Проведе се среща между кмета на Добрич, Младежкият център на града и НМФ

На 8 март 2019г. в Добрич, Национален Младежки Форум се срещна с кмета на града Йордан Йорданов, общината и директорът на младежкия център. Основните теми, които засегнахме на срещата бяха:

  • Комуникацията между младежите в града и общинската администрация;
  • Възможността за организиране на Локална младежка академия на НМФ в Добрич;
  • Политика на община Добрич спрямо младите;
  • Нагласата на общината и младежите от града по отношение създаването на консултативен младежки съвет към общината, с цел по-активно въвличане на младите хора в живота на общината и процесите на вземане на решение.
  • Причините за слабата гражданска активност на младите хора в България, сред които бяха откроени неефективно гражданско образование и наследените традиции от близкото минало.

В заключение се установи споразумение за партньорство между Община Добрич и НМФ с хоризонт от 5 години!