Фондация „Учене за промяна“

Фондацията е основана през 2016 г. от експерти в областта на образованието, обучението и проектните дейности. Основната мотивация на екипа за създаването на Фондацията е да съчетае в една организация дългогодишния си опит в международната младежка работа, младежките политики, проектните дейности и неформалното образование.

Какво предлагат?

Набор от курсове, създадени от екип опитни обучители на европейско ниво (Огнян Гъдуларов, Елени Михай, Богдан Романика) по темите на неформалното учене, позитивната психология и екоцентричното развитие. Курсовете включват както модули за работа над развитие на личните знания, умения и нагласи, така и приложението им в младежката работа.