Стани делегат на Eвропейска младежка конференция в Словения!

Националната работна група за Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Словения.

На европейско ниво предстои да се проведе Европейска младежка конференция върху осмият цикъл от Диалога на ЕС по въпросите за младежта, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – Германия, Португалия и Словения.

В тази връзка Националната работна група отваря процедура за подбор на официални младежки делегати от България.

Ако вече сте взели активно участие в организирани от нас събития по темата, доказали сте, че се вълнувате от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво, имате реалната възможност да бъдете официални младежки представители на България по време на виртуалната Европейска младежка конференция в Словения. Делегацията на България ще се състои от 3 младежки делегати и двама представители на институции.

Европейската младежка конференция ще се проведе в периода 26 – 30 септември 2021 година изцяло онлайн.

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 11:59 часа на 05.08.2021 г.

Профил на участниците:

–       Младежи или представители на младежки организации с опит в областта  на Диалог по въпросите за младежта в ЕС между 15 и 29 години

–       С опит по темата за участие на младите хора в процесите на вземане на решения

–       Мотивация за участие в предварителното обучение, конференция и последващи дейности от работата на Националната работна група

–       Работният език на конференцията е английски език и доброто му владеене е задължително условие за участие.

ВАЖНО! Селектираните младежки делегати трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да вземат участие в подготвителна обучителна среща с представители на Националната работна група, която ще се проведе в гр.София между 3 и 5 септември 2021г.

В случай на необходимост от допълнителна информация, можете да изпратите запитване на:

Национален младежки форум – Председателстващ Националната работна група:  secretariat@nmf.bg