„Дебатът за младите“ въвлече шест коалиции в конструктивен диалог за млaдежта

На 6 юли Национален младежки форум организира събитие “Дебатът за младите” по повод парламентарните избори през юли 2021 г. Събитието се осъществи със съдействие от Студентския съвет към Софийски университет “Св. Климент Охридски” и се проведе в Огледалната зала в ректората. Темата на дебата беше “Ролята на младите в изпълнението и управлението на младежките политики в България”. В дебата взеха участие шест политически коалиции, като всяка една излъчи свой представител, който да влезе в конструктивен диалог с останалите участници.

Събитието откри Адела Бозмарова, зам.-председател на НМФ, а Райчо Райчев, който е част от Звено обучители в организацията, отговаряше за реда и поддържането на конструктивен диалог между участниците. Програмата беше разделена на два панела – дебат между представителите на коалиционни партии и анализ на изказванията на кандидат-депутатите от млади анализатори – Нели Кирилова, Яница Петкова и Сергей Петров.

Целта на дебата е да информира младите гласоподаватели за това как всяка партия се застъпва за техните ценности и включване, както и да ги насърчи в това да вземат информирано решение при подаване на своя вот. В началото всеки участник направи кратко представяне на себе си и програмата на своята партия по отношение на младежта. 

Сред поканените се явиха представители на: 

 

  • КП “Движение ЗАЕДНО за промяна”
  • КП “БСП за България”
  • КП “Изправи се! Мутри вън!”, 
  • КП “БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ” 
  • КП “Демократична България – Обединение”
  • КП “ГЕРБ-СДС”

Димитър Костадинов - представител на КП "Изправи се! Мутри вън!"

Много е важно насърчаването на неформалното обучение, то открива нови хоризонти и развива критичното мислене на младите.”, сподели г-н Костадинов.

На въпроса за ангажирането на младежите в процесите за вземане на решения представителят цитира Закона за местното самоуправление. Костадинов изрази мнение, че младежките консултативни съвети към всяка община трябва да имат не препоръчителен, а задължителен характер.

Благовест Кирилов - представител на КП “БСП за България”

Всяко нещо, което правим, трябва да бъде заедно с младежите и за цялото общество.”, сподели г-н Кирилов.

На въпроса “Какви добри практики могат да се взаимстват от европейско ниво?” кандидат-депутатът на “БСП за България” обърна внимание на Европейската стратегия за младежта и възможността много от нейните механизми да бъдат прилагани на национално ниво.

Александър Сиди - представител на КП “БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ”

  • Трябва да върнем обратно доверието на младите хора към нас”, коментира г-н Сиди.

Като политикът с най-дългогодишен опит от присъстващите, той обърна внимание на незадоволителните резултати от обсъжданията на политиките за младежта между политиците. Г-н Сиди изрази мнението, че е в интерес на младите да се действа, а не само да се говори както досега.

Димитър Димитров - представител на КП “Демократична България - Обединение”

Жизненоважно е младите хора из цяла България да участват в планирането, в изпълнението, в мониторинга и в оценките на различните младежки политики.”, сподели г-н Димитров.

Той очерта какво означава успешно младежко включване, функциониращи младежки пространства, успешни младежки организации. Представителят на “Демократична България – Обединение” изрази мнението, че в държавния сектор младежите трябва да бъдат назначавани на позиции на конкурентен принцип.

Димитър Митев - представител на КП “Движение ЗАЕДНО за промяна”

Ние смятаме, че ролята на младежкия работник е изключителна. Това е човекът, който може да насочи младият човек в живота.”, счита Митев.

Кандидат-депутатът сподели, че младежките политики трябва да се стремят към това да задържат младите хора в страната, да подобрят стандарта на живот и да създават чувство за ангажираност у младите.

Кристиян Маджуров - представител на КП ГЕРБ-СДС

Процесът на координация на младежките политики трябва да бъде междуведомствен и в него да участват неправителствените организации, студентските съвети и ученическите съвети.”, счита г-н Маджуров.

Той представи своята позиция по въпроса “Каква е вашата визия за координационен механизъм за политиките на младежта?” Г-н Маджуров изрази своя оптимизъм, че България се справя добре в изготвянето и изпълнението на младежки политики, като това ще се подобрява в бъдеще при по-добър структурен диалог.

Дебатът за младите доказа, че става все по-важно младите да бъдат ангажирани в политиката, овластявани, уважавани. Необходими са общи усилия между младежи, граждански организации и политици за изготвянето и изпълнението на по-добри младежки политики.