Национален младежки форум проведе обучение за делегати

Национален младежки форум успешно проведе обучение за делегати към „Диалога на ЕС по въпросите за младежта“.

 

Място на обучението от 3 до 5 септември бе Urban Point в София и в него взеха участие 13 одобрени младежи от различни градове и организации.

 

Събитието откри председателят на НМФ, Симона Димитрова, която напомни на участниците за тяхната мисия към Диалога на ЕС по въпросите за младежта, а Александър Йорданов се яви в ролята на техен обучител.