Двама представители на НМФ на младежката академия на Европейски младежки форум

През изминалата седмица в Брюксел се проведе ежегодната Младежка академия, организирана от Европейски младежки форум – най-голямата чадърна младежка платформа в Европа.

В нея се включиха над 50 млади участници от цяла Европа. Тази година темите, засегнати по време на академията, бяха насочени към секретариатите на организациите, които бяха изпратили свои представители. Академията бе разделена в три направления, които бяха насочени към ръководителите на младежки екипи, лицата, отговорни за комуникацията между членовете на тези екипи, както и към младите лидери, чиято работа е насочена основно в оформянето и изпълнението на застъпнически кампании.

По време на академията Национален младежки форум, националният младежки съвет на България, бе представен от главния секретар на организацията – Мирослав Цеков. България бе представена също и от представител на CVS – Bulgaria, както и от Мая Донева, част от Звеното от обучители на НМФ и ЕМФ, която фасилитираше групата на ръководители на екипи.

Академията започна с идентифициране на общите предизвикателства в работата на участниците и техните организации, както и възможностите за тяхното преодоляване. Бяха обсъдени принципите на доброто управление, защо организациите трябва да се стремят към прозрачност и инклузивност и каква е разликата между ефикасност и ефективност.

Различните видове лидери и подходът при работата с екипите бяха в основата на следващия панел на академията. Участниците имаха възможност да се самоидентифицират, както и да научат как могат да адаптират подхода си към различните предизвикателства, които срещат в ежедневната си работа.

Представители на The Good Lobby проведоха уъркшоп за застъпничество с участниците в последната сесия от втория ден като акцентираха върху елементите на успешната застъпническа кампания. Денят завърши със задача за разработване на примерна кампания по избор на участниците.

Програмата на третия ден от академията започна с Препоръката на Съвета на Европа – политически документ, засягащ младежката работа, основните й аспекти и възможностите й за използване в застъпнически кампании в национален и европейски контекст.

По време на втория панел във фокуса беше темата за устойчивите офиси – как да ограничим потреблението на енергия и природни ресурси, защо е важно да гасим лампата, когато излизаме, и как да създадем навици в екипа за по-природосъобразен офис.

Денят приключи с уъркшоп на тема „Fundraising“, фасилитиран от Мая Донева. Защо се провалят fundraising кампаниите, какви са възможностите за стопанска дейност за организациите с нестопанска цел и как да се възползваме пълноценно от програмите за Корпоративна социална отговорност (CSR), научиха участниците в последната част за деня, като имаха възможността заедно да разработят предложения за набиране на средства за своите организации.

В четвъртия и последен ден на академията се състоя оценка на изминалото обучение и официалното закриване. Участниците си тръгнаха с много полезни знания и умения, които ще могат да приложат на практика в своите организации и общности из цяла Европа.