Гражданския сектор със становище за средствата за НПО в Бюджет 2021

Липса на обосновка за принципите на финансиране на ЮЛНЦ от държавния бюджет, липса на финансиране, което да покрепя организации, подпомагащи обществено слаби и нуждаещи се групи в условията на криза и неясното относно атгажиментите за задвиждаве на работата на Съвета за развитие на гражданското общество.

Това са част от констатациите, които Обществения съвет към Комисията за връзки с неправителствените организации и жалби на гражданите към 44-то Народно събрание излага в свое Становище от 4 ноемрври 2020 г. по повод предложения Законопроект за държавния бюджет за 2020 г.

Позицията на обществения съвет бе представена на народните представители на заседание на Комисията от Мирослав Цеков, главен секретар на Национален младежки форум и представител в съвета от квотата на младежките организации.

В заключението на становището, представителите на Обществения съвет настояват за:

  1. Обосновка за принципите, критериите и стандартите, по които се определят организациите и размерът на финансиране от държавния бюджет.
  2. Информация за мерките и политиките предвидени в подкрепа на граждански организации и инициативи за справяне с кризата, както от Бюджет 2021 така и чрез проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България.
  3. Отговор на въпроса кога и как ще заработи Съветът за развитие на гражданското общество.

Освен към народните представители, въпросите ще бъдат отправени и към г-н Томислав Дончев, заместник министър председател и председател на Съвета за развитие на гражданското общество и към г-н Кирил Ананиев министър на финансите.