Младежко национално движение за стабилност и възход

Младежко национално движение за стабилност и възход

Правилник за организацията и дейността на МНДСВ

Правилник за организацията и дейността на младежкото национално движение за стабилност и възход (МНДСВ)

Статут
Чл. 1. (1)Младежко национално движение за стабилност и възход (МНДСВ) е младежката организация на Национално движение за стабилност и възход, съгласно чл.12, ал. 5 от Устава на партия НДСВ.
(2) Младежкото национално движение за стабилност и възход (МНДСВ) приема основните документи на Европейската либерална младеж – LYMEC, както и Международната федерация на либералната младеж – IFLRY, техните цели и манифести.

Наименование, седалище и адрес
Чл. 2. (1) Името на младежката организация в НДСВ е “Младежко национално движение за стабилност и възход ”, наричано по-долу МНДСВ.
(2) Седалището на централното ръководство на МНДСВ е:
      гр. София, на адрес: ул. “Врабча”   № 23.
(3) Наименованието на МНДСВ, седалището и адресът се поставят върху всички негови документи и издания.
(4) МНДСВ не се ограничава със срок

Символи
Чл. 3. Символи на МНДСВ са символите на НДСВ с означение “Младежко национално движение за стабилност и възход”.

Ценности и цели
Чл. 4. МНДСВ изповядва и отстоява основните ценности, заложени в Устава на НДСВ:
(1) свобода и отговорност;
(2) морал и почтеност;
(3) справедливост и толерантност;
(4) граждански права и равенство на възможностите;
(5) солидарност;
(6) закрила на семейството и децата. 

Чл. 5. Основни цели на МНДСВ са:
(1) създаване на възможност за пълноценно участие на младите хора в обществено-политическия, икономическия и културен живот на страната, чрез утвърждаване на либералните принципи и ценности в реализирането на последователна политика за младежта;
(2) повишаване на конкурентноспособността и осигуряване на по-добри условия за личностно, професионално и социално развитие, образование и усъвършенстване на младите хора;
(3) международно младежко сътрудничество и обмен чрез взаимодействие с други младежки организации в Европа и света;
(4) подпомагане на инициативите на младите хора в областта на спорта и културата, околната среда,  социалната политика и европейската интеграция на България

Date

26 Май 2016

Categories

Асоциирани членове

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.