Участвай на Форум „Младеж 2.0“

За пета поредна година Национален младежки форум организира конференция за младежко включване! Заповядай на Форум „Младеж 2.0“, за да начертаем заедно визия за развитие на младежта в България и да я обсъдим с политиците, отговорни за вземането на решения. Събитието цели да синхронизира политическата програма за младежта с текущото развитие и визия за бъдещето на младите хора и младежките организации в България. Ето как ще се случи това на практика (очаквайте скоро повече информация за темите и панелистите).

3 Декември

Панел 1: Представяне на данни относно текущи тенденции сред младежта

Ще се запознаем с актуалните статистики и проучвания, свързани с младите хора в България. Това ще ни помогне да не говорим за младите хора с предположения, а да видим какво показват фактите.

Панел 2: Анализ на настоящата ситуация и извеждане на визия и план за развитие на младежта.

Всички участници заедно ще разпишат визия за развитието на текущата и бъдеща ситуация в България в областта на младежта. На база на нея ще създадат и план с конкретни стъпки за постигането й.

4 Декември

Панел 3: На кафе с политик

За да сме сигурни, че идеите ще достигнат до най-високо ниво – до хората, от които зависи те да се превърнат в политики, ще се срещнем с политиците. В така наречения “структурен диалог” ще обсъдим заедно как идеите на младите хора могат да станат реалност.

 

Търсим теб: 

  • младежки лидер и активист на местно и/или национално ниво;
  • предимство е познаването на Структурния диалог като процес и/или участие на предишни обучения/семинари/конференции за Структурен диалог и младежко включване;
  • провеждаш младежки дейности и искаш да променяш текущата ситуация на младите хора в страната

Как да кандидатстваш?

  • Попълни своята апликационна форма на този линк в срок до 18.11 и https://goo.gl/forms/LDJwMta5V2KBMZ5e2
  • Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие). Одобрените участници ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 19 ноември
  • Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!
  • Работният език на събитието е български.

Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум и е финансирано по програма „Еразъм +“.