Какво се случи по време на Общото събрание през юни 2021

  • Oтчет за дейността на УС
  • Освобождаване на членове на УС
  • Финансов отчет
  • Приемане на бюджет на НМФ
  • Прием на нови организации
  • Актуализиране на работен план
  • Прием на политически документи
  • Други

През изминалия уикенд в гр. София, кв. Студентски град се проведе Общо събрание на Национален младежки форум под домакинството на StudyHub. В рамките на два дни делегатите обсъдиха и приеха приоритетите за работа на организацията, финансовия отчет, изготвянето на бюджет, промените в състава на Управителния съвет и кандидатурите на новите организации членове.

Отчет за дейността на УС

През изминалия уикенд в гр. София, кв. Студентски град се проведе Общо събрание на Национален младежки форум под домакинството на StudyHub. В рамките на два дни делегатите обсъдиха и приеха приоритетите за работа на организацията, финансовия отчет, изготвянето на бюджет, промените в състава на Управителния съвет и кандидатурите на новите организации членове.

Освобождаване на членовете на УС

Делегатите на Общото събрание взеха трудно, но необходимо решение. Петима членове на УС бяха освободени поради уважителни лични причини, които не позволяват довършването на мандата. Екипът на НМФ остава техен приятел и им пожелава успехи занапред.

Финансов отчет. Приемане на бюджет на НМФ

Пред Общото събрание беше представен финансовият отчет на организацията през изминалата година. Делегатите се запознаха с разходите по дейността на НМФ и след приемане на отчета обсъдиха разпределението на средствата. Единодушно се припозна нуждата от по-задълбоченото изготвяне на бюджет на следващото Общо събрание през есента.

Прием на нови организации

По време на изминалото Общо събрание към голямото семейство на Национален младежки форум се присъединиха две нови организации:

Студентски съвет към Нов български университет

Студентският съвет е официалната и всеобща организация на всички студенти на НБУ. Съветът представлява студентите и защитава техните интереси. Отговорен е и за социално-културния живот в университета, организирането на събития и клубове по интереси.

Сдружение студенти в действие

Сдружението подпомага студентите да бъдат по-успешни и да учат по-ефективно. То стои зад StudyHub – първото денонощно споделено пространство за учене, в което студенти от всички университети имат възможността да се развиват и да взаимодействат помежду си.

Актуализиране на работния план

Управителният съвет обсъди с ОС работния план на организацията и изпълнението на приоритетите. Делегатите дадоха своите предложения за оптимизиране на плана и успешното завършване на целите на мандата.

Прием на политически документи и становища

На Общото събрание се представи проектът на Министерството на младежта и спорта за Национална стратегия за младежта (2021-2030), публикуван в “Портала за обществени консултации”. Организациите членове бяха призовани да излязат със своите становища за стратегията.

Други

В първия ден делегатите участваха в уъркшоп „Конференция за бъдещето на Европа“, в който генерираха идеи за проекта „25%“. На втория ден беше представена платформата U-Report, в която участва и НМФ. U-Report дава възможността на младежите да изказват мненията си по важни въпроси под формата на допитвания, както и да бъдат информирани чрез полезни връзки.

Участието във всяка една дейност беше удоволствие за всички нас. Радваме се, че Нациолен младежки форум продължава да расте и да ангажира все повече младежи.