Устойчиво развитие

Подкрепа за младите хора в България да водят природосъобразен начин на живот и активно участие на младежите в опазването на околната среда и устойчивото развитие на България.
Стратегическите приоритети на НМФ поставят следните цели и задачи в направление УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ:
Цел: Подкрепа за младите хора в България да водят природосъобразен начин на живот.
Задачи:
  • Популяризиране и създаване на предпоставки за провеждане деи?ности, свързани с опазване на природата;
  • Подкрепа за развитието на форми за екологично обучение в образователните структури и извън тях;
  • Подпомагане на въвеждането на добри практики, свързани с природосъобразния начин на живот.
Цел: Активно участие на младежите в опазването на околната среда и устои?чивото развитие на България.
Задачи:
  • Включване на младите хора в дейности, инициативи и кампании за деи?ствия срещу глобалните промени в климата (намаляване на въглеродните емисии, енергии?на ефективност и др.);
  • Популяризиране и въвличане на младите хора в дейности, свързани с опазването на околната среда.

За нас

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Бързи връзки

  • Организации
  • Устав
  • Звено от треньори
  • Управителен съвет 2016
  • Младежки фокус

Как да ни намерите

София, п.код 1000, ул. "Христо Белчев" 3, ет. 2

+359 876 30 60 42

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.