Общо събрание на Национален младежки форум

BG01-061-18072020
ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 12.09.2020 Г., В ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение “Национален младежки форум” и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Управителен съвет на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 12 септември (събота) с начален час 10:00 ч. в Зона 21, с адрес: град София, ул. Христо Белчев №3, партер, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителен съвет

2. Финансов отчет

3. Прием на политически документи

4. Промени в Устава

5. Прием на нови организации членове

6. Други

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване.

18.07.2020 г.
Гр. София

С УВАЖЕНИЕ:
Симона Димитрова Димитрова
Председател на Национален младежки форум

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *