РД-09-293 от 04.06.2014 г. на Министъра на младежта и спорта, Организация на Българските скаути вече е официално призната като една от трите национално представени младежки организации.

Date

06 Февруари 2016

Categories

Международни

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.