Демографска политика

Свързан с интеграцията на младите хора със специфични потребности и младите хора от малцинствеи групи, както и с развитие на младите хора в малките населени места.

Цел: Интеграция на младите хора със специфични потребности и младите хора от малцинствени групи.

Задачи:

 • Развитие на лидерство сред младите хора със специфични потребности и младите хора от малцинствени групи;
 • Насърчаване на гражданската инициатива сред младите хора със специфични потребности и младите хора от малцинствени групи;
 • Популяризиране на проблемите на младите хора със специфични потребности и младите хора от малцинствени групи сред останалите младежи;
 • Възпитаване на толерантност към проблемите на младите хора със специфични потребности и младите хора от малцинствени групи;
 • Включване на младите хора със специфични потребности и младите хора от малцинствени групи в обществено-политическия живот (включително приоритет за НМФ да бъде насърчаване членството на младежки организации на млади хора със специфични потребности и малцинствени групи в него);
 • Възпитаване на обществото към отговорна грижа към децата и младежите със специфични потребности; Насърчаване на развитието и прилагането на иновативни методи за работа с млади хора със специфични потребности и млади хора от малцинствени групи и измерване на тяхната ефективност.

Цел: Развитие на младите хора в малките населени места.

Задачи:

 • Развитие на младежката инициатива в малките населени места;
 • Подкрепа за консолидиране на младежки организации от малките населени места и членството им в Национален младежки форум;
 • Насърчаване диалога между местната власт и младежките организации;
 • Осигуряване на привлекателна инфраструктура за младежки инициативи в малките населени места, с подходящата среда за обмен на информация;
 • Стимулиране на младежкото предприемачество в малките населени места, с приоритет разнообразяването на неземеделски деи?ности и устои?чиво развитие;
 • Равен достъп до образование;
 • Развитие на форми за участие на младите хора в процеса на взимане на решение на местно ниво;
 • Разширяване на консултантско-информационната деи?ност в малките населени места;

Цел: Повишаване на раждаемостта.

Задачи:

 • Развитие на програми за преференциално кредитиране и данъчни облекчения на младите семеи?ства;
 • Промотиране на толерантност сред работодателите относно младите семеи?ства;
 • Развитие на регламенти на работното място, облекчаващи млади родители;
 • Стимулиране на ин витро програмите;
 • Популяризиране на дейности по осигуряване на “грижа за деца” на участници по време на мероприятия на неправителствени организации.

Приети позиции

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

 • Организации
 • Устав
 • Звено от треньори
 • Управителен съвет 2016
 • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.