Бъди делегат на европейската младежка конференция

Национален младежки форум (НМФ) като платформа, обединяваща 49 младежки организации заедно с Министерството на младежта и спорта се стремим активно да развиваме темата за Структурния диалог в България.

На европейско ниво предстои да се проведе Европейската младежка конференция, в рамките на VI-ти цикъл на структурния диалог в ЕС. България като държава, която председателства Съвета на Европейския съюз ще бъде домакин на конференцията, която ще се проведе в периода 16-19 април 2018 година в София.

В тази връзка Национален младежки форум отваря процедура за подбор на официални младежки делегати от България. Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас мероприятия по темата, доказали сте, че се вълнувате от процесите по структурния диалог и вече познавате методите на неговата работа, имате реалната възможност да бъдете официалните представители на България по време на Европейската младежка конференция.

С подробна информация за предстоящата Европейска младежка конференция можете да се запознатите в приложената официална покана, изпратена до участниците в Националната работна група на България за изпълнение на Структурния диалог в Обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018). В случай на необходимост от допълнително разяснение, можете да изпратите запитване на secretariat@nmf.bg