Анкета за създаване на Местна стратегия за младежта в община Бургас

Бургас е една от големите общини, която няма ясно заложена местна стратегия за младежта.

Но защо тя е важна?

  • За по-широко включване на младите хора от града в процеса на вземане на решения на местно ниво
  • За активизиране на участието на младите в обществения и икономическия живот
  • За прозрачност при планиране и реализиране на младежките политики в областта

Точно затова Национален младежки форум съвместно с Община Бургас стартира мащабно проучване за нагласите и мнението на младите хора от град Бургас, което ще послужи за изграждане на качествена стратегия за младежта в общината. 

Как ти можеш да помогнеш?

Включи се и попълни анкетата!

Дай своето мнение за бъдещето на младите в Бургас и помогни за развитието на възможностите в твоя град, ако:

  • Си на възраст между 15-29 години
  • С постоянен адрес в град Бургас
  • Искаш повече и по-добри възможности за теб и твоите съученици, приятели, съотборници

Внимание, анкетата е насочена само към младежи от Бургас!

ТИ изграждаш бъдещето! 

Попълни анкетата тук: https://www.smartsurvey.co.uk/s/BurgasYouth/

Краен срок: 6 декември

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *