Младежките права засягат една цяла област, която досега не е разглеждана от институциите и организациите у нас и изобщо в Европа като отделна. Винаги сме се интересували от правата на човека, от които, разбира се, младежките са неразривна част. Младежите обаче са една отделна група, на която обществото залага много и която бива натоварена с множество отговорности и очаквания, но без да бъде пропорционално подсигурена с права, съотнасящи се с ангажиментите им към общността. Именно заради това смятаме, че младежките права трябва да бъдат разглеждани, защитавани, популяризирани и развивани успоредно с тези на човека изобщо, но като самостоятелна тема.

Правата на човека често биват нарушавани, когато става въпрос за млади хора, а именно на младежите у нас разчитаме да бъдат активни граждани и да допринесат с нови идеи, хъс и сила. Точно те най-много имат нужда да бъдат подкрепени, зачитани и уважавани, да им се даде поле за изява и достатъчно власт за действие, да бъдат приети за равни и да бъдат чути. Нашата цел е да гарантираме рамката, за да им дадем възможността да инвестират енергията си в правилната посока без да губят време в отстояване на правата им да получат качествено образование, достойна работа, дом, участие във взимането на решения и още много.

Младите хора са двигателят на обществото, а за да получиш, трябва да дадеш. Затова – време е младите да вземат думата!

 

Цели на НМФ: 

– Разпознаване на младежи права

– Отстояване утвърждаването на младежки права