Консорциум Консултативен младежки съвет (КМС) – Стара Загора

Консорциум Консултативен младежки съвет (КМС) – Стара Загора

Консултативният младежки съвет (КМС) е “лицето” на младежките организации и неформални групи, обединени в Младежки форум за партньорство с местната власт (МФПМВ) – Стара Загора.

Младежкият форум функционира като неформално, доброволно обединение на младежки и неправителствени обединения, институции и физически лица, работещи по проблемите на младите хора.

Принципите, залегнали в Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Национална стратегия за младежта на Република България 2010-2020 са предпоставка за създаването на такива младежки системи на локално ниво в страната.

Членството в Младежкия форум не накърнява автономността, спецификата и особеностите на неговите членове. За свой представителен, изпълнителен орган Младежкият форум избира Консултативен младежки съвет. Консултативния младежки съвет е съставен от млади хора, излъчени на едногодишен мандатен принцип от различни младежки организации.

Date

06 Февруари 2016

Categories

Младежки представител

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.