Уебинари за цялостно човешко развитие от Огнян Гъдуларов

Кой е Огнян?

Огнян Гъдуларов е страстен природолюбител, скален катерач и познавач на дивата природа, птиците и горите. Той е ветеринарен лекар по професия, но в продължение на 11 години работи в сферата на неформалното образование и личностното развитие. Огнян подкрепя младежи и възрастни да разкриват пълния си потенциал в живота и да откриват себе си. Той е обучител с интереси и опит в медитация, йога, енергийни практики и др. Особено внимание той отделя на обученията за личностно развитие, себеизследване, отговорно потребление, устойчивост и опазване на околната среда.

Какво е неговото предложение?

Събитието представлява серия от четири безплатни уебинара представящи концепции, методи и практики от Природнобазираното личностно развитие, Позитивната психология и Екоцентричното развитие. Основните ползи за участниите ще бъдат:

– Придобиване на знания и информация за ценни концепции и идеи, които могат да доведат до автентично и цялостно човешко развитие.
– Запознаване с практически методи за личностно развитие и/или за развитие на другите.
– Достъп до образователни ресурси и материали (всеки участник ще получи онлайн материали за обучение и развитие. Напр. Ръководства, работни тетрадки, карти, изображения и т.н.)
– Вдъхновение и мотивация за по-пълноценен и смислен живот.