Коя е Радослава?

  • Обучител в Звено Обучители към Нацонален младежки форум.
  • Част от алумни общността на „Заедно в час“.
  • Лидер в Международна награда на Херцога на Единбург в България.

Какво препоръчва?

  • Безплатни курсове от университети от „Бръшляновата лига“. Можеш да започнеш курс на Харвард, Йейл, Принстън и много други елитни университети.
  • Безплатен достъп до най-популярните онлайн курсове в Кариерния Акаселератор на Training Academy + 20 онлайн обучения от Academy Book Club