Пакет възможности от Тихомира Нанева

Коя е Тихомира Нанева?

 • Член на УС на Национален младежки форум с приоритет „Младежка работа“.
 • Старши обучител към Звено Обучители на Национален младежки форум.
 • Действащ учител в гимназиален етап на обучение.
 • Част от екипа на НЧ „Бъдеще сега – 2006“.
 • Част от алумни общността на „Заедно в час“.

Какво препоръчва?

 • Полезни материали за обучители и фасилитатори.
 • Подкаст – Силата на неформалното образование.
 • Инструмент за поставяне на предизвикателства и валидиране на умения, подходящ за учители, младежки работници, медиатори и фасилитатори.
 • Български канал в YouTube с качествена авторска музика на живо.
 • Цяла поредица курсове от Pixar in a Box, в безплатния сайт за образование Кан Академия
 • Ресурсите на Фондация „Учене за промяна“, която се занимава с позитивна психология, личностно ЕКО-центрично развитие, обучение на младежки работници и развитие на умения по неформален път.