НМФ с кандидат за Консултативен съвет за младежта към Съвета на Европа

С голяма радост искаме да Ви съобщим, че Национален младежки форум номинира Никол Първанова, бивш член на УС на НМФ (2018-2019) за член на консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа.  

 

Управителният съвет на НМФ издига кандидатурата на Никол Първанова като взима предвид висшето и образование, опита и в младежките организации и ангажираността и по темите, свързани с правата на човека, гражданско участие и младежки пространства. Никол е студент по право в Софийски университет “Св. Св. Климент Охридски”, била е Главен секретар на Софийски ученически съвет, Член на Управителен Съвет на НМФ с ресор “Гражданска активност” и завеждаща приоритет “Младежки права”, а сега е и основател и председател на Фондация “СМисъл”.

 

Това е първа номинация на НМФ и втора за българин за Консултативният съвет за младежта след Любомир Тодоров (Част от съвета от квотата на международните организации в периода 2014-2015 г.), с цел да защитава интересите и правата на младите хора от страната на една от най-високите в света трибуни за вземане на решения в сферата на младежта. 

 

Консултативният съвет за младежта е партньор от страна на неправителствения сектор в структурата за съвместно управление, който установява стандартите и приоритетите на работата на младежкия сектор на Съвета на Европа и дава препоръки за бъдещи приоритети, програми и бюджети.

 

Aко Никол бъде избрана, тя ще има възможност да работи с още 29 представители на младежки НПО и мрежи в Европа. Основната задача на съвета е да съветва Комитета на министрите по всички въпроси, свързани с младежта. По-конкретно, Консултативният съвет помага да се гарантира, че политиките за младежта са включени в програмата за дейности на Съвета на Европа, като предоставя становища и предложения на всички органи на Организацията. Той също така гарантира, че младите хора са включени в други дейности на Съвета на Европа и насърчава политиките извън Организацията. 

 

Консултативният съвет за младежта насърчава системата за съвместно управление в процесите на вземане на решения на всички нива като добра практика за младежко участие, демокрация и приобщаване, като същевременно подготвя и насърчава младите поколения да поемат отговорност за изграждането на желаното общество.

 

Управителният съвет на Национален младежки форум, стъпвайки на солидния си опит по темите за правата на младите хора, гражданско образование, младежко включване и овластяване и утвърждаване на младежките пространства, има удоволствието да кандидатира Никол Първанова за консултативния съвет за младежта към Съвета на Европа. Силно вярваме, че Никол ще отстоява принципите на организацията и ще допринесе за това гласа на българската и европейската младеж да бъде чут на най-високо ниво. 

 

Осем от всички Национални младежки съвети в Европа ще бъдат избрани за консултативния съвет за младежта от квотата на Европейски младежки форум.

 

Никол се изправя срещу кандидатурите на Австрия, Беларус, Великобритания, Германия, Италия, Словения, Норвегия, Франция. 

 

По време на Общото събрание на Европейски младежки форум през април, ще бъдат избрани и младежки представители от 12 международни младежки организации и платформи. 

 

С цел да се запознаете с мотивацията и приоритетите които ще защитава Никол на европейско ниво, от екипа на НМФ организираме Уебинар “NYF for Advisory Council on Youth”. Работния език на уебинара ще е английски, тъй като ще присъстват участници както от България, така и от други държави членки на ЕС.

 

Линк за регистрация в уебинара, може да откриете – ТУК

 

Линк към уебинара ще бъде изпратен към всички попълнили регистрационната форма за участие в събитието.